Kultura jako przestrzeń edukacyjna. Współczesne obszary uczenia się osób dorosłych

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2013-02-13
Kategoria: Edukacyjne
ISBN: 978-83-7850-140-4
Liczba stron: 172
Dodał/a książkę: PawelG

Ocena: 6 (1 głosów)

Warto zatem spróbować uważniej patrzeć na kulturę jako przestrzeń, w której zachodzą różnorodne procesy edukacyjne.

Niniejsze opracowanie pomyślane zostało jako próba spojrzenia na kulturowe konteksty uczenia się ludzi dorosłych. Wypełniają je teksty będące rezultatem badań prowadzonych przez pracowników Zakładu Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz osób współpracujących. Zawarte w tomie artykuły są głosem w debacie nad nowymi zadaniami oraz możliwościami edukacji dorosłych, jakie wyłaniają się z przestrzeni kultury. Witold Jakubowski

[...] Praca przedstawia niezwykle ważne poznawczo i pod względem ba- dawczym zagadnienia, łącząc obszar edukacji dorosłych, a w szczególności uczenia się dorosłych i to w niesformalizowanej postaci, z wybranymi aspektami kultury, w tym kultury popularnej. Zawiera dojrzałe analizy te- oretycznych założeń, wyjaśniających przedmiot badań, oraz przemyślane interpretacje badanych empirycznie zjawisk. Teksty opracowania bardzo żywo „reagują” na współczesną rzeczywistość i odnoszą się do ważnych obszarów codziennego doświadczania życia przez Polaków. Propozycje kul- tury i popkultury zostały przez Autorów „obejrzane” z perspektywy ich rze- czywistych edukacyjnych funkcji, a nie tylko funkcji założonych. Nie brakuje wątków krytycznych oraz kategorii badawczo otwartych, inspirujących do dalszych poszukiwań naukowych. [...] Fragment recenzji prof. dr hab. Elżbiety Kowalskiej-Dubas

Kup książkę Kultura jako przestrzeń edukacyjna. Współczesne obszary uczenia się osób dorosłych

Opinie o książce - Kultura jako przestrzeń edukacyjna. Współczesne obszary uczenia się osób dorosłych

Avatar użytkownika - Impuls
Impuls
Przeczytane:2013-03-29, Ocena: 6, Przeczytałem,
Reklamy