Logika, analiza mowy, psychologia. Pisma zebrane

Wydawnictwo: Semper
Data wydania: 2015-11-06
Kategoria: Psychologia
ISBN: 978‐83‐7
Liczba stron: 236
Dodał/a książkę: czytam

Ocena: 0 (0 głosów)

Bronisław Bandrowski (ur. 27.05.1897 w Mościskach, zm. tragicznie 27.07.1914 w Tatrach) wybitny filozof i psycholog z kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, był jednym z pierwszych lwowskich uczniów Kazimierza Twardowskiego. W początkowym okresie twórczości jego zainteresowania rozciągały się od logiki, poprzez teorię poznania aż do metafizyki. Z okresu tego pochodzą m.in. monografie z zakresu indukcji oraz filozofii języka. W okresie późniejszym prawie całkowicie poświęcił się badaniom psychologii, przede wszystkim psychologii myślenia w ujęciu eksperymentalnym. Brał udział w założeniu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie, by następnie zostać jego sekretarzem. Po tragicznej śmierci w Tatrach jego dorobek popadł w zupełne niemal zapomnienie, mimo czynionych przez Twardowskiego zabiegów na rzecz publikacji spuścizny jego ukochanego ucznia. Niniejszy tom zawiera niemal wszystkie zachowane pisma Bronisława Bandrowskiego z zakresu filozofii i psychologii, które zostały opublikowane, lecz nie znalazły się dotąd w żadnej zbiorowej edycji jego prac. W skład tomu weszły rozprawy monograficzne o tematyce filozoficznej, artykuły, odczyty i autoreferaty, recenzje, jak również sprawozdania z prasy zagranicznej o tematyce filozoficznej i psychologicznej. Najistotniejszym dziełem, które nie znalazło się w tomie, jest rozprawa Bandrowskiego z zakresu psychologii myślenia, nad którą pracował w ostatnich latach życia, a której rękopis zaginał kilkanaście lat po jego śmierci. Do tomu nie weszły także odczyty, z których nie zostały sporządzone sprawozdania ani auto- referaty. Ponadto pominięto recenzje i sprawozdania z dziedziny pedagogiki oraz dydaktyki języka łacińskiego.

Kup książkę Logika, analiza mowy, psychologia. Pisma zebrane

Opinie o książce - Logika, analiza mowy, psychologia. Pisma zebrane

Reklamy