Okładka książki - Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości

Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2012-02-01
Kategoria: Edukacyjne
ISBN: 978-83-7308-964-8
Liczba stron: 324
Dodał/a książkę: PawelG

Ocena: 0 (0 głosów)

Prezentowana książka składa się z dwóch rozdziałów. Rozdział pierwszy „Dorosłość z niepełnosprawnością”, jest próbą odpowiedzi na pytanie, czym jest dorosłość człowieka niepełnosprawnego, zarówno intelektualnie jak i z innymi rodzajami niepełnosprawności, a także analizą prawnych aspektów dorosłości osób niepełnosprawnych, na przykład: mieszkalnictwa chronionego, problematyki małżeństw osób niepełnosprawnych.

Rozdział drugi „Ciągłość na przestrzeni życia – niepełnosprawność od dorosłości do starości”, składa się z trzech podrozdziałów, „Przygotowanie do dorosłości”, „Wczesna i średnia dorosłość”, „Późna dorosłość”. Treści tych rozdziałów dotyczą problematyki autonomii, kompetencji, wartości oraz podmiotowości, które kształtowane są w dorosłym życiu a analizowane zostały w kontekście człowieka z różnymi typami niepełnosprawności. Kolejne zagadnienia dotyczą problematyki aktywności zawodowej, seksualności, macierzyństwa i prokreacji. Ostatni podrozdział jest próbą zmierzenia się z zagadnieniem starości osoby niepełnosprawnej, cierpienia, oraz śmierci.

Założeniem prezentowanej książki było zwrócenie uwagi na wciąż zaniedbany w literaturze okres życia osób niepełnosprawnych – dorosłość i starość. Rozwój człowieka jest procesem złożonym z wielu etapów. Każdemu z nich przypisane są specyficzne zadania rozwojowe, każdy też stanowi efekt przebiegu przedniego etapu oraz jest zrębem następnego. Rozwój jest procesem dynamicznym, a owa dynamika jest wynikiem wzajemnie ze sobą oddziaływujących wpływów biologicznych i społecznych. Do wpływów biologicznych należą czynniki genetyczne, morfologiczno – konstytucjonalne oraz biochemiczno – fizjologiczne. Do wpływów środowiskowych zaliczamy czynniki fizyczne, psychologiczne, społeczno – kulturowe.

Kup książkę Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości

Polecana recenzja

Avatar użytkownika - katechetka
katechetka
Przeczytane:,
Ludzkie życie w każdym z jego aspektów cechuje określona aktywność. Codzienność przejawiająca się w konkretnych działaniach wymaga nakładu sił, odpowiedniego poziomu rozumowania oraz świadomego współdziałania z innymi. W przypadku człowieka zdrowego, w pełni odpowiedzialnego za swoje słowa i czyny, sytuacja wydaje się prosta. Komplikacje następują wtedy, gdy stan fizyczny lub psychiczny danej osoby utrudnia albo uniemożliwia spełnianie przez nią określonych ról społecznych. Książka Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości wylicza różne aspekty ludzkiego życia oraz pokazuje, w jaki sposób osoby dorosłe z problemami psycho-fizycznymi funkcjonują w każdej z wymienionych dziedzin.   W publikacji znalazły się przemyślenia autorów poszczególnych rozdziałów, które zostały oparte o bogatą literaturę przedmiotu. Część pierwsza obejmuje zagadnienia skoncentrowane wokół problemu dorosłości osób o różnych stopniach i rodzajach niepełnosprawności, a także analizę jej prawnych aspektów (ochrona i promocja praw ogólnych i szczególnych: zatrudnianie w zakładach pracy, mieszkalnictwo chronione, zawieranie związków małżeńskich, rehabilitacja i system świadczeń społecznych oraz problem ubezwłasnowolnienia). W drugiej części zanalizowano wartości kształtujące się w dorosłym życiu oraz zmierzono się ze wszystkim, co składa ...
(czytaj dalej)

Opinie o książce - Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości

Recenzje miesiąca
Drogowskazy
Wiktor Osiatyński
Okładka książki - Drogowskazy
Zadry
Dominik Rutkowski
Okładka książki - Zadry
Świat kupek
Terry Pratchett
Okładka książki - Świat kupek
Pokaż wszystkie recenzje
Reklamy