Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939 - 1945

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Data wydania: 2008
Kategoria: Historyczne
ISBN: 9788322727829
Liczba stron: 426
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

W prezentowanej pracy autor szeroko omówił problematykę okupacyjnego sšdownictwa niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945. Zajšł się nie tylko strukturami sšdów, prokuratur, adwokatury, notariatu, ale także organizacjš administracji resortu sprawiedliwo?ci. Wiele uwagi po?więcił przepisom prawnym obowišzujšcym w GG (było to zarówno prawo polskie, jak i przepisy wydawane przez władze niemieckie). Ksišżka adresowana jest do historyków i prawników, ale również do innych czytelników zainteresowanych problematykš okupacji niemieckiej w Polsce podczas II wojny ?wiatowej. Będš też mogli do niej sięgnšć studenci prawa i historii pragnšcy rozszerzyć swojš wiedzę, zwłaszcza w celu przygotowania prac dyplomowych lub magisterskich z zakresu tej tematyki.

Kup książkę Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939 - 1945

Opinie o książce - Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939 - 1945

Reklamy