Poznać przeszłość. Klasa 1 LO. Historia pod

Wydawnictwo: Stentor
Data wydania: 2005
Kategoria: Edukacyjne
ISBN: 8389315467
Liczba stron: 360
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Materiał historyczny dotyczący dwóch wielkich epok - starożytności i średniowiecza - podręcznik prezentuje dwutorowo. Jeden nurt wykładu jest poświęcony syntetycznemu przedstawieniu ważnych procesów dziejowych (m.in. ustrojów politycznych i społeczno--gospodarczych, kultury, religii), drugi szczegółowej historii politycznej w ujęciu chronologicznym. Duży nacisk został położony na przedstawienie związku dziejów Polski z historią Europy oraz na biografie wybranych postaci, które wpłynęły na bieg historii. Autor pisze w sposób jasny i zrozumiały dla każdego ucznia, a zarazem nie upraszcza historii i nie pomija zagadnień spornych w nauce. Przytoczone fragmenty tekstów starożytnych i średniowiecznych ilustrują omawianą problematykę, uświadamiają uczniowi specyfikę i wieloznaczność źródeł pisanych obu epok.

Kup książkę Poznać przeszłość. Klasa 1 LO. Historia pod

Opinie o książce - Poznać przeszłość. Klasa 1 LO. Historia pod

Reklamy