Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi. Komentarz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Data wydania: 2007
Kategoria: Inne
ISBN: 9788373348486
Liczba stron: 704
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

W trzecim wydaniu komentarza została znacznie poszerzona i pogłębiona ? w stosunku do poprzednich wydań ? analiza kluczowych zagadnień postępowania sądowoadministracyjnego. Szczególny nacisk został położony na ukazanie obowiązków sądu oraz gwarancji procesowych stron w tym postępowaniu. Szczegółowo omówiono również wymagania, którym powinny odpowiadać poszczególne rodzaje pism procesowych stron. Autor przywołuje liczne orzeczenia sądów administracyjnych, kładzie akcent na te orzeczenia, które wyznaczają aktualną linię orzeczniczą NSA. W publikacji szeroko przedstawiono także dorobek doktryny prawa administracyjnego.Komentarz jest adresowany przede wszystkim do prawników praktyków i będzie przydatny w codziennej pracy zawodowej sędziom, asesorom, adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym. Cenne informacje znajdą również przedstawiciele innych zawodów prawniczych oraz studenci prawa i administracji.Autor jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego oraz sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kup książkę Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi. Komentarz

Opinie o książce - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi. Komentarz

Reklamy