Prawo telekomunikacyjne. Komentarz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Data wydania: 2008
Kategoria: Inne
ISBN: 9788373348813
Liczba stron: 600
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Ustawa z 16 lipca 2004 r. ? Prawo telekomunikacyjne jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność telekomunikacyjną. Działalność ta polega na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczeniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących. Ustawa przejęła zasadniczą część unormowań prawnych Unii Europejskiej w tym zakresie.W drugim wydaniu Komentarza uwzględniono zmiany ustawy ? Prawo telekomunikacyjne wprowadzone trzynastoma ustawami zmieniającymi. Najbardziej znaczące dotyczą organu regulacyjnego. Kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zostały przejęte przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty zaś uległ likwidacji. Inne znaczące zmiany dotyczą procedury przetargu i konkursu stosowanych przy przydzielaniu częstotliwości. Istotne zmiany wynikają także z ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej.Autor szczegółowo omawia uregulowania ustawy, nawiązując do norm prawa wspólnotowego oraz licznych polskich aktów prawnych związanych z problematyką prawa telekomunikacyjnego. Omawia również orzecznictwo i rozważania doktryny w tym zakresie.Komentarz adresowany jest do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prawników zatrudnionych w tym sektorze i świadczących w nim usługi oraz do wszystkich, którzy są zainteresowani tą dziedziną życia gospodarczego.Autor jest doktorem nauk prawnych i radcą prawnym, specjalizującym się w prawie telekomunikacyjnym, prawie mediów oraz ochronie danych osobowych.

Kup książkę Prawo telekomunikacyjne. Komentarz

Opinie o książce - Prawo telekomunikacyjne. Komentarz

Reklamy