Okładka książki - Ustawa o państwowej inspekcji pracy  Komentarz

Ustawa o państwowej inspekcji pracy Komentarz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Data wydania: 2008
Kategoria: Inne
ISBN: 9788375268485
Liczba stron: 298
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie uregulowań zawartych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem nowych, nieznanych w poprzednio obowiązującej ustawie uprawnień inspektorów pracy (m.in. związanych z kontrolą legalności zatrudnienia), nowych rodzajów decyzji, postanowień o zachowaniu w tajemnicy danych osoby lub świadka, surowszych kar za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.Załącznik do komentarza stanowią konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy i akty wykonawcze wydane na podstawie zawartych w ustawie delegacji.Spis treści: Wykaz skrótów str. 11 Wprowadzenie str. 13Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589) str. 15Rozdział 1Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy str. 15Art. 1. [Zakres działania] str. 15Art. 2. [Podporządkowanie] str. 17Art. 3. [Struktura organizacyjna] str. 18Art. 4. [Powoływanie Głównego Inspektora Pracy] str. 18Art. 5. [Właściwość miejscowa] str. 19Art. 6. [Uprawnienia Marszałka Sejmu] str. 19Art. 7. [Rada Ochrony Pracy] str. 21Art. 8. [Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy] str. 22Art. 9. [Nadawanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy] str. 23.......

Kup książkę Ustawa o państwowej inspekcji pracy Komentarz

Opinie o książce - Ustawa o państwowej inspekcji pracy Komentarz

Recenzje miesiąca
Drogowskazy
Wiktor Osiatyński
Okładka książki - Drogowskazy
Zadry
Dominik Rutkowski
Okładka książki - Zadry
Świat kupek
Terry Pratchett
Okładka książki - Świat kupek
Ekoświrek. Bajka ekologiczna
Katarzyna Terechowicz
Okładka książki - Ekoświrek. Bajka ekologiczna
Pokaż wszystkie recenzje
Reklamy