Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Data wydania: 2004
Kategoria: Inne
ISBN: 83-7334-303-2
Liczba stron: 288
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Komentarz zawiera kompleksowe i rozbudowane opracowanie całokształtu problematyki prawnej zastawu rejestrowego w Polsce. Obejmuje w szczególności omówienie: trybu zawierania, stron oraz kształtowania treści umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego, praw i obowiązków zastawnika oraz zastawcy, katalogu i zasad opisu przedmiotu zastawu rejestrowego, trybu zaspokojenia praw zastawnika oraz organizacji i funkcjonowania rejestru zastawów.Instytucja zastawu rejestrowego została przedstawiona na szerokim tle cywilistycznym, wyznaczonym przez uregulowania ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, kodeksu cywilnego, prawa bankowego, kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.Opracowanie adresowane jest do sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych, pracowników sektora bankowego, przedstawicieli praktyki, aplikantów i studentów prawa.

Kup książkę Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz

Opinie o książce - Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz

Inne książki autora
Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów komentarz
Mojak Jan, Widło Jacek0
Okładka ksiązki - Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów komentarz

Komentarz zawiera kompleksowe i rozbudowane opracowanie problematyki prawnej zastawu rejestrowego w Polsce. Obejmuje w szczególności omówienie: trybu zawierania...

Reklamy