Okładka książki - Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka

Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2009
Kategoria: Pedagogika
ISBN: 978-83-7308-934-1
Liczba stron: 128
Dodał/a książkę: PawelG

Ocena: 4 (1 głosów)

Książka Zrozumieć Montessori.Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka ma przede wszystkim na celu wyjaśnienie czytelnikowi przesłania pedagogicznego Marii Montessori. Pomimo, ze w pracach Autorki często pojawiał się termin „metoda”, to M. Montessori zawsze w końcowym rezultacie chodziło o wszechstronną pomoc dziecku w jego trudzie indywidualnego rozwoju oraz włączenie go do życia w kulturze i cywilizacji ludzkiej przesyconej miłością i pokojem. Aby taka pomoc zaistniała, konieczne było, zdaniem M. Montessori odpowiednie przygotowanie dorosłych ( nauczycieli, rodziców, pedagogów), którzy znając prawa rozwojowe dziecka(chodzi tu m.in. o „polaryzację uwagi”, „wrażliwe fazy”),będą je wpierać w rozwoju, rozumnie kochając i darząc szacunkiem. Środkiem ma tu być „przygotowane otoczenie” a warunkiem sukcesu, respektowanie zasady porządku (samodyscypliny) i wolności, która w wyważonych klamrach prowadzi człowieka do optimum rozwojowego, czyli „normalizacji”. Przedmiotem rozważań książki pt. Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka jest zaprezentowanie kluczowych pojęć tworzących podstawy teorii pedagogicznej Marii Montessori. Podjęto zatem przede wszystkim zagadnienie wyjaśnienia rozumienia wychowania przez M. Montessori przy uwypukleniu koncepcji rozwoju dziecka i środowiska edukacyjnego( przygotowanego otoczenia). W rozdziale pierwszym, po krótkim nakreśleniu postaci M. Montessori w świetle jej biografii , ukazano jej drogę rozwoju jako pedagoga( od medycyny, poprzez psychiatrię, pedagogikę specjalną do pedagogiki ogólnej). W kolejnym rozdziale scharakteryzowano koncepcję rozwoju dziecka. Podkreślono te składniki poglądów M. Montessori, które stanowią o ich oryginalności w ujmowaniu aspektów rozwoju człowieka(„wrażliwe fazy”, „absorbująca psychika’, „polaryzacja uwagi’, „normalizacja’, „horme’, ‘mneme”). Uwypuklono cechy charakterystyczne w rozwoju dziecka w okresie niemowlęctwa, dzieciństwa i okresu szkolnego. Za punkt centralny w opisie rozwoju dziecka przyjęto jego dążenie do samodzielności i niezależności ( zagadnienie podmiotowości). Charakterystyka rozwoju dziecka stała się podstawą do opisu w rozdziale trzecim przygotowanego otoczenia, w którym dziecko odnajduje potrzebne impulsy do indywidualnego i społecznego rozwoju. W opisie uwzględniono aspekt materialny środowiska edukacyjnego( budynek, wyposażenie, pomoce rozwojowe Montessori), aspekt strukturalno – dynamiczny, tj. zasady konstrukcji otoczenia z naciskiem na zasadę porządku i wolności oraz aspekt osobowy, na który składa się grupa dzieci wymieszana wiekowo, nauczyciel, rodzice. W tym fragmencie książki skoncentrowano się na opisie przygotowanego otoczenia w przedszkolu. Scharakteryzowano grupy pomocy rozwojowych Montessori wraz z przykładami ich zastosowania w konkretnej pracy. Zamiarem było tu także ukazanie korelacji pomiędzy specyfiką rozwoju dziecka w ujęciu M. Montessori a aranżacją przygotowanego otoczenia w pomoce montessoriańskie zgodnie z wrażliwymi fazami. W zakończeniu , analiza metateoretyczna doprowadziła do próby zdefiniowania wychowania w ujęciu M. Montessori i wyjaśnienia jej przesłania pedagogicznego . Uwypuklono także wartości pedagogiki M. Montessori, by wykazać aktualność tej koncepcji we współczesnych naukach o wychowaniu. Książkę zamyka biogram M. Montessori, wybór literatury przedmiotu w języku polskim oraz aneksy.

Kup książkę Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka

Polecana recenzja

Avatar użytkownika - slk
slk
Przeczytane:,
„Zrozumieć Montessori” Małgorzaty Mikszy to świetny wstęp do świata myśli Marii Montessori. To książka doskonała jako szansa pierwszego spotkania z pedagogiką w wydaniu tak bardzo atrakcyjnym i nieszablonowym. To książka świetna dla nauczycieli, ale też publikacja, z której treścią powinno zapoznać się wielu rodziców, poważnie myślących o odpowiedzialnym kształceniu i wychowywaniu dziecka.    Małgorzata Miksza – pedagog mocno zaangażowana w promocję koncepcji Marii Montessori oraz wdrażanie jej w życie – starała się w dość krótkiej (niespełna 130 stron) publikacji zawrzeć najważniejsze informacje, które powinny znać osoby wkraczające w świat pedagogiki – czy to jako studenci, nauczyciele, czy też – rodzice, których rola w kształceniu i wychowywaniu dzieci okazuje się ogromna. Przede wszystkim więc autorka zaprezentowała najważniejsze pojęcia, jakimi operuje się w pedagogice Montessori, pisząc „wrażliwych fazach”, „polaryzacji uwagi” „normalizacji” czy „trójfazowym cyklu pracy”. Autorka terminy naukowe wyjaśnia w sposób dość przystępny, unikając jednak niejasności i nadmiernego uproszczenia. Miksza omawia także, w jakim otoczeniu według Marii Montessori powinno przebiegać wychowanie, jak odpowiednio przygotować dom i sale, w których takie kształtowanie dziecka będzie miało miejsce ...
(czytaj dalej)

Opinie o książce - Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka

Avatar użytkownika - aleksa6
aleksa6
Przeczytane:2017-08-20, Ocena: 4, Przeczytałam, 12 książek 2017,

Gdyby chcieć poznać postać Marii Montessori wraz z jej koncepcją wychowania, można z powodzeniem sięgnąć po książkę Małgorzaty Mikszy. Autorka przeprowadza nas przez drogę Montessori do pedagogiki sięgającą medycznych korzeni. Z dokładnością przedstawia koncpecję wychowania w kontekście rozwoju dziecka, skupiając się na takich pojęciach, które z pewnością są skojarzeniami właśnie z Marią Motessori - polaryzacja uwagi, wrażliwe fazy rozwoju, noramlizacja czy nebule i mneme. Nie pomija również jakże ważnego aspektu wychowania w przygotowanym otoczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad porządku i woloności. To książka, w której odnajdziemy wartości pedagogiki Montessori.

Link do opinii
Inne książki autora
Tradycja i współczesność filozofii wychowania. Pedagogika filozoficzna. Tom II
Małgorzata Miksza0
Okładka ksiązki - Tradycja i współczesność filozofii wychowania. Pedagogika filozoficzna. Tom II

Tematem książki jest historyczny i współczesny dorobek odradzającej się w Polsce dziedziny badań pedagogicznych, jaką jest filozofia wychowania. Zamysłem...

pedagogika. Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka
Małgorzata Miksza0
Okładka ksiązki - pedagogika. Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka

Książka Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka ma przede wszystkim na celu wyjaśnienie czytelnikowi przesłania pedagogicznego...

Recenzje miesiąca
Drogowskazy
Wiktor Osiatyński
Okładka książki - Drogowskazy
Zadry
Dominik Rutkowski
Okładka książki - Zadry
Świat kupek
Terry Pratchett
Okładka książki - Świat kupek
Pokaż wszystkie recenzje
Reklamy