Nowości

przejdź do zapowiedzi wydawniczych
15 CZERWCA 2020
Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego

Rola nauczyciela jest rolą złożoną, wielowymiarową, w którą wpisano wiele nieredukowalnych napięć między oczekiwaniami przełożonych, uczniów i własnymi celami, między wysokim poziomem autonomii a podporządkowaniem... czytaj dalej

04 CZERWCA 2020
Wierszyki ortograficzne w krzyżówkach
Katarzyna Michalec Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls

Książka zawiera zbiór wierszyków ortograficznych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Materiał przeznaczony jest do utrwalania głosek: ch, h, u, ó, ż, rz. W każdym wierszyku głoski te powtarzają się wiele... czytaj dalej

25 MAJA 2020
Pedagogie oporu
Piotr Zańko Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls

Monografie zwane autorskimi nie zawsze posiadają cechy, które pozwalają traktować je jako spełniające kryteria owej ,,autorskiej sygnatury", jaka zaznacza się w koncepcji rozważań, założeniach teoretyczno-metodologicznych... czytaj dalej

23 MAJA 2020
Kształtowanie etosu zaufania w szkole. Studium socjopedagogiczne
Małgorzata Czerwiec Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls

Małgorzacie Czerwiec udało się bowiem [...] skonstruować ważne dla procesu kształcenia i wychowania matryce kategorii, pojęć, problemów i dylematów tożsamościowych człowieka współczesnego i tym samym stworzyć... czytaj dalej

06 MAJA 2020
Dziwne losy Jane Eyre
Charlotte Bronte Wydawnictwo: inne

Dziwne losy Jane Eyre ukazały się po raz pierwszy w październiku 1847 roku i stały się wielkim sukcesem wydawniczym. Powieść, zaliczana do szczytowych osiągnięć literackich epoki wiktoriańskiej, harmonijnie... czytaj dalej

Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy
Joanna Skibska; Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls

Terapia interdyscyplinarna to profesjonalne, wielospecjalistyczne, zamierzone i ustrukturyzowane czynności służące wsparciu i stymulowaniu dziecka - ma ona poprawić jakość jego funkcjonowania w przestrzeni... czytaj dalej

Edukacja aksjologiczna dziecka w środowiskach wychowawczych. Współczesne problemy
Ewa Pasterniak-Kobyłecka Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls

W monografii zostały ukazane środowiska (rodzina, grupa rówieśnicza i szkoła), w których dziecko zdobywa wiedzę o różnych wartościach, dzięki czemu ubogaca własną osobowość. Przedstawiono najważniejsze zadania... czytaj dalej

Tutoring drogą do doskonałości akademickiej. Percepcja i implementacja personalizacji kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym w latach 20142019
Adrianna Sarnat-Ciastko Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls

Niniejsza książka ma na celu subiektywne zbudowanie przykładu pewnej architektury doskonałości akademickiej, która rozumiana jest nie jako koncepcja przetargowa w politycznie i ideologicznie zabarwionej debacie... czytaj dalej

04 MAJA 2020
Wielokulturowość w praktyce surdopedagogicznej w Polsce w latach 1918-1939
Marzena Pękowska Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls

Pedagogika specjalna w Polsce ma bogatą tradycję, jednak bezsprzecznie swoje teoretyczne podstawy wypracowała na początku XX wieku. Za twórczynię tej dyscypliny uznaje się M. Grzegorzewską, która... czytaj dalej

29 KWIETNIA 2020
Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej. Nauczyciele o (nie)zmienianej sytuacji w kontekście kultury szkoły inkluzyjnej
Zenon Gajdzica Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Inkluzja edukacyjna nie jest nurtem wewnętrznie spójnym, jak wiele innych nurtów kształcenia i wychowania podlega przemianom i rozwarstwieniom. Można przyjąć, że istnieje jednak jej pewne kontinuum rozwojowe... czytaj dalej

Recenzje miesiąca
Ziutek. Chłopiec od Parasola
Małgorzata Czerwińska-Buczek
Zaczekaj na mnie
Monika Michalik;
Topielice
Sylvia Wilczyńska
Siódma ofiara
Aleksandra Marinina;
Katastrofalny błąd
Iwona Wilmowska;
Cyklon
Przemysław Semczuk
N.P.
Banana Yoshimoto