Nowości

przejdź do zapowiedzi wydawniczych
Wojny nieregularne Przeszłość i przyszłość Doświadczenia i wnioski
Maciej Mrszałek Wydawnictwo: Difin

Publikacja ma na celu usystematyzowanie wiedzy o operacjach przeciwpowstańczych oraz towarzyszących im innych działaniach prowadzonych na terytorium obcego państwa (tzw. państwa – gospodarza), a także... czytaj dalej

Między królewskim majestatem a szlachecką wolnością
Sokalski Marcin Wydawnictwo: HISTORIA IAGELLONICA

Niniejsza rozprawa składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów i zakończenia. Rozdział pierwszy przedstawia zarys problematyki patronatu magnackiego na terenie Małopolski na przykładzie wybranych patronatów. Omawia... czytaj dalej

70 największych bitew świata
red. Jeremy Black Wydawnictwo: Bellona

Kanny i Azincourt, Waterloo i Gettysburg, Stalingrad i Midway, ofensywa Tet... prezentowana pozycja omawia wielkie bitwy i konflikty dwudziestu pięciu wieków historii. Książka jest podzielona chronologicznie... czytaj dalej

Cegielszczacy mówią jawnie i głośno
Lawrence Goodwyn Wydawnictwo: Media Rodzina

Cegielszczacy mówią jawnie i głośno to fragment książki amerykańskiego historyka, Lawrence`a Goodwyna, profesora Duke University w Durham (Północna Karolina, USA), która ukazała się po raz pierwszy w Polsce... czytaj dalej

Erinnerungsspuren an den Holocaust in der deutschen Nachkriegsliteratur
Bach Janina Wydawnictwo: inne

In der erste Nachkriegsjahren formen sich in den Bereichen der Politik und Kultur, in publizistichen wie in literarischen Texten Bilder derNS-Vergangenheit, die eng mit eigenen Positionierung zwischen Verstrickung... czytaj dalej

Związek Strzelecki 1919-1939
Zakrzewska Aldona Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls

Prezentowana publikacja ma głównie znaczenie poznawcze ważne z historycznego, a także pedagogicznego znaczenia (historia wychowania). Dostępne opracowania omawiające działalność Związku Strzeleckiego w Polsce... czytaj dalej

Na marginesie
Kossoy Edward Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria

Wspomnienia niezwykłego człowieka, urodzonego ponad dziewięćdziesiąt lat temu, świadka rewolucji bolszewickiej, pierwszej wojny światowej, ocalonego z Zagłady, więźnia sowieckich łagrów, adwokata występującego... czytaj dalej

Historyi polskiej Treściwie opowiedzianej Ksiąg dwanaście
Szujski Józef Wydawnictwo: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Wznawiana po 125 latach synteza historii Polski Józefa Szujskiego ?okazać się miała ostatnim poważniejszym dziełem jednego z największych historyków polskich XIX stulecia. Przewrotną miarą jego formatu były... czytaj dalej

Działalność publiczna możnowładztwa małopolskiego w późnym średniowieczu
Węcowski Piotr Wydawnictwo: DiG

Badania nad polskim możnowładztwem późnego średniowiecza, chociaż prowadzone są od wielu lat, koncentrują się niemal wyłącznie na trzech zagadnie nich. Po pierwsze dotyczą problemów majątkowych, po drugie genealogicznych... czytaj dalej

Lekki krążownik Leipzig
Marek Cieślak Wydawnictwo: inne

Książka poświęcona krążownikowi Leipzig.... czytaj dalej