Nowości

przejdź do zapowiedzi wydawniczych
Spokojne dzieciaki
Lane-Smith Shirley Wydawnictwo: Rea

?Spokojne dzieciaki? to mądra i inspirująca lektura dla rodziców. Stanowi rodzaj poradnika, który pomoże zidentyfikować pewne problemy, z którymi muszą się zmierzyć Twoje dzieci. Dostarczy wskazówek, jak pomagać... czytaj dalej

Pedagogika emancypacyjnaEMANCYPACYJNA OP
Czerepaniak Walczak Maria Wydawnictwo: GWP

Książka prezentuje najnowsze dokonania z zakresu pedagogiki zwanej emancypacyjną. Układ treści podręcznika odzwierciedla porządek omawiania nurtu pedagogicznego: 1) odkrycie i zrozumienie przesłanek i założeń... czytaj dalej

Wychowanie a manipulacja
Alina Wróbel Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls

Prezentowana książka wpisuje się w refleksję nad teoretycznymi podstawami współczesnej pedagogiki. Autorka stara się udzielić odpowiedzi na pytania o istotę wychowania, jego związek z praktyką pedagogiczną... czytaj dalej

Paedagogia Christiana 1 (7)/2001
Bagrowicz Jerzy (red) Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Jerzy Bagrowicz - Pedagogia Patriarchów IV. Mojżesz - wychowawca narodu Stanisław Jankowski - Myśl pedagogiczna w listach Pawła Apostoła Marian Nowak - Wychowanie religijne w pedagogice katolickiej XX wieku... czytaj dalej

Conflicts Mediation The Youth
Głażewskia Michał, Sałaciński Lech Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls

Prezentowana książka jest publikacją, na którą otrzymano grant z międzynarodowych programów Socrates, Leonardo da Vinci, Młodzież. Książka napisana jest w języku angielskim. Podejmuje ona między innymi problematykę... czytaj dalej

O liczbie niewymiernej w gimanzjum
Nowak Danuta, Sulkowska Mariola, Świątek Adela Wydawnictwo: inne

Wprowadzenie liczby niewymiernej od strony metodycznej nie jest łatwe. W przedstawionym opracowaniu dzielimy się uwagami na temat realizacji hasła liczba niewymierna w aktualnych podręcznikach matematyki do... czytaj dalej

Wielowymiarowość procesu rehabilitacji t.2
Rottermund Jerzy (red.) Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls

Zainteresowanie osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji, ich potrzebami i możliwościami podlega ciągłej ewolucji. Analizując dane z literatury omawiającej problemy osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich stu... czytaj dalej

Szkoły, uczeni, dzieła. Studia z dziejów kultury w średniowiecznej Europie
Lorenz Sönke Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Rozprawy pióra Sönke Lorenza, profesora uniwersytetu w Tybindze, składające się na prezentowaną publikację, dotyczą problematyki dziejów oświaty i nauki w Środkowej Europie u schyłku średniowiecza i na progu... czytaj dalej

Jak uczyć uczenia się?
Oelszlaeger Beata Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls

Książka jest głosem w dyskusji o zmianach na pierwszym etapie edukacji. Może pełnić funkcję podręcznika uzupełniającego zarówno dla studentów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej przygotowujących się do podjęcia... czytaj dalej