Najlepsze książki katolickie 2012 roku!

Autor: slk
News - Najlepsze książki katolickie 2012 roku!

Na rynku wydawniczym coraz większą popularnością cieszą się publikacje o tematyce religijnej. Fakt ten cieszy, tym bardziej, że w sytuacji panującego obecnie kryzysu wiary każda dobrze przyjęta publikacja religijna pozwala wierzyć w rychłą zmianę stanu rzeczy. Ilość propozycji wydawniczych dostępnych na rynku jest naprawdę spora. Których spośród książek, wydanych w 2012 roku, nie wolno przegapić? Które okazują się szczególnie udane, szczególnie wartościowe? Dobrze jest przeglądać publikacje religijne, biorąc pod uwagę odbiorcę, do którego są kierowane. Spójrzmy więc na najbardziej interesujące publikacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych - pisze Danuta Szelejewska, katechetka, specjalistka w zakresie homiletyki, publicystka, recenzentka serwisu Granice.pl

 

 

Przeczytaj również:


- Książki roku 2012 według Justyny Gul


- Lektury pełne emocji. Najlepsze książki 2012 roku według Izabeli Raduckiej


Fantastyczny rok? Najlepsze książki fantasy / s-f według Damiana Kopcia


- Najlepsze książki dla młodych czytelników 2012 roku według Magdaleny Galiczek 

 

- Najlepsze książki non-fiction 2012 według Beaty Bednarz

 

 

Propozycje dla dzieci:

 

krainyDwie krainy Marcin Jeleń, Wydawnictwo W drodze

 

Waga życiowych wartości powinna być podkreślana od najmłodszych lat: świadomość celu i wytrwałość w dążeniu do niego, wierność powziętym postanowieniom, działanie w zgodzie z własnym sumieniem, a także przekonanie o konieczności walki z pokusami i przeciwnościami dnia codziennego to przejawy dojrzałości i odpowiedzialności. W pouczającej historii Dwie krainy zostały poddane konfrontacji wiara i wiedza, dobro i zło, prawda i fałsz, odwaga i strach. Trafne spostrzeżenia oraz głębokie pouczenia pokazały drogę postępowania: zawsze trzeba iść za głosem serca, jak najszybciej należy powstawać po upadku oraz przestrzegać wskazówek dobrego życia. I nieważne, że Zielonej Krainy opisywanej w książeczce wydawnictwa W drodze nie można znaleźć na żadnej mapie świata. Liczy się umiejętność "patrzenia sercem”, wtedy czas ziemskiej wędrówki zaowocuje osiągnięciem ostatecznego celu.

 

 

opowiesciOpowieści biblijne dziadzia Józefa cz. 2 Lidia Miś, Wydawnictwo Dreams

 

Książką, dzięki której dziecko zaspokoi swoją – charakterystyczną dla wieku – ciekawość są Opowieści biblijne dziadzia Józefa cz. 2. Każdy, kto po nią sięgnie, dowie się, kto znalazł się w gronie uratowanych z potopu; pozna konsekwencje, jakie ponieść musieli budujący wieżę Babel; odczuje podziw dla wytrwałości Mojżesza, sprytu Dawida oraz mądrości Salomona. By to, co stanowi treść dziecięcych dociekań, zostało w zadowalającym stopniu osiągnięte, autorka zastosowała metodę przeplatania biblijnych wątków z sytuacjami, z jakimi styka się każdy z nas. Taki sposób umożliwia zakorzenienie treści duchowych w codziennym życiu, co skutkuje pogłębieniem wiedzy religijnej oraz wzrostem autentycznej wiary u najmłodszych.

 

 

psotyMałe psoty wielkich świętych oraz Kiedy święci byli mali Mariola Maassen-Zajączkowska, Wydawnictwo Promic

 

Ponieważ powołaniem każdego człowieka jest niebo, konieczną jest nieustanna troska o jego osiągnięcie. By stanąć na wysokości zadania i nie zaprzepaścić darowanej szansy, warto w skupieniu prześledzić losy świętych. Do tego doskonale nadają się propozycje wydawnictwa Promic. Z kart książek przebija prawda o Bogu, będącym najpewniejszą ostoją człowieka; o prawdziwej miłości, która jest miłością wierną i na zawsze; o płynącej z serca szczerej modlitwie stanowiącej pomost między człowiekiem a Bogiem; o niezaprzeczalnej potrzebie ewangelizowania, by prawda o Bogu miłującym człowieka dotarła do ludzi wszystkich czasów i narodów; wreszcie o niezwykłej mocy przebaczenia, zmiękczającego nawet najbardziej zatwardziałe serca. Ten, kto sięgnie po lektury, dostrzeże najważniejszą prawdę: utwierdzi się w przekonaniu, że świętość rzeczywiście jest w zasięgu ręki każdego z nas.

 

 

mikoŚwięty Mikołaj z Miry Eliza Piotrowska, Wydawnictwo Święty Wojciech

 

Jednym z najbardziej znanych, najczęściej wspominanych i spontanicznie czczonych świętych jest Mikołaj. By przybliżyć najmłodszym ową niezwykle barwną postać, wydawnictwo Święty Wojciech opublikowało książeczkę Święty Mikołaj z Miry, po lekturze której łatwo dostrzec różnicę między autentycznym biskupem Miry a baśniową postacią świętego Mikołaja. Pozytywem jest również przeplatanie zagadnień religijnych z historycznymi. Dzięki temu wiedza młodego czytelnika zostanie usystematyzowana oraz osadzona w odpowiednich realiach czasoprzestrzennych. W książeczce zostały wskazane postawy godne naśladowania: umiejętność współdziałania, dostrzeganie potrzeb innych, chęć dzielenia się posiadanym dobrem z biedniejszymi, wrażliwość na ludzką krzywdę, przede wszystkim zaś – posłuszeństwo woli Bożej oraz ufność i skromność. Właśnie tego trzeba uczyć od najmłodszych lat.

 

 

Propozycje dla młodzieży i dorosłych:

 

 

singleAnielskie single Dorothy Cummings, Wydawnictwo Homo Dei

 

Mile widzianą cechą jest umiejętność wytrwania w raz obranych postanowieniach. A te są następstwem właściwego rozeznania, w jaki sposób służyć Bogu i ludziom, pozostając równocześnie w stanie – coraz częściej występującym zresztą – bezżennym. Przemyślenia w Anielskich singlach skupiają się na zwyczajnych czynnościach i postawach dnia codziennego: domowe obowiązki, poczucie prywatności, honor i szacunek, seksualność, różnica płci, nałogi, pożegnania i lęki, samotność oraz starość. Na wszystko należy patrzeć przez pryzmat wiary, dostrzegając nieustanny wpływ Bożej Opatrzności. Ogromną pomocą służą przedstawione w formie wypunktowań zestawienia, zawierające wskazówki, jak pozostać anielską (mimo upływającego czasu), podające do wiadomości czytelnika dziesięć wielkich zalet bycia singlem.

 

 

kosciolDokąd zmierza Kościół? Gian Franco Svidercoschi, Wydawnictwo Świat Książki

 

Trudno ukryć fakt, że współczesne czasy cechuje krytyka Kościoła nie tylko ze strony niewierzących, ale – bardzo często – również i tych, którzy nazywają siebie wyznawcami Chrystusa. Próbę odpowiedzi na piętrzące się zarzuty podejmuje propozycja wydawnictwa Świat Książki Dokąd zmierza Kościół? Autor bardzo poważnie potraktował podjęte przez siebie zadanie, nie tylko podkreślając, co w Kościele jest dobre, ale również piętnując to, czego być nie powinno. Stara się wyjaśnić przyczyny wciąż narastającego kryzysu, akcentując przy tym ogromną rolę mediów, wywołujących dezorientację w społeczeństwie. Jego przemyślenia to porównanie rozczarowań i nadziei Ludu Bożego z drogą odnowy Kościoła, podjętej przez Benedykta XVI.

 

 

uzdrowicielUzdrowiciel, Andreas Englisch, Wydawnictwo WAM

Nie bez powodu współczesna młodzież nazywana jest pokoleniem Jana Pawła II. Ten, który całym sobą dał przykład chrześcijańskiego życia, w pełni zasłużył na szacunek i uznanie. Książka Andreasa Englischa jest najlepszym dowodem na to, że dzieło apostolskiego posłannictwa Papieża Polaka na zawsze pozostanie w pamięci i ludzkich sercach. Widząc Boga, obecnego w każdym człowieku, służył Mu on z pokorą i prawdziwym oddaniem. Poprzez swój długi pontyfikat pokazał światu, że przeznaczeniem wszystkich ludzi jest nieprzemijające szczęście w niebie. On sam niestrudzenie prowadził wiernych tam, gdzie czeka Pan. W propozycji wydawnictwa WAM znalazły się nowe fakty z życia Jana Pawła II, które uzupełniają dotychczasową wiedzę na temat papieskiej działalności we wszystkich dziedzinach życia. Bez wątpienia jest on tym, który zasługuje na chwałę świętości. Wołanie milionów wiernych „Santo subito!” świadczy o ogromnej wadze wszystkiego, co ludzkość i Kościół zawdzięczają „Piotrowi naszych czasów”.

 

 

Propozycje dla dorosłych:


wierzeWierzę praca zbiorowa, Wydawnictwo Jedność

Wiara jest przyczyną, źródłem i ośrodkiem życia religijnego. Jej niewątpliwa wartość stanowi dla chrześcijanina najpewniejszy sposób osiągnięcia wiecznego szczęścia. Pomimo częstego podważania otrzymanego na chrzcie daru wiary oraz wciąż mnożących się wątpliwości, winniśmy ją nieustannie rozwijać: wtedy nasza codzienność zaowocuje właściwym postępowaniem, czyli świadectwem chrześcijańskiego życia. Pomocą w nawiązaniu autentycznej, osobowej więzi z Bogiem służy publikacja wydawnictwa Jedność, skierowana nie tylko do ludzi głęboko wierzących, ale również do tych, którzy wątpią i poszukują. Opublikowana w 50. rocznicę zwołania Soboru Watykańskiego II, w ogłoszonym przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary, pozwoli na nowo docenić otrzymany na chrzcie dar przynależności do Kościoła, a także nauczy strzec depozytu wiary apostolskiej.

 

 

vademecumVademecum ks. Jan Boniecki, Wydawnictwo Promic

Współczesność funduje człowiekowi niesamowitą gonitwę myśli, szybko następujące po sobie zdarzenia i związaną z nimi różnorodność wrażeń, a co za tym idzie – poszukiwanie metod pozwalających przeżyć każdy dzień w sposób zadowalający i twórczy. W sukurs zagonionemu człowiekowi XXI wieku przychodzi znany z pracy na łamach „Tygodnika Powszechnego” ksiądz Adam Boniecki. Vademecum jest lekturą jak najbardziej trafioną. Każdy, kto po nią sięgnie, nie zawiedzie się. Będzie miał okazję zagłębić się w tajniki ludzkiej duszy, skupiając swoją uwagę na grzechu, przebaczeniu i nieogarnionej miłości Boga do człowieka. Doceni skuteczność bezwzględnego przestrzegania przepisów obowiązujących na drodze, a także moc modlitwy do świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Zrozumie powagę oraz odpowiedzialność, wypływającą z piastowanego wysokiego stanowiska, pociągającą za sobą konieczność dostrzegania potrzeb podległych pracowników, doceniania wkładu ich pracy oraz szanowania przynależnej im godności. Przyda się grzesznikom (czyli wszystkim), kierowcom i innym użytkownikom dróg publicznych (czyli wszystkim), a także szefom i tym, którzy im podlegają (czyli... wszystkim!).

 

 

Przeczytaj również:


- Książki roku 2012 według Justyny Gul


Lektury pełne emocji. Najlepsze książki 2012 roku według Izabeli Raduckiej


Najlepsze książki dla młodych czytelników 2012 roku według Magdaleny Galiczek 

 

Fantastyczny rok? Najlepsze książki fantasy / s-f według Damiana Kopcia

 

Najlepsze książki non-fiction 2012 według Beaty Bednarz

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy
Recenzje miesiąca
Sankofa. Nie zmarnuj życia
Tomasz Gaj OP, Magdalena Pajkowska
Okładka książki - Sankofa. Nie zmarnuj życia
Elementarz dla rodziców
Jacek Mycielski
Okładka książki - Elementarz dla rodziców
Pensjonat pod Świerkiem
praca zbiorowa
Okładka książki - Pensjonat pod Świerkiem
Frida Kahlo prywatnie
Suzanne Barbezat
Okładka książki - Frida Kahlo prywatnie
Detektyw Bzik
Anna Paszkiewicz
Okładka książki - Detektyw Bzik
Pokaż wszystkie recenzje