O ukrytych determinantach ludzkiego zachowania

Autor: slk
News - O ukrytych determinantach ludzkiego zachowania

Światowej sławy psychiatra, David R. Hawkins, przedstawia efekty 20 lat pracy badawczej poświęconej analizowaniu poziomów ludzkiej świadomości. Rezultatem tych badań jest specjalna logarytmiczna skala – Mapa Świadomości – skorelowana z konkretnymi postawami, emocjami, światopoglądami i dążeniami duchowymi. Określa poziom świadomości wszystkiego co istnieje – ludzi, przedmiotów, idei. Wyjaśnia również w jaki sposób poziom świadomości wpływa na postrzeganie świata, zachowanie i życiowe wybory. Mapa Świadomości oraz opracowana przez autora „kalibracja relatywnej prawdy” będą dla czytelnika fascynującym narzędziem na drodze wewnętrznego rozwoju. Autor zwraca uwagę na połączenie umysłu z ciałem, a także na to, że ciało – poza naszą świadomą kontrolą – potrafi odróżnić to, co wspiera życie, od tego, co jest mu przeciwne.

 

Lektura jego publikacji Siła czy moc. Ukryte determinanty ludzkiego zachowania pomaga zrozumieć, dlaczego w konkretnej sytuacji zachowujemy się w ten, a nie inny sposób. Znajdując się w trudnych okolicznościach możemy postrzegać świat jako nieprzyjazny, nieprzychylny, narzekać na nasz "pech", złościć się i próbować "siłowych" rozwiązań. Możemy jednak zrozumieć, że możliwość przekroczenia wszystkich ograniczeń tkwi w nas samych. Książka pokazuje, w jaki sposób przekroczyć nasze ograniczenia i w każdej dziedzinie życia zacząć kierować się obecną w nas MOCĄ, poszukiwać twórczych rozwiązań problemów, nie zrzucać winy za nasze niepowodzenia na okoliczności zewnętrzne i odnaleźć w sobie źródło bezwarunkowego szczęścia. Książkę poleca Wydawnictwo Virgo, a w naszym serwisie przeczytacie jej premierowy fragment: 

 

Gdy przyjrzymy się Mapie Świadomości (następna strona), stanie się jasne, że wykalibrowane poziomy są skorelowane z określonymi procesami świadomości – emocjami, postrzeganiem czy postawami, światopoglądami i przekonaniami duchowymi. Gdyby tylko przestrzeń pozwoliła, tabelę tę można by rozszerzyć tak, aby zawierała wszystkie sfery ludzkiego zachowania. Od początku do końca wyniki testu obustronnie się potwierdzały – tym bardziej, im bardziej szczegółowe i rozległe były badania. 

Punkt krytyczny odpowiedzi został wykalibrowany na skali świadomości na około 200. Jest to poziom powiązany z Odwagą. Wszystkie postawy, myśli, uczucia i związki, znajdujące się poniżej tego poziomu sprawiają, że osoba ulega osłabieniu. Natomiast postawy, myśli, uczucia czy postacie historyczne, które są wykalibrowane wyżej, wzmacniają badanego. Jest to zatem punkt równowagi pomiędzy słabymi a mocnymi atraktorami oraz negatywnym i pozytywnym oddziaływaniem. 

Na poziomach poniżej 200 podstawowym impulsem jest dążenie do przetrwania, pomimo że na samym dole skali, czyli w sferze beznadziei i depresji, brakuje nawet tego bodźca. Poziomy Strachu i Złości, znajdujące się wyżej, charakteryzują się egoistycznymi pobudkami, biorącymi się z popędu do osobniczego przetrwania. 

Na poziomie Dumy motyw przetrwania może ulec rozszerzeniu, obejmując także przetrwanie innych. W miarę jak przekroczy się linię graniczną pomiędzy negatywnymi i pozytywnymi aspektami Odwagi, dobrobyt innych ludzi staje się coraz bardziej istotny. Zanim osiągnie się poziom 500, szczęście innych jawi się już jako podstawowa siła motywacyjna. Poziomy powyżej 500 charakteryzują się zainteresowaniem uważnością duchową, tak w przypadku samego siebie, jak i reszty ludzi, a w miarę zbliżania się do 600 dobro ludzkości i dążenie do osiągnięcia oświecenia stają się najważniejszymi celami. Od 700 do 1000 życie zostaje poświęcone zbawieniu całej ludzkości. 

Już samo zastanowienie się nad tą mapą może wzbudzić ogromny przypływ empatii dla całego życia, we wszystkich jego formach. Jeśli przyjrzymy się rzekomo mniej „chwalebnym” postawom emocjonalnym, uświadomimy sobie, że nie są one ani dobre, ani złe. Sądy moralne są jedynie funkcją światopoglądu, wynikają z niego. 

Możemy na przykład dostrzec, że osoba na poziomie Żalu, który jest wykalibrowany na niskim poziomie energii 75, znajdzie się w o wiele lepszym położeniu, jeśli wzniesie się na poziom Złości, wykalibrowany na 150. Złość, sama w sobie będąca destruktywnym uczuciem, wciąż pozostaje niskim stanem świadomości, jednakże – jak pokazuje historia dziejów – Apatia potrafi uwięzić całe subkultury, jak i jednostki. Jeżeli osoby, ogarnięte poczuciem beznadziei, mogą zechcieć czegoś lepszego (Pożądanie, 125), a następnie przy pomocy energii Złości na poziomie 150 rozwinąć Dumę (175), mogą wtedy być zdolne do sięgnięcia po Odwagę, wykalibrowaną na 200 i posuwać się w kierunku ulepszenia ich własnych lub ogólnoludzkich warunków. 

I na odwrót, osoba, która osiągnęła już nawykowy poziom bezwarunkowej Miłości, będzie traktować wszystko, co znajduje się poniżej, jako nie do zaakceptowania. W miarę jak zwiększa się rozwój indywidualnej świadomości, proces ten staje się samonapędzający i samokorygujący, sprawiając, że samodoskonalenie staje się sposobem na życie. 

 mapa

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy