18.12: "Język współczesnej poezji" - dyskusja panelowa

Autor: zorza
News - 18.12: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle i Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zapraszają na dyskusję panelową o z udziałem Mariusza Kalandyka i Rafała Rżanego.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „W kręgu słowa – spotkania i dyskusje literackie” realizowanego przy pomocy środków finansowych Urzędu Miasta w Jaśle.

Kilka słów o bohaterach spotkania:

Mariusz Kalandyk – jest poetą i krytykiem. Współredaguje rzeszowski kwartalnik „Nowa Okolica Poetów”. Za debiut poetycki „Powrót Atanaryka” otrzymał Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny (1997). Jest autorem tomików poetyckich: „Timbuktu” (2001), „Karczma Rzym” (2006). Nominowany do „Paszportu Polityki”. Pracuje jako nauczyciel konsultant w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Rafał Rżany – jest poetą, krytykiem i tłumaczem. Od 1998 r. współredaguje rzeszowskie pismo poetyckie "Nowa Okolica Poetów". Jest autorem tomików poetyckich „Upływ”(1993) „Wtedy nic jeszcze…”(1995), „Ruchome pole”(2006), wydał również tomik szkiców "Pozornie tak bardzo podzieleni”(1998).

Spotkanie będzie miało formę dyskusji panelowej, którą poprowadzi Barbara Sokołowska. Punktem wyjścia będzie język poezji klasycznej i awangardowej, zaproszeni goście podejmą próbę odpowiedzi na pytanie czy we współczesnej poezji znajdziemy wzorce i autorytety, czy istnieje model wiersza współczesnego oraz wyjaśnią jaką rolę obecnie odgrywa nadrealizm.
Spotkanie odbędzie się w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle 18 grudnia (wtorek) o godz. 17.00.

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy