25 lat "Zeszytów Literackich"

Autor: zorza
News - 25 lat

"Zeszyty Literackie", polski kwartalnik literacki, założony i wychodzący w 1982 roku w Paryżu, a od 1990 roku wydawany w Warszawie, obchodzi jubileusz 25-lecia i wydania setnego numeru pisma. Z tej okazji w Warszawie zespół redakcyjny spotkał się ze swoimi autorami i czytelnikami.  
Jak wspominała założycielka i redaktor naczelna "Zeszytów Literackich" Barbara Toruńczyk, u podstaw tworzenia kwartalnika była - jak podkreślał również Jerzy Giedroyc - wiara w słowo i wiara w literaturę.
Zespół redakcyjny "Zeszytów Literackich" tworzą bądź tworzyli m.in. Stanisław Barańczak, Ewa Bieńkowska, Josif Brodski (zm. 1996), Wojciech Karpiński, Petr Kral, Ewa Kuryluk, Roberto Salvadori, Tomas Venclova, Adam Zagajewski i Marek Zagańczyk.
Wśród stałych współpracowników "Zeszytów Literackich" byli i są: Marian Bizan, Czesław Miłosz, Timothy Garton Ash, Joanna Guze, Leszek Kołakowski, Jan Kott, Paweł Hertz, Jacek Woźniakowski, Leszek Szaruga, Mariusz Wilk. Autorem znaku graficznego pisma był Jan Lebenstein.
Jak wspomina Ewa Bieńkowska, autorka książek o Herlingu-Grudzińskim, Miłoszu, Nietzschem, Wagnerze, Wenecji, filozof kultury europejskiej XIX i XX wieku, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - wieść o powstawaniu nowego pisma literackiego dawała jej szansę na "istnienie".

Adam Zagajewski wpomina, że kiedy przyjechał do Paryża w grudniu 1982 roku Zeszyty Literackie już istniały, choć pierwszy numer się jeszcze nie ukazał. "Cieszyłem się, że będzie nowe pismo, gdzie można publikować" - wspomina Adam Zagajewski
Barbara Toruńczyk podkreśla także, że głównym powodem utworzenia Zeszytów Literackich nie były motywy polityczne, choć takie oczekiwania były pod adresem zespołu redakcyjnego kierowane. "Akurat ta tradycja, żeby szukać wolności w kategoriach niepolitycznych nie jest tradycją silnie zakorzenioną w Polsce" - mówi Barbara Toruńczyk
Podczas spotkania autorzy Zeszytów Literackich: Adam Zagajewski, Natalia de Barbaro, Tomasz Różycki i Julia Hartwig - czytali także wiersze zamieszczone w setnym numerze pisma. Wiersze Wisławy Szymborskiej czytała Maja Komorowska.

Wieczorem zostały wręczone Nagrody Redakcji "Zeszytów Literackich": Natalia de Barbaro otrzymała Nagrodę im. Konstantego Jeleńskiego za debiut poetycki, Jan Zieliński odebrał Nagrodę edytorską, Joannie Guze i Małgorzacie Łukasiewicz została wręczona Nagroda im. Pawła Hertza dla tłumaczy.

Źródło: www.czytelnia.onet.pl

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy