34. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Autor: kwojcik
News - 34. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Po raz 34 odbywa się Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej. Prace można zgłaszać do 5 września. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy piszący w języku polskim, nie zrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem udziału jest ukończenie 16 lat.


Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
1) „po debiucie” - dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej),
2) „debiut” - dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.
Uczestnicy nadsyłają zestawy wierszy o dowolnej tematyce, nie publikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich ani na stronach internetowych i nie nagradzanych w innych konkursach.
Zestaw wierszy opatrzony słownym godłem może zawierać maksymalnie do pięciu tekstów poetyckich.Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i wyróżnienia ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów.Prace konkursowe wyłącznie w formie wydruku komputerowego formatu A-4 należy przesłać w czterech egzemplarzach (każdy wiersz) na adres sekretariatu konkursu: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa. Autorzy dopisują na kopercie: „konkurs poetycki” oraz kategoria – „debiut” lub „po debiucie”. Prace bez oznaczenia kategorii nie będą rozpatrywane.


W nadesłanej korespondencji (w osobnej małej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak prace konkursowe) należy podać: imię, nazwisko, adres, telefon, adres elektroniczny oraz krótką notkę biograficzną autora wierszy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym regulaminem. KLIK!

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy