Rekord I kwartału w Impulsie!

Autor: slk
News - Rekord I kwartału w Impulsie!

Oficyna Wydawnicza „Impuls“ nie ustaje w pracy, by do rąk Czytelników trafiały wciąż nowe publikacje z zakresu pedagogiki — trzy świeżutkie nowości prezentujemy na łamach naszego serwisu. Warto też zapoznać się z nowościami prezentowanymi na stronie: http://www.impulsoficyna.com.pl.

 

Mimo, że od początku 2016 roku minęły zaledwie trzy miesiące, to premierę w „Impulsie” miało AŻ 21 pierwszych wydań oraz 17 reprintów z serii harcerskiej Przywrócić Pamięć. Koniecznie musicie je sprawdzić.

mocKsiążka Moc jest w nas. Bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców powstała, aby pomóc rodzicom, nauczycielom, a także terapeutom w rozmowie z dziećmi na temat nękających ich trudności. Bajka terapeutyczna może być dobrym początkiem konwersacji, zastanowienia się, jak można poradzić sobie z danym problemem, ale także pomóc opiekunom w dostrzeżeniu dziecięcych trudności. Mimo że żyjemy z dziećmi razem w jednej rzeczywistości, czasem trudno nam pochylić się nad ich problemami, wydaje nam się, iż są to błahostki. Kamila Zdanowicz-Kucharczyk razem z autorkami bajek chcą zwrócić uwagę czytelnika w stronę dziecięcego świata oraz przekonać go, że sam może zostać bajkoterapeutą swojego dziecka. Dowodem na to są zawarte w tej książce bajki, które zostały napisane pod kierunkiem autorki przez nauczycielki, a przede wszystkim przez mamy kochające swoje dzieci.  Książka jest skonstruowana tak, aby dzieci mogły z niej korzystać razem ze swoimi rodzicami i nauczycielami.

 

Więcej informacji o książce: http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/moc-jest-w-nas,1768.html

 

jakanieNajnowsza publikacja Jolanty Górla-Półroli pt. Jąkanie. Analiza procesu komunikacji słownej ma wymiar zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Tworzy ją siedem wzajemnie powiązanych rozdziałów. Wywód rozpoczyna się od rozważań dotyczących rozmowy. Oprócz omówienia jej istoty przedstawiono definicję aktu mowy w procesie komunikacji oraz mikrogenetyczny model porozumiewania się. Skupiono się także na stylu komunikacji interpersonalnej. Poddano analizie typologię stylów komunikacji, uznając aktywność słowną oraz rodzaje aktów mowy za najbardziej wymierne, mierzalne i obiektywne kryteria wyróżniania stylów komunikacyjnych. Ponadto w rozdziale pierwszym zwrócono uwagę na bariery utrudniające skuteczne komunikowanie się z uwzględnieniem czynników językowych, psychologicznych i społecznych. Rozdział drugi w całości poświęcono jąkaniu. Przedstawiono w nim różne ujęcia tego zaburzenia prezentowane w literaturze przedmiotu, a także własny model istoty tego zaburzenia. Skupiono się na charakterystyce jąkania jako zaburzenia rozmowy, omówiono jąkanie w kategorii bariery komunikacyjnej. W kontekście przyjętego procesowego paradygmatu mózgu ukazano mikrogenetyczne ujęcie formowania się objawu.

 

Więcej informacji o książce: http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/jakanie,1748.html 

 

pamiecPamięć ulepszona. Program ochrony pamięci – część 1 autorstwa Małgorzaty Modrak jest zbiorem praktycznych przykładów i gotowych do wykorzystania wzorców. To pierwsza część serii książek poświęconych ochronie pamięci. Kolejna kierowana jest do osób zagrożonych demencją, a ostatnia poświęcona została rozwijaniu wyobraźni. Książka jest ciekawą propozycją do pracy nad pamięcią. Wymaga ona od osoby nadzorującej wykonywanie ćwiczenia kompetencji i wiedzy w celu oceny jego poprawności, a od osoby ćwiczącej posiadania pewnego zasobu wiedzy, którą chcemy odświeżyć. Trudno bowiem wymagać od osoby słabo zainteresowanej muzyką znajomości tytułów utworów czy kompozytorów. Ćwiczenia wymagają przygotowania odpowiednich materiałów np. nagrań muzycznych, fotografii, reprodukcji. Można sobie wyobrazić wykorzystanie tego typu książki - w przypadku starszych odbiorców - nie tylko w domu, ale przede wszystkim w domach dziennego pobytu, klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku. Pamięć ulepszana może być dobrą inspiracją do przygotowania własnych ćwiczeń przez osoby pomagające innym. Pokazuje bowiem, na czym powinny polegać takie ćwiczenia.

 

Więcej informacji o książce: http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/pamiec-ulepszana,1760.html 

 Poleca i zaprasza Oficyna Wydawnicza „Impuls”

www.impulsoficyna.com.pl

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy