Najlepsze książki katolickie 2011 w podsumowaniu Danuty Szelejewskiej

Autor: slk
News - Najlepsze książki katolickie 2011 w podsumowaniu Danuty Szelejewskiej

Miniony rok zaowocował wielością bestsellerów z różnych gatunków polskiej i zagranicznej literatury. Wśród nich znaczną pozycję bez wątpienia zajęła książka katolicka. Przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców, z całą pewnością zaspokaja potrzeby dzieci, młodzieży oraz dorosłych, specjalistów z dziedziny teologii i katechetyki, ale także tych, którzy wciąż jeszcze poszukują życiowych rozwiązań, sensu i celu ziemskiego życia oraz prawdy, dobra i piękna - podsumowuje Danuta Szelejewska.

 

Zobacz też:

- 10 najgorętszych lektur 2011 według Justyny Gul

- 10 książek 2011 roku, które zmieniają spojrzenie na świat według Magdaleny Galiczek

- 10 najciekawszych książek fantasy według Damiana Kopcia

 

O zapotrzebowaniu na ten rodzaj literatury świadczy nie tylko ilość książek, ale również wydawnictw, z całą odpowiedzialnością podejmujących niełatwe dzieło głoszenia Ewangelii. Niniejsze zestawienie obejmuje godne szczególnej uwagi propozycje wydawnicze wielu z nich.

 

Bóg dla najmłodszych
Spośród propozycji dla najmłodszych czytelników na specjalne uznanie zasługuje książka: Z Biblią przez cały rok. Opowieści dla dzieci (styczeń 2011), dzięki której młody czytelnik zrozumie, że wielka miłość Boga do człowieka jest przeznaczona dla każdego z nas. Podążanie za Chrystusem to najlepszy sposób na udane życie. Jeżeli więc w Nim położymy ufność i wiarą swoją wyznamy, że Jezus jest Panem, osiągniemy niebo, które On sam wysłużył dla nas przez swoją śmierć i zmartwychwstanie.

 

By człowiek mógł dojść tam, dokąd zmierza, otrzymał pomoc od samego Boga. Ową niełatwą do zrozumienia prawdę przybliża dziecku kolejna pozycja: Anioł Stróż od wszelkich wypadków (luty 2011). Zgodnie z zamierzeniem autorów, zacieśniona zostaje więź pomiędzy światem widzialnym a tym, co istnieje poza czasem i przestrzenią. Uświadomiona jest również troska Pana Boga o człowieka, który został zaproszony do życia nieprzemijającego i nie kończącego się wraz z czasem. Ważne jest, by świadomość opieki anioła – posłańca do zadań specjalnych – była dla dziecka zachętą do życia pełnego dobroci i miłości.

 

Najlepszym przykładem chrześcijańskiego życia jest osoba Jana Pawła II, co pokazuje książeczka: O Karolku, który zadziwił świat (styczeń 2011). Teksty napisane językiem jasnym i przystępnym sprawiają, że informacje dotyczące życia i działalności Karola Wojtyły łatwo wpadają w dziecięce ucho, nie stwarzając żadnych trudności w zrozumieniu i zapamiętaniu. To, co w codzienności Papieża zasługuje na uznanie, zostaje przejęte przez młodego czytelnika. Dobro czynione przez Jana Pawła II zaowocuje podobnym działaniem w „wykonaniu” dzieci.

 

Drogowskazy dla młodzieży
Wśród propozycji dla młodzieży znalazła się Księga zwycięzców (październik 2011), będąca próbą wyjaśnienia trudnego do zrozumienia problemu powołania. Młodemu czytelnikowi zostaje uświadomiona prawda, że wszystkie słowa i czyny są świadectwem dawanym Temu, który oddał życie z miłości do człowieka. Lektura proponuje otwarcie się na Boże wezwanie, by w przyszłości zasilić grono zwycięzców w niebie.

 

Problemy nurtujące współczesnego młodego człowieka znajdują odpowiedź w książce Pytania o wiarę. Ksiądz odpowiada (czerwiec 2011) oraz Katolicyzm. Praktyczny przewodnik (wrzesień 2011), podający mnóstwo wskazówek przydatnych w rozwiązywaniu trudnych i niezrozumiałych sytuacji.

 

Katolicyzm dla dorosłych
Autorzy książek katolickich dla dorosłych prowadzą czytelnika ścieżkami trudnych wyborów. Lektura Podążać drogami Boga (luty 2011) adresowana jest do tych, którzy idą tam, gdzie są posłani. Odpowiadając na Boże wezwanie, każdy z nas odnajdzie szczęście: jedni odzyskają to, co stracili, inni dojdą tam, dokąd zmierzają. Zostaną również spełnione pragnienia tęskniących za prawdą i miłością.

 

Wędrujący do ostatecznego celu małżonkowie znajdą wskazówki w Duchowości małżeńskiej według Jana Pawła II (maj 2011), dochodząc do stwierdzenia, że tylko i wyłącznie miłość dojrzała jest w stanie pokonać wciąż mnożące się przeciwności i cierpienia, unieść krzyż codzienności, przezwyciężyć „klęskę małżeństwa”, a tym samym wytrwać do czasu: „póki śmierć nas nie rozłączy”.

 

Z życiem małżeńskim ściśle związane jest odpowiedzialne rodzicielstwo. Dlatego właśnie rodzice winni zapoznać się z pozycją Dekalog z dzieckiem (luty 2011). Ów doskonały poradnik dla rodziców nakazuje, by uświadamianie konieczności życia w prawdzie i miłości rozpoczęło się w wieku, gdy dziecięca wrażliwość znajduje się jeszcze na wysokim poziomie. Uczy również uwzględniać główne zasady chrześcijańskiego postępowania wszystkich tych, dla których sprawy zbawienia mają ogromne znaczenie.


Wyszczególnione powyżej propozycje wydawnicze absolutnie nie wyczerpują tematu. Mają jedynie być zachętą do sięgnięcia po kolejne, które z pewnością jeszcze niejednokrotnie omawiać będziemy na naszych łamach.

 

Zobacz też:

- 10 najgorętszych lektur 2011 według Justyny Gul

- 10 najciekawszych książek fantasy według Damiana Kopcia

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy