Anioł Stróż: napisz wiersz lub namaluj i weź udział w wystawie

Autor: slk
News - Anioł Stróż: napisz wiersz lub namaluj i weź udział w wystawie

Jeśli chcesz wziąć udział w wystawie poświęconej postaci Anioła Stróża - zamieścić na niej swój tekst poetycki lub obraz - wyślij mail na adres mojaniol@gmail.com. Wystawa plastyczno - poetycka Mój Anioł Stróż zostanie otwarta w Galerii Audialnia w Krakowie
5 grudnia 2009 (sobota) o godz. 17 i potrwa do końca stycznia 2010.

Tematem wystawy jest przedstawienie przez artystę swojego Anioła Stróża w dowolnej technice plastycznej oraz opisanie go w wierszu przez poetę.

Artyści plastycy:
Prosimy o podanie 1/imienia i nazwiska 2/adresu zamieszkania 3/tytułu pracy, wymiarów i techniki 4/adresu e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie udziału w wystawie 5/przysłanie fotografii pracy (najlepiej w wys. rozdzielczości, do reprodukcji) - będzie ona warunkiem zakwalifikowania pracy na wystawę. Prosimy o wysyłanie zdjęcia drogą elektroniczną na adres: mojaniol@gmail.com lub w wyjątkowych przypadkach pocztą na adres Galerii Audialnia - ul. Św. Tomasza 32, 31-027 Kraków 6/Akceptacji regulaminu wystawy podpisanej imieniem i nazwiskiem.


Artysta może zaprezentować na wystawie tylko jedną pracę. Technika pracy jest dowolna (malarstwo, rysunek, fotografia, rzeźba, collage, tkanina, itp.) Artyści dostarczają prace na własny koszt do galerii oraz po zakończeniu wystawy zabierają je z sobą. Prace będą montowane na wystawie własnoręcznie przez artystów w dniu 5 grudnia 09. Udział w wystawie jest bezpłatny. Planowane jest wydanie broszurki upamietniającej wystawę. Twórca wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczenie reprodukcji pracy w antologii i na stronie www. Zamiarem organizatora jest prezentacja wystawy w innych galeriach w roku 2010.


Poeci:
Prosimy o przesłanie wiersza o tematyce: "Mój Anioł Stróż" (tytuł wiersza jest dowolny.) Na zgłoszeniu prosimy o podanie swojego 1/imienia i nazwiska 2/adresu zamieszkania 3/adresu e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie udziału w wystawie 4/akceptacji regulaminu wystawy.


Poeta może zaprezentować na wystawie tylko jeden wiersz. Wiersze zostaną pokazane w wydrukach na ścianach galerii. Planowane jest wydanie broszurki upamiętniającej wystawę, zawierającej wiersze. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne wydrukowanie swojego wiersza w antologii i na stronie www.

 

 Informacje ogólne: Zgłoszenia prosimy wysyłać wyłącznie drogą e-mail na adres Stowarzyszenia: mojaniol@gmail.com
Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone przez organizatora mejlem. W razie nie otrzymania takiego potwierdzenia prosimy o powtórny kontakt. Udział w wystawie jest bezpłatny. Na wystawę zaproszeni są wszyscy twórcy, bez ograniczeń. Można wziąć udział w obu dyscyplinach. Wystawa nie ma charakteru konkursu, jednak najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi. O wyborze prac na wystawę decyduje organizator, powołując kilkuosobowe jury. Potwierdzenie udziału w wystawie zostanie wysłane na adres e-mail uczestników do dnia 15 listopada 2009. Potwierdzenie otrzymają osoby zakwalifikowane do wystawy.


Aneks: uwaga! – do dnia 7 listopada 2009 twórca jest zobowiązany ostatecznie wskazać jedną swoją pracę, jaka ma wziąć udział w wystawie, w wypadku gdyby zgłosił kilka prac. To samo dotyczy poetów. W razie wysłania kilku wierszy lub kilku wersji, należy wskazać jeden utwór, jaki ma wziąć udział w wystawie.
Informacje - lista prac/wierszy zakwalifikowanych, zdjęcia z wernisażu, wybrane wiersze, sylwetki artystów - znajdą się na stronie Stowarzyszenia "Ja i Ty"
oraz na oficjalnej stronie wystawy: Mój Anioł Stróż

 

Wortal Granice.pl sprawuje patronat nad przedsięwzięciem. 

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy