Edukacyjna podróż z Impulsem

Autor: slk
News - Edukacyjna podróż z Impulsem

Okres wakacyjny to dla wielu osób czas odpoczynku również od książek. Niesłusznie. Wszak poszerzanie horyzontów, zdobywanie wiedzy, oraz samokształcenie to sama przyjemność, a skoro przyjemność, to także rozrywka. I to na najwyższym poziomie. Impulsowe propozycje doskonale się sprawdzają w różnorodnych okolicznościach: w podróży, nad wodą, w kawiarni, w górach, wszędzie tam gdzie znajdzie się miejsce na odrobine refleksji i otwarty umysł. Oto więc kolejna porcja wakacyjnych sugestii:

 

Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Agnieszka Cybal-Michalska

Rozprawa Agnieszki Cybal-Michalskiej idealnie trafia w oczekiwania zarówno współczesnych władz resortu nauki i szkolnictwa wyższego, studentów, nauczycieli akademickich, jak i środowiska pracodawców, gdyż wdrażane od kilku lat zmiany w kształceniu młodzieży zostały wyraźnie ukierunkowane na procesy rynkowe. Publikacja jest interdyscyplinarnym i  erudycyjnie przygotowanym projektem badawczym, którego wyniki w warstwie teoretycznej i diagnostycznej stają się niezwykle ważne i cenne dla nauk o wychowaniu, w tym szczególnie dla andragogiki i pedagogiki szkoły wyższej.

 

Zjawiska na niebie gwiaździstym, Walter Kraul

Pięknie ilustrowany, fascynujący w swej treści „przewodnik po niebie” dla wszystkich Czytelników zainteresowanych astronomią. Przystępnie informuje i podaje praktyczne wskazówki. Jest przeznaczony dla osób zamierzających dla przyjemności, na przykład podczas wakacji, przystąpić do wstępnych obserwacji nieba. Więcej książek z pedagogiki waldorfskiej znajduje się tutaj >

 

Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka, Jerzy Adamek, Józefa Bałachowicz (red. )

Czy rzeczywiście – jak pyta D. Klus-Stańska – zniewolony administracyjnie i biurokratycznie nauczyciel zrzuca z siebie odpowiedzialność za wychowawczą i kształceniową rzeczywistość szkolną? Odpowiedź na to pytanie jest ważne, gdyż kompetencje nauczyciela decydują o przebiegu procesu edukacyjnego, o charakterze działań nie tylko jego samego, ale i uczniowskich. Stanowią bowiem kontekst kształtowania się takich samych kompetencji u podopiecznych.

 

impulsKategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych, Zenon Gajdzica

Książka jest kontynuacją kilkuletnich studiów autora nad codziennością klasy integracyjnej. Przy czym w odróżnieniu od wielu innych opracowań podejmujących problematykę edukacji integracyjnej odsłania ona wiele niewątpliwych, ale często niedostrzegalnych sukcesów tej formy kształcenia.

 

Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich, Anna Sajdak

Książka podejmuje nieobecne w polskiej literaturze rozważania nad ulokowaniem dydaktyki szkoły wyższej na mapie paradygmatów wyróżnianych w pedagogice. Potrzeba napisania pracy – podejmującej próbę ukazania specyfiki akademickiego kształcenia, dokonania charakterystyki samej dydaktyki akademickiej oraz w pewien sposóbporządkującej jej struktury teoretyczne - wyrosła przede wszystkim z doświadczeń w prowadzeniu zajęć z doktorantami przygotowującymi się do wejścia w rolę dydaktyka i nauczycielami akademickimi a także z własnego namysłu autorki nad zróżnicowaniem teoretycznym tej dyscypliny.

 

Przypominamy o nadal obowiązującej promocji „Do każdego zamówienia książka gratis” oraz o nowej promocji „Im więcej stopni Celsjusza, tym gorętsze promocje w Impulsie”  - http://impulsoficyna.com.pl/aktualnosci

 

Do czytania potrzebny jest Impuls!

 

 

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy