Bestsellery Oficyny Wydawniczej Impuls - sierpień 2015

Autor: slk
News - Bestsellery Oficyny Wydawniczej Impuls - sierpień 2015

Oto Top 10 Oficyny Wydawniczej Impuls, notowanie bestsellerów na koniec sierpnia 2015 r. W mijającym miesiącu najpopularniejsza książka Impulsu – śpiewnik z 51 utworami dla babci, dziadka i wnuków oraz wszystkich tych, którzy klasyczne polskie piosenki cenią i śpiewają, okraszony w dodatku nietuzinkowymi ilustracjami i, co ważne, nutami –  uplasowała się tradycyjnie na 1. miejscu. Pierwsza dziesiątka to nowości oraz tytuły niezmiennie budzące zainteresowanie Czytelników. 

 

1. Katarzyna Zachwatowicz-Jasieńska, Cbabciao babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali, książka + 2 CD

 

 Śpiewnik zawiera wybór 51 popularnych piosenek, wraz z zapisem nutowym oraz kolorowymi ilustracjami Kazimierza Wiśniaka. Wśród zaproponowanych piosenek możemy znaleźć m.in. Kółko graniaste, Wlazł kotek na płotek, Jadą jadą misie, Krakowiaczek jeden, Bajka iskierki, Mam chusteczkę haftowaną. Znajdźmy chwilę czasu, zajrzyjmy do śpiewnika i zaśpiewajmy z naszymi dziećmi piosenki, które śpiewali nasi dziadkowie, kiedy byli mali. Do książki dołączone zostały dwie płyty CD: jedna wersja z 51 piosenkami, a druga wersja instrumentalna-karaoke. 

 

 

autyzm2. Bogusława Beata Kaczmarek, Aneta Wojciechowska, Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem

 

Praca dotyczy bardzo istotnej i doniosłej społecznie problematyki, jaką stanowi prezentacja rozmaitych form wspomagania procesu komunikacji osób z autystycznym spektrum zaburzeń (ASD). Autorzy wykorzystali z jednej strony aktualne dane z literatury sięgając do prac wybitnych badaczy zamieszczonych w publikacjach książkowych oraz czasopismach o znaczeniu i zasięgu międzynarodowym. Obszerna monografia wychodzi na przeciw pilnym potrzebom związanym z udostępnianiem najnowszych informacji w zakresie rozwijania zdolności porozumiewania się, ze szczególnym uwzględnieniem procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży z ASD. 

 

 

dydaktyka3. Bereźnicki Franciszek, Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli. Podręcznik akademicki

 

Zadaniem niniejszego podręcznika jest prezentacja podstaw wiedzy teoretycznej i praktycznej, która winna być uzupełniona i rozszerzona przy wykorzystaniu dorobku naukowego współczesnych dydaktyków. W książce Autor zwraca uwagę na zagadnienia bezpośrednio przydatne w organizowaniu i kierowaniu procesem uczenia się, a szczególnie na potrzebę wzbogacania i stosowania aktywizujących metod i środków dydaktycznych, na unowocześnianie lekcji, optymalizowanie sprawdzania i oceniania uczniów.

 

 

kultura4. Dernowska Urszula, Tłuściak-Deliowska Aleksandra, Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne

 

O szkole nie bez racji można powiedzieć, trawestując znane słowa: „szkoła jaka jest, każdy widzi”, niemniej warto podjąć wysiłek zorientowany na dotarcie do tego, co wprawdzie skryte, niewidoczne, ale obecne i znaczące, jeśli chodzi o jakość działań szkoły i możliwość zmieniania jej na lepsze.

 

 

gloski5. Ho-Janecka Jolanta, Ćwiczenia i zabawy z głoskami sz–s, ż–z, cz–c, dż–dz. Dla przedszkolaka i ucznia

 

Ćwiczenia i zabawy z głoskami sz–s, ż–z, cz–c, dż–dz powstały na podstawie wieloletnich doświadczeń zawodowych autorki w pracy z dziećmi. Jest to zeszyt ćwiczeń, które pod kierunkiem nauczyciela, rodzica i logopedy można wykorzystać w pracy z przedszkolakami i uczniami do utrwalania przez nich poprawnej wymowy głosek dentalizowanych.

 

 

material

6. Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata, Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek (komplet 10 zeszytów).

 

Materiał przeznaczony jest do utrwalania w układach opozycyjnych głosek po wcześniejszym wyćwiczeniu ich artykulacji w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach.

 

 

afa7. Paluch Anna, Drewniak-Wołosz Elżbieta, Mikosza Lucyna, AFA-SKALA. Jak badać mowę dziecka afatycznego?

 

Książka jest rezultatem wieloletnich doświadczeń Autorek, na co dzień zajmujących się terapią dzieci afatycznych. Zasadniczą część książki stanowi skala, będąca konkretną propozycją sposobu zbierania materiału służącego do oceny sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka z zaburzonym rozwojem mowy.

 

 

niepowazne8. Monika Lubina, Niepoważne wierszyki. Do utrwalania wymowy i pisowni głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż

 

Niepoważne wierszyki są trzecią częścią cyklu wierszyków utrwalających wymowę i zapis polskich głosek. Powstały one na potrzeby ćwiczeń wymowy oraz zapisu (profilaktyki i terapii) głosek dentalizowanych, sprawiających dzieciom najwięcej trudności. Zostały one przyjęte bardzo dobrze przez dzieci, ponieważ są bliskie ich wyobraźni. Korzystają też ze skarbca współczesnej wiedzy logopedycznej, udostępniając ją dziecku w sposób możliwie najbardziej przystępny. Wyróżnia je czystość fonetyczna, czyli taki dobór materiału, który pozwala dziecku skupić się na ćwiczonej głosce, bez zmagania się z kilkoma trudnymi głoskami jednocześnie.

 

 

poczucie9. Pikuła G. Norbert, Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości

 

Książka składa się z czterech głównych rozdziałów. Pierwszy ma charakter teoretyczny. Przedstawiono w nim najważniejsze tezy socjologiczne, psychologiczne i pedagogiczne odnoszące się do sensu życia w kontekście przemian społecznych (w tym samotności osób starszych) oraz wyzwań edukacyjnych, jakie za sobą pociągają.

 

 

miksza10. Miksza Małgorzata, Zrozumieć Montessori

 

Książka Małgorzaty Mikszy wypełnia tę lukę, dostarczając rzetelnych informacji, które powinny rozwiać wszelkie wątpliwości i obawy - zarówno tych nie do końca przekonanych do nieco rewolucyjnych koncepcji edukacyjnych, jak i osób, które nigdy nie spotkały się z montessoriańską metodyką. 

 

Praca pani Mikszy jest także próbą odpowiedzi na pytanie o „geniusz” Marii Montessori, który wynika nie tyle na jej zdolności nauczania, ale „z odkrycia ważności tego, co można zaobserwować”, ponieważ nie bez powodu została ona uznana przez potomnych za „genialnego ucznia rozwoju dziecka”.

 

informacja nadesłana

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy