Filozofia Solidarności

Autor: slk
News - Filozofia Solidarności

 

W imieniu Narodowego Centrum Kultury zapraszamy na promocję książki Elżbiety Ciżewskiej ”Fi­lozofia publiczna Solidarności”. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 26 sierpnia o godz. 18:00 w Traffic Club w Warszawie przy ul. Brackiej 25.

 

Pytanie o to, na ile odwołanie do tradycji republikańskich pozwala nam zrozu mieć więcej z doświadczenia Solidarności, czy możemy dzięki temu zobaczyć So lidarność w innym świetle uważam za socjologicznie ważne. Prac podejmujących tę tematykę jest niewiele, a znalezienie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pyta nie pozwala zobaczyć doświadczenie Solidarności osadzone w bardziej uniwersal nych nurtach myślenia i działania politycznego w szerokim sensie tego słowa. To uważam za największą siłę recenzowanej pracy: pozwala dostrzec uniwersalny sens doświadczeń ruchu, który przecież tak bardzo lubi się interpretować w języ ku lokalnych polskich osobliwości i wyjątkowości. Autorka przekonująco ukazuje, że doświadczenia, mechanizmy, aktorzy Solidarności dają się dobrze zrozumieć poprzez odwołania do tradycji republikańskich. prof. dr hab. Andrzej Rychard

 

Autorka analizuje rozmowy przeprowadzone na początku lat osiemdziesiątych z szeregowymi działaczami „Solidarności”. Dostrzega w nich nie tylko badanych przez socjologów „respondentów”, ale przede wszystkim „trybunów ludu”, aktyw nych obywateli, aktorów sytuacji społecznej i jej naocznych świadków, którzy „na turalnie” i spontanicznie zdają relację z własnych spostrzeżeń i interpretacji, mając świadomość, że ich wypowiedzi są ważne, znaczące, mogą być w przyszło ści cytowane. Dzięki takiemu świeżemu spojrzeniu uwidaczniają się nowe, intere sujące wątki w historii ruchu. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys.

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy