Found in Translation Award - zgłaszamy tłumaczy literatury polskiej na angielski

Autor: slk
News - Found in Translation Award - zgłaszamy tłumaczy literatury polskiej na angielski
31 stycznia mija termin zgłoszeń kandydatów do Found in Translation Award.
Nagroda, ustanowiona w 2008 roku przez Instytut Książki, Instytut Kultury Polskiej w Londynie, Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku oraz Wydawnictwo W.A.B., przyznawana jest dorocznie tłumaczowi/tłumaczom najlepszego w minionym roku kalendarzowym przekładu literatury polskiej na język angielski, który ukazał się w formie książkowej. Dotychczasowymi laureatami nagrody są: Bill Johnston i Antonia Lloyd-Jones.
Nagrodę stanowi dyplom, trzymiesięczna rezydencja w Krakowie z honorarium studyjnym w wysokości 2,000 PLN miesięcznie oraz przelotem do i z Krakowa – fundowane przez Instytut Książki, oraz nagroda pieniężna w wysokości 10,000 PLN ufundowana przez wydawnictwo W.A.B.
Nagrodę przyznaje Kapituła złożona z przedstawicieli Instytutu Książki, IKP w Londynie oraz IKP w Nowym Jorku. Przewodniczącym Kapituły jest Dyrektor Instytutu Książki.
Nazwisko laureata zostaje ogłoszone podczas uroczystości wręczenia Nagrody, która będzie miała miejsce rokrocznie, za każdym razem w kraju pochodzenia laureata, możliwie podczas Międzynarodowych Targów Książki w tym kraju.
Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne i osoby prawne z kraju i zagranicy.
Zgłoszenia, które powinny zawierać tytuł książki, nazwisko autora i tłumacza, wydawcę, oraz uzasadnienie, należy nadsyłać na adres:
Instytut Książkiul. Szczepańska 1PL 31-011 Krakówe-mail: biuro@instytutksiazki.pl z dopiskiem FOUND IN TRANSLATION

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy