Herbarz polski - jedyne takie wydanie w historii!

Autor: kwojcik
News - Herbarz polski - jedyne takie wydanie w historii!

Czy wiesz że … co dziesiąty Polak jest szlachcicem!?


Być może nasi przodkowie odegrali w polskiej historii rolę ważniejszą niż myślimy? Może przed laty nie chciano, byśmy wiedzieli, że nosimy szlacheckie nazwisko? Teraz możemy to sprawdzić! Autor publikacji poświęcił 20 lat pracy, by stworzyć imponującą syntezę wszystkich dotychczasowych dokonań polskiej heraldyki. Przedstawiamy Państwu nowe rozszerzone wydanie uzupełnione o źródła, z których pochodzą poszczególne herby. Dogłębna analiza całego zasobu herbów spowodowała wiele korekt. Dokładne przejrzenie źródeł pozwoliło wykryć nowe herby wcześniej przeoczone, a także usunąć zdublowane pozycje. W efekcie powstała pozycja o zupełnie nowych wartościach poznawczych, historycznych i merytorycznych. Usunięte zostały mankamenty metodologiczne poprzednich herbarzy autorstwa Tadeusza Gajla, zweryfikowane błędy, powiększona ilość herbów o kolejne kilkaset sztuk. Ilość nazwisk i rodów urosła do niespotykanej w polskiej literaturze tematu.Publikacja przedstawia herby polskiej szlachty i arystokracji od czasów piastowskich, poprzez lata Rzeczypospolitej Obojga Narodów i okres panowania królów elekcyjnych, aż po pierwsze lata XX wieku. Jak na podstawie budowy herbu odczytać genealogię konkretnej osoby? W jaki sposób polscy władcy przyczynili się do fatalnego stanu polskiej heraldyki, która wciąż boryka się z licznymi zagadkami? Unikatowy herbarz to wspaniała treść w doskonałej, artystycznej formie oraz lekcja historii, patriotyzmu i narodowej dumy. W księdze Czytelnik odnajdzie piękne kolorowe rysunki herbów, a także mnóstwo nazwisk osób istotnych dla współczesnej polskiej polityki, gospodarki i kultury.Pierwsze w historii wydanie odzwierciedlające w pełni oryginalną kolorystykę herbów! (Publikacja zawiera kolory srebra i złota)"Obecnie, po 60 latach przymusowego milczenia o szlacheckiej tradycji, jej świadomość zdaje się odżywać jako polski identyfikator narodowy, wspólny z krajami Europy, a jednocześnie z wyraźnymi cechami odrębności. Prócz coraz dostępniejszych reprintów i wersji elektronicznych starych herbarzy pojawiły się nowe prace historyczne, genealogiczne, tematyka szlachecka wróciła na wyższe uczelnie jako prace badawcze. Jednakże te często hermetyczne pozycje nie mogą w pełni zadowalać szerokich rzesz czytelników pragnących poznać swą szlachecką przeszłość, herb, ale mających trudności z zaakceptowaniem naukowego stylu, szczegółowości i małej atrakcyjności wizualnej dzieł naukowych i wielotomowych starych herbarzy. Wielu prywatnych pasjonatów szlacheckiej tradycji prowadzi i upowszechnia swe badania o własnym rodzie, rejonie, przeszłości rodziny tworząc często wspaniałe i konkurencyjne uzupełnienie uniwersyteckich dzieł. Poważnym ich mankamentem jest jednak rozproszenie informacji, niskie nakłady i nieprofesjonalna dystrybucja.Niniejsza praca jest próbą wyrugowania tych utrudnień, połączeniem kompletnego zestawu znanych herbów szlachty od średniowiecza po rok 1918, gdy to nastąpił koniec istnienia zaborczych monarchii, ze spisem nazwisk szlacheckich. Nie jest to praca naukowa, stanowiąc kompilację wielu starszych publikacji oraz wielu prac współczesnych historyków i badaczy polskiej genealogii i heraldyki.


Ale wiele przedstawionych tu herbów znanych było dotychczas jedynie w formie opisów, które mogą stanowić dla niewprawnego czytelnika sporą zawiłość, wiele znalezione zostało w publikacjach lub dokumentach całkowicie niedostępnych lub zapomnianych. Należy wyraźnie podkreślić, że znalezienie swego nazwiska w spisie nie dowodzi szlacheckiego pochodzenia, ale czyni je prawdopodobnym. Jest to pierwszy krok ku poważniejszym badaniom historii rodu, poszukiwaniom w archiwach państwowych, gminnych, kościelnych i parafialnych, zbieraniem ustnych podań najstarszych członków rodziny, wspomnień, listów, wszelkich wzmianek w dokumentach".(ze wstępu autora)

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy