Jesienna Herbertoteka

Autor: slk
News - Jesienna Herbertoteka

Dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego zainspirowanych twórczością Herberta I Liceum Ogólnokształcące wspólnie ze Stowarzyszeniem "Smoleniacy" przygotowało dwa konkursy: plastyczny i literacki. Rok 2008, w którym mija 10. rocznica śmierci autora "Pana Cogito", stał się Rokiem Zbigniewa Herberta. I LO w Bytomiu, włączając się w ogólnopolskie obchody, zorganizowało cykl edukacyjny przybliżający życie i dorobek Księcia Poetów. W ramach tego projektu do 25 listopada młodzież będzie mogła składać prace, będące wyrazem osobistej refleksji zainspirowanej twórczością poety. Będą mogli wykazać się zarówno ci, którzy dobrze czują się w pisaniu esejów czy utworów poetyckich, jak i ci, którzy przejawiają talent plastyczny lub fotograficzny. Miłośników Herberta pragnących podzielić się swoją twórczością z szerszym kręgiem odbiorców odsyłamy do regulaminu konkursów.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO I LITERACKIEGO POD PATRONATEM KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH (DELEGATURA W BYTOMIU) i PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA ORGANIZATORZY:

1. Organizatorem konkursu jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu i Stowarzyszenie "Smoleniacy"

2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie oraz sposób uzyskania nagród.

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb projektu. Dane osób uczestniczących w konkursie będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz.883), dla celów przeprowadzenia Konkursu.

4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu pod adresem http://www.1lo.bytom.pl

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy