Konkurs "O Złote Pióro Sopotu"

Autor: zorza
News - Konkurs

Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki im. Jerzego Tomaszkiewicza – "BRODWINO" oraz Sopocka Biblioteka im. Józefa Wybickiego zorganizowali XII Konkurs "O Złote Pióro Sopotu". Konkurs poetycki ma charakter otwarty - skierowany jest zarówno do autorów zrzeszonych w związkach twórczych, jak i niezrzeszonych.[END] Warunkiem wzięcia w nim udziału jest nadesłanie 3 tekstów poetyckich o dowolnej tematyce, niepublikowanych i nienagradzanych wcześniej.
Prace należy opatrzyć, zamiast podpisu imiennego, znakiem graficznym – godłem lub hasłem i przesłać w trzech egzemplarzach na adres:

Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki im. Jerzego Tomaszkiewicza
"BRODWINO"
ul. Cieszyńskiego 22
81-881 Sopot

Do utworów należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną takim samym godłem lub hasłem jak wiersze. Powinny się w niej znajdować dane biograficzne autora (imię, nazwisko, wiek, wykształcenie, zawód, informacje o dotychczasowych publikacjach) oraz adres i numer telefonu.

Konkurs objęty patronatem Przeydenta Miasta Sopotu trwa od 26 lutego do 27 kwietnia 2007 roku.

Teksty ocenia powołane przez organizatorów profesjonalne jury. Autorzy najlepszych tekstów uhonorowani zostaną nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi. Zwycięzca otrzyma ufundowane przez Prezydenta miasta pamiątkowe pióro oraz nagrodę pieniężną. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w kolejnym wydaniu antologii literackiej "Miejsce Obecności".

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 18 maja 2007 roku o godz. 18.00 w trakcie XIII Sopockiej Wiosny Literackiej. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na spotkanie, na którym zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Osoby udzielające informacji:


Dyrektor mgr Roman Wojciechowski, e-mail: mbprom@sopot.pl
Barbara Winiarska, tel. 551-98-40, e-mail: filia7@sopot.pl

Źródło: http://www.serwis.ksiazki.pl

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy