Książka Marka Rezlera trafiła do księgarń

Autor: kwojcik
News - Książka Marka Rezlera trafiła do księgarń

8 grudnia trafiła do księgarń książka Marka Rezlera "Wielkopolanie pod bronią 1768-1921".

 

Publikacja ta omawia udział Wielkopolan w walkach niepodległościowych, od konfederacji barskiej aż po trzecie powstanie górnośląskie. W odrębnych rozdziałach objaśniono pojęcie powstania i usystematyzowano polskie walki zbrojne z udziałem Wielkopolan, a także przeanalizowano fenomen skuteczności działań niepodległościowych podejmowanych przez mieszkańców regionu. Z punktu widzenia historyka oceniono także mity związane z tym okresem.

 

Narrację uzupełnia 16 barwnych plansz autorstwa Leszka Rościszewskiego, przedstawiających sylwetki i oznaki powstańców wielkopolskich w różnych okresach.

 

Autpr książki jest historykiem zajmującym się m.in. dziejami Wielkopolski, a zwłaszcza udziałem mieszkańców tej części kraju w walkach narodowowyzwoleńczych, biografistyką i badaniami regionalnymi

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy