Licealiści do piór

Autor: slk
News - Licealiści do piór

 

Instytut Filologii Polskiej UAM ogłasza piąty konkurs literacki dla uczniów szkół średnich o nagrodę FanFila 

 

Konkurs, adresowany wyłącznie do uczniów wielkopolskich ponadgimnazjalnych szkół średnich, rozgrywa się w dwóch kategoriach: prozy i poezji. 

 

I. Konkurs prozatorski obejmuje wyłącznie opowiadania. Jury zaprasza do nadsyłania jednego opowiadania, którego objętość nie powinna przekraczać 20 stron maszynopisu. 

 

II. W dziedzinie poezji zapraszamy do nadsyłania pięciu wierszy o dowolnej objętości. 

 

Kapituła Konkursu nie określa idei, tematyki czy formy. Zapraszamy do swobodnego wypowiadania swoich przeżyć i przemyśleń. Na ograniczenia wolności jeszcze przyjdzie czas. 

 

Termin nadsyłania prac: 31 stycznia 2011 r. 

 

Prace w dwóch egzemplarzach (przyjmujemy wyłącznie prace w wersji papierowej) wraz z dodatkowymi informacjami (imię i nazwisko - bez godła, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, klasa; imię i nazwisko polonisty lub opiekuna literackiego, jego adres e-mail, adres szkoły) prosimy nadsyłać na adres: Instytut Filologii Polskiej, Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, z dopiskiem na kopercie "Konkurs literacki o nagrodę FanFila" 

 

Termin ogłoszenia wyników: początek marca 2011 r. O dokładnej dacie poinformujemy drogą mailową (nasz adres elektroniczny: fanfil@amu.edu.pl), informacja ta znajdzie się także na stronie domowej Instytutu Filologii Polskiej: http://polonistyka.amu.edu.pl w zakładce "Konkurs literacki o nagrodę FanFila" 

 

Nagrody (w każdej z dziedzin osobne i równorzędne): 

 

I. Nagroda pierwsza: 700 złotych. 

II. Nagroda druga: 500 złotych. 

III. Nagroda trzecia: 300 złotych. 

 

Jury (w skład którego wchodzą prof. Przemysław Czapliński, prof. Piotr Śliwiński, dr Ewa Rajewska i dr Piotr Śniedziewski) dopuszcza przyznawanie prywatnych nagród przez osoby i instytucje, jednocześnie zastrzegając sobie możliwość innego podziału trofeów. Jury decyduje również o umieszczeniu nagrodzonych prac na stronie domowej IFP. 

 

Niech Muzy i Komputery wszystkim uczestnikom konkursu sprzyjają! 

 

 

Więcej informacji: http://polonistyka.amu.edu.pl

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy