Manifestacje poetyckie

Autor: slk
News - Manifestacje poetyckie

VI FESTIWAL LITERACKI MANIFESTACJE POETYCKIE

 

            W pierwszy weekend września już po raz szósty odbędą się Manifestacje Poetyckie – festiwal o otwartej formule łączącej wiele języków literatury i sztuki. W tym roku wchodzimy na Rynek Starego Miasta, do Muzeum Literatury, do Klubu Księgarza i Staromiejskiego Domu Kultury. Szukamy współczesnej, nieinwazyjnej, artystycznej narracji w przestrzeni publicznej. Pokażemy różnorodność poetyckich dykcji i możliwość przekształcania ich w spektakl, performance, rozmowę. Wiele zdarzeń będzie miało charakter wspólnych prób, dyskusji i warsztatów. Zapraszamy poetów, aktorów, muzyków i równie twórczą, aktywną publiczność. Będziemy otwierać i zamykać przestrzenie wiersza, miasta i muzeum.

 

            W programie m.in.: warsztaty (teatralne, performerskie, artzinowe, krytyczno-literackie), seminaria o poezji feministycznej, debiutach, blogosferze literackiej; Liberatura, Poeci Cybernetyczni, spotkania autorskie, stoiska księgarskie; szafa audiobooków; performance Muzeum Niewinności, prezentacje multimedialne, koncert Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej Divertimento. Codziennie od 20.00 w Klubie Festiwalowym słuchać będziemy slamerów i poetów, koncertów i improwizowanych aranżacji muzycznych.

Podczas Manifestacji zaprezentujemy również pierwszy internetowy numer pisma Wakat i dwie pozycje z nowej serii wydawniczej SDK „Debiuty” – tomik Natalii Malek Późne popołudnia i Alberta Sienkiewicza Hostel Kakofonia.

 

Czas: 3-5 września 2010

Miejsce: Rynek Starego Miasta, Staromiejski Dom Kultury, Muzeum Literatury, Klub Księgarza, Jazzownia Liberalna (Klub Festiwalowy), Taras Widokowy

Organizator: Staromiejski Dom Kultury

Wstęp wolny!

Program:

 

4 września godz. 12.00 – 2.00

 

Klub Księgarza:

godz. 11.00 – 14.00

1.Warsztat – Poezja ma głos prow. Igor Stokfiszewski

godz. 14.00 – 16.00

3. Seminarium Czy istnieje poezja feministyczna? – prow. Maria Cyranowicz

 

Staromiejski Dom Kultury:

godz. 12.00 – 15.00

1. Xerofuria – historia, teoria i praktyka – warsztaty artzinowe – prow. Paweł Dunin-Wąsowicz

godz. 13.00 – 18.00

2. Ensemble – otwarte próby muzyków, poetów i aktorów

godz. 15.00

3. Poeci Cybernetyczni – performance Romana Bromboszcza, Łukasza Podgórni i Tomasza Pułki – Klubokawiarnia Largactil

godz. 16.00

4. Seminarium Blogi, strony i pisma literackie w internecie – prow. Piotr Czerniawski

 

Muzeum Literatury – Popołudnie w Bibliotece

godz. 12.30

  1. Spotkanie autorskie z debiutantami: Bianką Rolando, Przemkiem Witkowskim,

Anną Wieser, Joanną Lech, Jakobe Mansztajnem, Dawidem Majerem i Natalią Malek – prow. Agnieszka Wolny-Hamkało

godz. 15.00

  1. Andrzej Szpindler, Maria Cyranowicz  – Kasza

godz. 15.30

  1. Zakłócenia na dywanie - Spotkanie autorskie Mariusz Grzebalski, Adam Wiedemann

 

godz. 17.00

  1. Połączenie głosowe – Spotkanie autorskie Marcin Sendecki, Darek Foks

aranżacje muzyczne Edward Pasewicz

 

 

Rynek Starego Miasta godz. 11.00 – 19.00

1. Dwa stoiska księgarskie antykwariatu KDK – przy nich powtarzający się performance Muzeum Niewinności, aktorzy czytają fragmenty prozy Fiodora Dostojewskiego, Bohumila Hrabala, Alberta Camus i Orhana Pamuka

 

Taras widokowy przy Gnojnej Górce godz. 18.00przestrzeń wiersza – czytają:

Zofia Bałdyga, Konrad Ciok, Natalia Malek, Krzysztof Bąk, Dominik Bielicki,

Monika Mosiewicz, Justyna Radczyńska, Julia Szychowiak, Albert Sienkiewicz,

Paweł Kozioł

 

 

Klub Festiwalowygodz. 20.00 – 2.00 – prezentacje poetyckie, aranżacje muzyczne, Ensemble, prezentacja slamerów z Czech – Masha Cernikova i Matej Samec,

Andrzej Szpindler, Szczepan Kopyt, Karolina Mełnicka, Michał Płaczek

 

 

 

5 września godz. 12.00 – 18.00

 

Klub Księgarza

godz. 14.30

Turniej 1 Wiersza

 

Muzeum Literatury:

godz. 13.00 – 16.00

Warsztaty wokół słowa ateizm – prow. Marek Sobczyk

 

Staromiejski Dom Kultury:

godz. 12.30 – 14.00

  1. Warsztaty krytyczno-literackie – prow: Igor Stokfiszewski, Michał Kasprzak, Paweł Kozioł, Joanna Mueller – sala klubowa

godz. 14.00 – 15.00

  1. Rebelia liberatury – Spotkanie z Zenonem Fajferem i Katarzyną Bazarnik – prow. Piotr Marecki – Klubokawiarnia Largactil

 

Rynek St. Miasta

godz. 14.00

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej Divertimento – dyrygentka – Elżbieta Ostrowska

 

Klub Festiwalowy Jazzownia Liberalna

godz. 17.00

Koncert zespołu Arytmia

 

 

Autorski opis kilku wybranych wydarzeń:

 

SEMINARIUM CZY ISTNIEJE POEZJA FEMINISTYCZNA?

Prowadzi Maria Cyranowicz – warsztaty poezji feministycznej

 

Czym jest feminizm, jeśli nie jest też poezją?

Feminizm swoje najszlachetniejsze wcielenie idei realizuje w tekście.

Tekstem, poprzez tekst, dla tekstu – feminizm żyje i działa.

Czy poezja może być feministyczna?

A dlaczego nie?

Jest to pytanie bardzo już spóźnione.

Lepiej zapytać: jak pisać poezję feministyczną?

Albo: czy poezja feministyczna musi być ideologiczna?

Jak sobie wyobrażasz poezję feministyczną?

Czy musi być to pieśń wołająca kobiety na barykady?

A może jest to apel zachęcający do działań niecodziennych?

Do zajęcia postawy oczekiwania

– wobec tego, jak bardzo rzeczywistość powinna się zmienić,

by kobiety mogły mówić własnym głosem o sobie do siebie nawzajem.

Kto ma spełnić te oczekiwania, jeśli nie sam podmiot kobiecy?

 

***

 

WARSZTAT – POEZJA MA GŁOS

Prowadzi IGOR STOKFISZEWSKI

 

Celem warsztatu jest rozwinięcie kompetencji performatywnych poetów i poetek, prezentujących publicznie własne utwory. Punktem wyjścia dla warsztatu będą rozważania nad kategorią „głosu” w  rozumieniu praktyki performatywnej oraz jej inklinacji społecznych. Zagadnienie „głosu” stanowi jedną z najczęściej dyskutowanych kategorii w filozofii politycznej i badaniach nad demokracją. Począwszy od platonizmu, na analizie językowej określeń takich jak: „zabrać głos”, „oddać głos” czy „głosować” skończywszy, zagadnienie to sytuuje się w centrum rozważań nad zbiorowością. Stąd kreatywne podejście do „głosu” podczas recytacji czy performowania poezji ma ścisłe inklinacje społeczne. Innym kontekstem dla zajęć warsztatowych będzie performatyka jako ogólna wiedza o zachowaniu i działaniu, wyrosła z przekonania o trafności teorii „aktów mowy”, mająca swój udział w badaniu kulturowego wizerunku poety/ki – jego/jej habitusu jako cielesnego zachowania wynikłego z przynależności do różnych grup społecznych oraz reprodukowania wzorców bycia poetą/poetką. Metodologia pracy opierać się będzie na tradycji „teatru poezji”, nowych formach performance poetry oraz zestawach ćwiczeń aktorskich i około-aktorskich. Warsztat podzielony będzie na część teoretyczną i praktyczną.

 

***

 

XEROFURIA – HISTORIA, TEORIA I PRAKTYKA

WARSZTATY ARTZINOWE

Prowadzi PAWEŁ DUNIN-WĄSOWICZ

 

Zin, fanzin (skrót od ang. fan magazine) to rodzaj nieprofesjonalnego pisma tworzonego przez osobę bądź grupę osób – miłośników jakiegoś tematu, skierowane do osób podzielających owe zainteresowania. Wydawane są własnym nakładem, najczęściej nieregularnie. Ziny, jako wydawnictwa niezależne, zazwyczaj dystrybuowane są w obiegu niezależnym i w niewielkiej ilości (od kilku do kilkuset egzemplarzy). Najbardziej powszechną techniką produkcji jest ksero, czasem wykorzystywane są techniki manualne (kaligrafia, malarstwo, rysunek) oraz wydruk komputerowy.

Wśród zinów wyróżnia się m.in. tzw. artziny, czyli formę zinów stanowiącą nośnik sztuki – np. koncentrujące się na prezentowaniu opowiadań, poezji, grafiki. Twórcy artzinów niejednokrotnie stosują różne techniki typu kolaż, ręczne nanoszenie graffiti typu szablonowego na kolejne egzemplarze, czy eksperymentalne próby językowo-obrazowe. W niektórych przypadkach poszukiwania nowych form prowadziły np. do nagrywania artzinów na kasety.

Zinem była „Lampa i Iskra Boża” (1989–2002) – nieregularnik redagowany i wydawany przez dziennikarza Pawła Dunin-Wąsowicza. Pierwszy numer zina powstał jako przypadkowy zlepek kserówek z „twórczością” różnych autorów pt. „Iskra Boża”.

Jako zin wychodziła też „Noc Poetów” (2000–2003) – pismo kserowane albo druki ulotne powstające z okazji warsztatów poetyckich i krytycznoliterackich cyklicznej imprezy w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie.

 

Jeśli ktoś naprawdę zna się na zinach i artzinach, to właśnie Paweł Dunin-Wąsowicz, który zredagował m.in. wydaną w 1995 r. przez Staromiejski Dom Kultury antologię Xerofuria. W 2002 r. ukazała się  Xerofeeria 2.0 : antologia artzinów : polskie alternatywne pisma literackie 1980-2000 : wersja beta, Warszawa: Lampa i Iskra Boża – najlepsze źródło wiedzy o artzinach i największy zbiór zeskanowanych materiałów.

Dzisiaj ziny i artziny są gatunkiem na wymarciu – na warsztatach postaramy się raz jeszcze przywrócić im życie.

 

WARSZTATY KRYTYCZNO-LITERACKIE

PROWADZĄ: IGOR STOKFISZEWSKI, MICHAŁ KASPRZAK, PAWEŁ KOZIOŁ, JOANNA MUELLER

KRYTYKA KRYTYKA

 

Wobec niedowładu dyskusji krytycznych, które przychodziło nam inicjować bądź brać w nich udział, zastanowiliśmy się dogłębnie nad przyczyną niepowodzeń. Teraz ryzykujemy odpowiedź następującą: dyskusje krytyczne cierpią z powodu ogólnikowości i oderwania od tekstu. Czas to zmienić! Na tegorocznych manifestacjach czwórka krytyków (Michał Kasprzak, Paweł Kozioł, Joanna Mueller oraz Igor Stokfiszewski) będzie czytać i wzajemnie krytykować własne teksty. Zostaną one udostępnione publiczności 26.08.2010, a więc na 10 dni przed dyskusją.

Wystąpią:

 

Zofia Bałdyga – ur. w 1987 r. Poetka, autorka zbiorów wiersz: Passe-partout (SDK, Warszawa 2006) i Współgłoski (Mamiko, Nowa Ruda 2010).

 

Katarzyna Bazarnik i Zenon Fajfer – twórcy i teoretycy liberatury, redaktorzy serii wydawniczej „Liberatura” Korporacji Ha!art. Fajfer jest autorem programowego eseju-manifestu Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich (1999), w którym wprowadził termin i zarysował problematykę. Bazarnik natomiast zredagowała tom Od Joyce’a do liberatury (2002) , pierwszą pozycję krytycznoliteracką poświęconą temu zagadnieniu; od kilku lat prowadzi również zajęcia o liberaturze w Instytucie Filologii Angielskiej UJ, gdzie pracuje jako adiunkt.

Oprócz pionierskich działań animujących zjawisko liberatury, wspólnie napisanych książek: Oka-leczenie (wyd. prototypowe 2000, 2009) i (O)patrzenie (2003, 2009) oraz założonej w Krakowie Czytelni Liberatury (od 2002), mają na swoim koncie również działalność teatralną (autorski Teatr Zenkasi) i popularyzatorską (zainicjowanie polskich obchodów Dni Joyce’a – Bloomsday).

 

Krzysztof Bąkur. w 1984 r. Poeta, autor książki Znaki wodne (SDK, Warszawa 2007), laureat nagrody im. K. Iłłakowiczówny (2007). Nominowany do nagrody Silesius w kategorii debiut (2007). Pracuje i studiuje w Warszawie.

 

Dominik Bielicki – ur. w 1976 r. Poeta, wydał tomik wierszy Gruba tańczy (SDK, Warszawa 2008).

 

Roman Bromboszcz – ur. w 1976 r.  Poeta, muzyk, artysta netartu i sztuki komputerowej. Członek Rady Programowej „Rity Baum”. Autor trzech tomów poezji: 19 (2005), digital.prayer (2008) oraz U-man i masa (2010). Studiował historię sztuki i filozofię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Kurator zdarzeń artystycznych, w tym: wystaw, koncertów i działań w przestrzeni publicznej. Współautor projektu KALeKA, członek grupy Perfokarta. Adiunkt w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych. Wydał książkę z zakresu teorii sztuki Estetyka zakłóceń (2010).

 

Masha Cernikova i Matej Samec – Masha Černiková urodziła się w 1982. Pochodzi z okolic Pilzna, mieszka w Pradze. Jest kobiecą stroną praskiej i czeskiej sceny slamowej,  první damou českého slam poetry.

Mówi o sobie, że jest kinestetykiem, nie obserwatorem, potrzebuje sceny, konfrontacji z otoczeniem. Nie pisze, mówi, jej słowa są dźwiękami, slam jest według niej bliższy muzyce niż literaturze. Ten sposób myślenia uznać można za cechę charakterystyczną czeskiego slamu, cechę, która powoduje, że warto jest pokazać go w Polsce. Pełne ekspresji występy Mashy to całkowita improwizacja. Przed wyjściem na scenę mam w głowie tylko temat i melodię języka, to nasze šššššššššš, ččččččččččč, mówi.

Wspólnie z Matějem Samcem tworzy słowno-muzyczny projekt URPOP, o którym mówi, że jest to obiektywny jak czerwona biblioteka niepop unplugged.

Występowała na slamach w całej Europie m.in. w Budapeszcie, Madrycie i Berlinie, regularnie uczestniczy w konkursach odbywających się w Pradze.

 

Konrad Ciok – ur. 1987 roku, poeta. Wiersze publikował m.in. w „Kursywie”, „Toposie”, „Akcencie”, „Kresach”, „Undergruncie”, „LiteRacjach”, „Wakacie”, „Secesji” oraz w „FA-arcie”, debiutował tomikiem Brudne Kino (SDK, Warszawa, 2006). Jego wiersze tłumaczono na język niemiecki. Mieszka w Łodzi, gdzie studiuje filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Maria Cyranowicz – ur. w 1974 r., poetka i krytyk literacki. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Była redaktorem literackim nieistniejącego już dwumiesięcznika Meble, poświęconego nowoczesnej sztuce i literaturze. Sygnatariuszka Manifestu neolingwistycznego (3 grudnia 2002). Jedna z redaktorek warszawskiego czasopisma literackiego „Wakat”. Autorka pięciu książek poetyckich, współredaktorka antologii Gada !zabić?. Pa]n[tologia neolingwizmu, a także antologii poezji kobiet (1989-2009) Solistki. Laureatka Nagrody dla Młodych Krytyków im. Ludwika Frydego (1999).

 

Piotr Czerniawski – ur. w 1976 r., poeta i krytyk literacki, redaktor „Rity Baum”. Współpracuje z wortalem poetyckim Nieszuflada.pl. Wiceprezes Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Wydał 30 łatwych utworów, OKiS, Wrocław 1999, Poprawki do snów, Korporacja Ha!art, Kraków 2005, Przed południem w: antologia Wolałbym nie, Korporacja Ha!art, Kraków 2009, Końcowki. Henryk Bereza mówi (z Adamem Wiedemannem), Korporacja Ha!art, Kraków 2010.

 

Paweł Dunin-Wąsowicz – ur. w 1967 r., polski publicysta, krytyk literacki, szef wydawnictwa Lampa i Iskra Boża i redaktor naczelny czasopisma „Lampa”. Odkrywca i wydawca Doroty Masłowskiej. Razem z Jarosławem Lipszycem i Piotrem Mareckim założył blog Kumple. Laureat Paszportu Polityki (2005), kategoria "kreator kultury". Autor m. in. słownika Parnas bis! (Wraz z Krzysztofem Vargą) oraz zbioru esejów krytycznoliterackich Oko smoka.

 

Darek Foks – ur. w 1966 r., poeta i prozaik, laureat m.in. głównej nagrody Konkursu na Brulion Poetycki (1993) i Nagrody im. Natalii Gall (1999) oraz Nagrody TVP Kultura (2006) za książkę Co robi łączniczka (przygotowaną wraz ze Zbigniewem Liberą), nominowaną również do Nagrody Literackiej Gdynia (2006). Stypendysta „Nowego Nurtu” (1994) i dwukrotny stypendysta ministra kultury (1999-2000, 2001), nominowany do Paszportu Polityki (2000, 2004). Redaktor działu prozy w „Twórczości”. Mieszka w Skierniewicach.

 

Mariusz Grzebalski – ur. w 1969 roku. Autor zbiorów wierszy: Negatyw (1994), Ulica Gnostycka (1997), Widoki (1998), Drugie dotknięcie (2001), Graffiti (2001), Słynne i świetne (2004) oraz zbioru opowiadań Człowiek, który biegnie przez las (2006).

 

Adam Kaczanowski – ur. w 1976 r., poeta i prozaik. Zadebiutował książką Powieka – utworem na pograniczu kilku gatunków literackich (1998). W 1999 roku w serii biblioteka „Czasu Kultury” ukazał się jego tomik Życie przed śmiercią. W 2000 roku otrzymał Medal Młodej Sztuki w kategorii literatura. Dłuższe utwory prozatorskie publikuje od 1998 roku w miesięczniku „Twórczość”. Jego pierwsza powieść Bez końca została wybrana przez Instytut Książki do reprezentowania Polski na Festiwalu Pierwszej Powieści w Kilonii w 2006. Druga powieść Awersja ukazała się w kwietniu 2007. Mieszka w Poznaniu.

 

Szczepan Kopyt – ur. 1983 r., poeta i muzyk yassowy. Laureat X edycji (2004) Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina. Wydał dotychczas trzy książki poetyckie: [yass], Tygiel Kultury, Łódź 2005; [yass] / możesz czuć się bezpiecznie, WBPiCAK, Poznań 2006;sale sale sale, WBPiCAK, Poznań 2009. Mieszka w Poznaniu.

 

Paweł Kozioł – ur. w 1979 r., poeta i krytyk literacki, związany z warszawskim Staromiejskim Domem Kultury. Współredaktor kwartalnika literackiego „Wakat”, błędnie identyfikowany z grupą poetycką neolingwistów. Doktor nauk humanistycznych, specjalizujący się w średniowiecznych kronikach. Wydał: Czarne kwiaty dla wszystkich (SDK, Warszawa 2003), Wpław (SDK, Warszawa 2005), .Uwaga, nie ma takiej fali (SDK, Warszawa 2008), Metale ciężkie (WBPiCAK, Poznań 2010). Mieszka w Warszawie.

 

Joanna Lech – ur. w 1984 roku. Poetka, autorka tomu Zapaść (Biblioteka Arterii, Łódź 2009). Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich, m.in. im. K.K. Baczyńskiego, im. T. Sułkowskiego, im. S. Brzozowskiego, im. R. Wojaczka. W 2007 r. nagrodzona Grand Prix w VI konkursie im. R. M. Rilkego w Sopocie oraz nagrodą główną w XIII konkursie im. Jacka Bierezina w Łodzi. W 2010 roku nominowana do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Publikowała m.in. w: „Studium”, „Tyglu Kultury”, „Portrecie”, „Toposie”, „Gazecie Wyborczej”, „Czasie Kultury”, „Tygodniku Powszechnym” oraz antologii Poeci na nowy wiek (Biuro Literackie, Wrocław 2010). Pochodzi z Rzeszowa, od kilku lat mieszka i pracuje w Krakowie.

 

Dawid Majer – ur. w 1981 r., absolwent filozofii na UG. Poeta i dziennikarz. Laureat XI Konkursu im. Mieczysława Czychowskiego oraz Turnieju Jednego Wiersza podczas IV Nadmorskiego Spotkania Poetów. Stypendysta Marszałka Województwa Pomorskiego w dziedzinie kultury (2009). Wydał tom poezji Księga grawitacji (nominacja do nagrody Silesius 2009, pierwsza nagroda w VI Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Złoty Środek Poezji” na poetycki debiut 2009) oraz audiobook Popielniczka. Tłumaczony na język angielski. Mieszka na przemian w Gdańsku oraz Kielcach.

 

Natalia Malek – poetka, właśnie wydaje debiutancki tomik Pracowite popołudnia (SDK 2010). Dwukrotnie nominowana nagrody głównej w konkursie poetyckim im. Jacka Bieriezina. Studiuje anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Jakobe Mansztajn – ur. w 1982, poeta, bloger. Autor książki Wiedeński high life (Portret, Olsztyn 2009), za którą otrzymał Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius 2010 w kategorii „debiut roku”, a także nominację do Nagrody Literackiej Gdynia w dziedzinie poezji. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika literackiego „Korespondencja z ojcem”. Tłumaczony na hebrajski i białoruski. Mieszka w Gdańsku.

 

Piotr Marecki – ur. w 1976, redaktor, wydawca, kulturoznawca. Absolwent polonistyki i filmoznawstwa, doktor kulturoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w katedrze Kultury Współczesnej Instytutu Kultury UJ. Współtwórca i redaktor naczelny interdyscyplinarnego magazynu „Ha!art”, redaktor „Krytyki Politycznej”. Współautor głośnej antologii o młodej literaturze polskiej Tekstylia. O rocznikach siedemdziesiątych (2002), redaktor książek o literaturze internetu (Liternet 2002, Liternet.pl 2003), redaktor słownika młodej polskiej kultury Tekstylia bis (2006) oraz autor tomu Pospolite ruszenie (2005) o polskich czasopismach kulturalnych ukazujących się po 1989 roku.

 

Karolina Mełnicka – ur. w 1988 r., stylistka, slamerka, poetka. Absolwentka kulturoznawstwa na UAM w Poznaniu. Jest wokalistką i autorką tekstów formacji Videoturisten oraz laureatką Konkursu 1 Wiersza w Toruniu.

 

Monika Mosiewicz – urodzona w 1975 r. Drukowała w „Toposie”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Odrze”, „Kursywie”, laureatka kilku konkursów literackich, związana z serwisem poetyckim nieszuflada.pl. W 2008 r. wydała tomik Cosinus Salsa (Wydawnictwo Zielona Sowa). Pracuje jako prawnik, mieszka w Pabianicach.

 

Edward Pasewicz – ur. w 1971 r., poeta, pisarz i kompozytor. Laureat VIII Konkursu im. Jacka Bierezina (2000). W 2007 został nominowany do Nagrody Literackiej Gdyni za książkę Henry Berryman Pięśni. Jego wiersze były tłumaczone m.in. na niemiecki, angielski, słoweński, serbski, bułgarski, czeski, hiszpański, kataloński, włoski. Wydał: Dolna Wilda (Anima, Tygiel Kultury 2001; Poznań, WBPiCAK 2006), Nauki dla żebraków (arkusz dołączony do pisma „Topos” nr 4-5/2003), Wiersze dla Róży Filipowicz (Wrocław, Biuro Literackie 2004), th (Kielce, kserokopia.art.pl 2005), Henry Berryman Pięśni (Kielce, kserokopia.art.pl 2006), Śmierć w darkroomie (Kraków, EMG 2007), Drobne! Drobne! (Poznań, WBPiCAK 2008). Mieszka w Poznaniu.

 

Łukasz Podgórni – osoba fizyczna sygnująca zbiór tekstów (poetyckich?) wygenerowanych przez wadliwie działające oprogramowanie pozbawione osobowości prawnej.

 

Tomasz Pułka – ur. w 1988, poeta. Pochodzi z Rudnika k. Myślenic, mieszka w Krakowie, gdzie studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wydał tomiki Rewers (Mamiko, Nowa Ruda 2006), Paralaksa w weekend (Portret, Olsztyn 2007), Mixtape (Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2009) i Zespół szkół (korporacja Ha!art, Kraków 2010). Jest laureatem Dżonki 2007 oraz stypendystą miasta Krakowa. Wraz z Łukaszem Podgórnim i Romanem Bromboszczem redaguje artblog „Cichy Nabiau”. Członek grupy poetyckiej Perfokarta.

 

Justyna Radczyńska – ur. w 1965 r., redaktor serwisu Nieszuflada.pl, współautorka portalu www.literackie.pl, prezes Fundacji Literatury w Internecie, mieszka w Warszawie. Wydała tomy: Podmiana Joli Grosz (2005) i Nawet (Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków) oraz w 2009 Kometa zawraca (SDK, Warszawa); współredaktorka (razem z M. Cyranowicz i J. Mueller) antologii poezji kobiet Solistki(SDK, Warszawa2009).

 

Bianka Rolando – ur. 1979 r., artystka i pisarka, autorka rysunków, instalacji, grafik. W swojej twórczości eksponuje problemy dotyczące niemożności werbalizacji, autocenzury. Środkami jej wypowiedzi są: instalacja, rysunek, grafika, wideo, fotografia i proza. Swoje prace wystawiała w Polsce i za granicą. W maju 2007 r. nakładem wydawnictwa „Sic!” zostały opublikowany jej opowiadania Rozmówki włoskie, i poemat Biała Książka (2009). Mieszka i pracuje w Poznaniu i Warszawie.

 

Marcin Sendecki – ur. w 1967 r., poeta, dziennikarz. W latach 80. i 90. związany z pismem „brulion”. Obecnie pracuje w dziale kultury tygodnika „Przekrój”. Debiutował w 1992 tomem Z wysokości. Opublikował kilka tomów wierszy, wraz z Marcinem Świetlickim i Marcinem Baranem zredagował w 1997 antologię Długie pożegnanie. Tribute to Raymond Chandler. Ostatnio wydał: Trap Wrocław, Biuro Literackie 2008, 22 Poznań, WBPiCAK 2009.

 

Albert Sienkiewicz – ur. w 1988 r., poeta, student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Właśnie debiutuje zbiorem wierszy Hostel kakofonia (SDK 2010).

 

Marek Sobczyk – urodzony w 1955 r. Studia na Wydziale Malarstwa w Latach 1975-1980. Dyplom w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Od 1983 członek Gruppy i współwydawca pisma „Oj dobrze już”. Brał udział we wszystkich, poza pierwszym, wystąpieniach Gruppy. Od 1992 roku pracuje wraz z Piotrem Młodożeńcem w spółce graficznej Zafryki. W latach 1991-1996 wspólnie z Jarosławem Modzelewskim prowadził prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie.

 

Igor Stokfiszewski – ur. w 1979 r., krytyk literacki, recenzent filmowy. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim i Jagiellońskim w Krakowie. W latach 2001-2006 redaktor działu literackiego magazynu „Ha!art”. Od 2006 roku członek zespołu „Krytyki Politycznej”. Współredaktor (wraz z Piotrem Mareckim i Michałem Witkowskim) książki Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych” (2002). Autor książki krytycznoliterackiej Zwrot polityczny (2009). Współautor scenariusza filmu Grega Zglinskiego Na swoje podobieństwo (2001). Jako dramaturg zrealizował z reżyserem Wojtkiem Klemmem Piekarnię Bertolda Brechta (Teatr Stary, Kraków 2008). Prowadzi seminarium literackie w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. Jacka Kuronia na warszawskiej Pradze. Mieszka w Warszawie.

 

Andrzej Szpindler – (ur. 1985 w Warszawie) poeta, księgarz, trębacz, współtwórca syntezatora żółtko banana, niemalże przyczynił się do wymyślenia free jazzu. Wydał King Kong, a co? Nic, rozległe pole bobu i jego mięsopust prawy (pierwsza pozycja z serii Wakat Kwadrat, 2007), Oko chce bardziej, niż chce tego wątroba!, Ha!art 2010. Współtwórca wielu akcji scenicznych.

 

Julia Szychowiak – ur. w 1986 r., poetka. Finalistka XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina, laureatka projektu Bursztynowe Pióro/Połów 2007. Autorka arkusza poetyckiego Poprawiny (Biuro Literackie, 2006) oraz książki pt. Po sobie (Biuro Literackie, 2007) za którą uhonorowana została nagrodą Silesius 2008 w kategorii „poetycki debiut roku”; Wspólny język (Biuro Literackie, Wrocław, 2009). Studiuje we Wrocławiu. Mieszka w Księżycach.

 

Adam Wiedemannur. w 1967, poeta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki i muzyczny; laureat Nagrody Kościelskich 1999, trzykrotnie nominowany do nagrody Nike. Laureat Nagrody Literackiej Gdynia 2008 za tom Pensum. Autor 10 książek poetyckich, ostatnio Filtry (SDK, 2008), Czyste czyny (dzieła zabrane, WBPiCAK, Poznań 2009), Dywan (Poznań 2009).

 

Anna Wieser – ur. w 1981r. Studiowała filologię polską i filmoznawstwo. Mieszka w Gdyni. Autorka tomu wierszy Delta (2009). Publikowała m.in. w „FA-arcie”, „Toposie”, „Arteriach”, „Pograniczach”, „Kresach”, w dodatku LITERAckim do „Dziennika Polska The Times”, „Gazecie Wyborczej”. Jej wiersze znajdują się w antologii Solistki wyd. przez SDK w W-wie. W 2008 roku nominowana do Nagrody im. Jacka Bierezina.

 

Przemek Witkowski – ur. w 1982 r., poeta, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim, a obecnie doktorant na Wydziale Nauk Społecznych UWr. Współredagował młodopoetycką antologię dolnośląską Ziemie uzyskane. Stale współpracuje z czasopismem literacko- artystycznym „Rita Baum” i „Biurem Literackim”. Od 2008 r. współredaguje młodoliteracki dział miesięcznika „Odra” (8. Arkusz Odry). W 2009 r. laureat XV Konkursu im. Jacka Bierezina. W 2010 r. ukazała się jego debiutancka książka pt. Preparaty (Biuro Literackie). Mieszka we Wrocławiu.

 

Agnieszka Wolny-Hamkało – ur. w 1979, poetka i publicystka. Debiutowała w 1999 roku tomem poetyckim Mocno poszukiwana. Następnie opublikowała Lonty (2001), Gospel (2004), Ani mi się śni (2005) i Spamy miłosne (2007). Jest także autorką poematu dla dzieci Nochal czarodziej (2007, il. A. Wajda) i współredaktorką (wraz z J. Sobolewską) antologii opowiadań Projekt Mężczyzna (2009). Współpracuje m.in. z „Polityką”, „Gazetą Wyborczą” i „Lampą”. Na witrynie Polityka.pl prowadzi cykl recenzji wideo pt. „Co Pani tam czyta?”, a w TVP współprowadzi program Hurtownia książek. Mieszka we Wrocławiu.

 

Młodzieżowa Orkiestra Kameralna DIVERTIMENTO – założona w 1997 roku przez Elżbietę Ostrowską. W Orkiestrze grają uczniowie i absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Kurpińskiego w Warszawie. Dała kilkanaście koncertów w kraju i za granicą.

 

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy