Nie karm książkowego potwora: podpisz list otwarty!

Autor: kwojcik
News - Nie karm książkowego potwora: podpisz list otwarty!

 

Rynek wydawniczy w Polsce nęka wiele poważnych problemów i patologii. Skutki są opłakane - mamy do czynienia z dyktatem wysokich cen, ograniczeniem dostępu do dóbr kultury oraz perspektywą upadku wielu zasłużonych wydawnictw. - Świadomy klient, niczym świadomy obywatel, ma jednak siłę, jakiej doświadczyli ostatnio najwięksi tyrani świata - mówi pisarka, Małgorzata Gutowska-Adamczyk. Dziś miłośnicy książki tę siłę chcą wykorzystać. Pragną, aby to czytelnicy nakłonili przedsiębiorców działających na rynku wydawniczym i księgarskim, by stosowali się oni do reguł, które ułatwią życie wszystkim. Wystosowali więc list otwarty, dostępny pod adresem: http://www.petycjeonline.com/kultura_to_rzecz_pospolita i zachęcają Internautów, aby ci go podpisali.Sygnał do zmiany!

- W pierwszym etapie naszej akcji “Nie karm książkowego potwora. Kupuj mądrze”, której profil znaleźć można na Facebooku pod adresem: http://www.facebook.com/niekarmksiazkowegopotwora, zachęcaliśmy czytelników, by nabywali oni książki w małych księgarenkach, w księgarniach internetowych, poza wielkimi sieciami salonów multimedialnych – tłumaczy Sławomir Krempa, redaktor naczelny wortalu literackiego Granice.pl – W etapie kolejnym, który właśnie rozpoczynamy, chcemy dać sygnał do zmiany - pragniemy, by to miłośnicy książki nakłonili firmy działające na rynku książki do podpisania "Deklaracji dobrej woli" - dokumentu opisującego korzystne dla czytelników i przedsiębiorców zasady współpracy.

 

- Zapraszamy wszystkich internautów zatroskanych o losy książki do podpisania listu otwartego dostępnego na stronie http://www.petycjeonline.com/kultura_to_rzecz_pospolita - mówi Grzegorz Raczek, redaktor naczelny portalu DuzeKa.pl. - Zawarliśmy w nim siedem postulatów, które uważamy za szczególnie ważne. Nawołujemy o powrót do realizowania misji szerzenia kultury, o odpowiadanie na sugestie czytelników, o – co szczególnie ważne – wywiązywanie się z zapisów biznesowych umów oraz dotrzymywanie terminów płatności.

 

To właśnie niedotrzymywanie terminów płatności uchodzi za jeden z najbardziej poważnych problemów rynku książki.

- Wydawcy mają coraz większy problem z odzyskaniem pieniędzy za swoje książki – podkreśla Małgorzata Gutowska-Adamczyk, autorka bestsellerowej serii "Cukiernia pod Amorem". - Przez to maleje liczba tytułów pojawiających się w księgarniach, przez to maleją nakłady na marketing, przez to coraz większe problemy mają redakcje pism i serwisów literackich, przez to z kolei cierpią czytelnicy, poszukujący interesującej i naprawdę dobrej lektury. I właśnie czytelnicy są największą nadzieją na ozdrowienie sytuacji.

 

- List ten utrzymany jest w tonie koncyliacyjnym - podkreśla wspierający akcję Janusz Imiołczyk, właściciel wydawnictwa IMG Partner. - Dzięki jego podpisaniu każdy Czytelnik będzie miał szansę wywrzeć realny wpływ na przyszły kształt rynku książki, którego jest przecież ważnym uczestnikiem.

 

- Internautów gorąco prosimy o składanie podpisów pod listem oraz do polubienia profilu naszej akcji na Facebooku. To właśnie opinia publiczna zapewnić ma realizację zapisów “Deklaracji...” Już dziś zachęcamy wszystkich: czytelników, małych i wielkich wydawców, drobnych księgarzy, właścicieli wielkich sieci i dystrybutorów do współpracy – podsumowuje Krempa. – Zapraszamy do nadsyłania nam propozycji poszczególnych punktów deklaracji, do komentowania zapisów listu otwartego. Mamy nadzieję, że dyskusja, jaką o książce za sprawą akcji “Nie karm książkowego potwora” toczy dziś cała Polska, przerodzi się w utrwalenie dobrych praktyk biznesowych w branży na całe lata.

 

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy