O stresie naszym codziennym… Nowości w Impulsie

Autor: slk
News - O stresie naszym codziennym… Nowości w Impulsie

Zapraszamy do lektury najnowszych publikacji Oficyny Wydawniczej „Impuls”. Czym jest stres? Stałym elementem życia codziennego, od wczesnej młodości – a nawet dziecięctwa – do późnej starości. Ta „światowa epidemia współczesnych czasów”, jak określiło zjawisko ONZ, przypadła w szczególnym udziale nauczycielom jako grupie zawodowej żyjącej w ciągłym stanie podwyższonej gotowości. Stres w pracy nauczyciela płynie z rozmaitych źródeł: psychicznych, umysłowych, emocjonalnych, a nawet fizycznych – sami pedagodzy obserwują jego działanie i zgubne skutki, z którymi zmagają się na co dzień, bez wsparcia ze strony społeczeństwa (co więcej: opinia społeczna, a raczej rządzące nią stereotypy, to kolejny czynnik stresogenny). I chociaż stres zawodowy pedagogów stał się przedmiotem dociekań naukowych już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, to polska bibliografia przedmiotu pozostaje wyjątkowo szczupła.

 

stresLukę tę znakomicie uzupełnia publikacja Stanisława Korczyńskiego – Stres w pracy zawodowej nauczyciela – oparta na przesłankach metodologicznych, wykorzystujących współczesne teorie stresu i badania własne.

 

Nowa publikacja pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad i Mirosława J. Szymańskiego stanowi bezpośrednią kontynuację tomu Codzienność szkoły. Nauczyciel (Impuls 2014), poddającej filozoficznej analizie pojęcie codzienności i osadzającej w niej nauczyciela jako indywidualność o rozszerzonym profilu zawodowym i jednocześnie otwartym podejściu do wykonywanych zadań. Nie inaczej jest i teraz, jednak tym razem w realiach codzienności i wśród jej atrybutów (czas, przestrzeń, powszedniość etc.) osadzono ucznia, analizie poddając trzy aspekty jego szkolnej codzienności: dyskurs polityczno-oświatowy (m.in. kwestia reform szkolnictwa i obniżenia wieku szkolnego), kwestie edukacyjne (edukacja ekologiczna, wychowanie fizyczne jako element zdrowego trybu życia) i wreszcie – codzienność uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczeń niepełnosprawny, uczeń nieprzystosowany społecznie, uczeń ubogi).

 

edukacjaJak pisał amerykański pedagog John Holt, dziecko potrzebuje prawa do unikania tych przeżyć, które niszczą jego rozwój, jednak, często nieświadome swych praw i bezbronne wobec świata dorosłych, potrzebuje świadomego jego praw i mechanizmów ich ochrony, kompetentnego i celowo wykształconego nauczyciela-pedagoga. Tymczasem zagadnienie edukacji na rzecz praw dziecka w programie nauczania akademickiego zajmuje wciąż marginalne miejsce – publikacja Małgorzaty Kozak (Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej) jest więc próbą przywrócenia właściwej hierarchii, próbą połączenia fragmentarycznych rozważań naukowych z rzeczywistą dydaktyką, czyli autentycznymi szkolnymi przeżyciami. Dlatego też Autorka podchodzi do tematu wieloaspektowo: przytacza regulacje prawne, analizuje miejsce i rolę edukacji na rzecz dziecka w dydaktyce uniwersyteckiej, wreszcie – przedstawia autorski plan metodyczny nauczania edukacji  do praw dziecka, całość wieńcząc propozycją nowego przedmiotu w programie studiów nauczycielskich i pedagogicznych: Konwencja o prawach dziecka – implikacje pedagogiczne.

 

kulturaPojmowanie oporu jako swoistej dynamicznej perspektywy przełamującej ograniczenia jest działaniem zorientowanym na określony cel, w którym wartościowanie świata idzie w parze z realizacją własnych celów życiowych – tak we wstępie nakreśliła źródło powstania książki Opór w kulturze jej redaktor, Ewa Bilińska-Suchanek. Jakkolwiek teoria oporu posiada już pokaźny dorobek naukowy, wciąż boryka się z oporem społecznym wobec niej samej. Publikacja podejmuje temat siły i słabości kategorii oporu, oporu pojmowanego jako składowa poetyki wolności, oporu w ujęciu socjologicznym, oporu zabijanego powszechnym konsumeryzmem, oporu społecznego wyrażanego deformacja/estetyzacją ciała, oporu jako nieodłącznego elementu gry pozostających u władzy, oporu wobec szkoły, konformistycznego oporu młodzieży wobec wpływów społecznych, a także – ciekawostka – kwestię oporu społecznego wobec najstarszego zawodu świata.  

 

Zapraszamy do lektury nowości Oficyny Wydawniczej Impuls!

Zobacz nową propozycję <<tutaj>>

 

informacja nadesłana

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy
Recenzje miesiąca
Sankofa. Nie zmarnuj życia
Tomasz Gaj OP, Magdalena Pajkowska
Okładka książki - Sankofa. Nie zmarnuj życia
Elementarz dla rodziców
Jacek Mycielski
Okładka książki - Elementarz dla rodziców
Pensjonat pod Świerkiem
praca zbiorowa
Okładka książki - Pensjonat pod Świerkiem
Frida Kahlo prywatnie
Suzanne Barbezat
Okładka książki - Frida Kahlo prywatnie
Detektyw Bzik
Anna Paszkiewicz
Okładka książki - Detektyw Bzik
Pokaż wszystkie recenzje