Impuls na powrót do szkoły

Autor: slk
News - Impuls na powrót do szkoły

 

Impuls zaprasza

Wracamy do szkoły. Impuls przygotował niespodziankę!
Nowości - nowe podręcznki!OW Impuls pragnie serdecznie powitać Państwa na progu nowego roku szkolnego 2015/2016. Mamy nadzieję, że okres wakacyjny pozwolił Państwu odpocząć i nabrać sił, by z pełnym zaangażowaniem oraz entuzjazmem wspierać i rozwijać umiejętności razem z naszą nową propozycją wydawniczą!

Pedagogika specjalna
Tradycyjnie nasza oferta publikacji papierowych została wzbogacona o wiele potrzebnych i niezwykle oczekiwanych publikacji. Natomiast nasza oferta elektroniczna to już ponad 600 tytułów w tym epub i mobi ponad 300! Ciągle przybywa! 

Przewidywalny jest tylko Impuls, który niezmiennie i z premedytacją rozpieszcza Wszystkich Czytelników. W nowym roku szkolno-akademickim śledźcie na bieżąco nasze okazje a spotka Was wiele niespodzianek!

Na pierwszy ogień rzucamy 13 już podręcznik akademicki z serii Pedagogika Nauce i Praktyce pt. Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności  Profesor Iwony Chrzanowskiej. Publikacja, którą oddajemy do rąk czytelnika, jest próbą ukazania interdyscyplinarnego dorobku naukowego w zakresie tradycyjnych i nowych obszarów badań koncentrujących się na problematyce zróżnicowania rozwojowego, jego konsekwencji i implikacji.

Zamysłem wyznaczającym uporządkowanie treści jest ich podział na dwie części: Wokół znanych kategorii i rozważań oraz Współczesne zagadnienia pedagogiki specjalnej. Monografia Iwony Chrzanowskiej to praca jakiej w ostatnim dziesięcioleciu nie opublikowano. To gigantyczne zadanie twórcze z szeregiem subdyscyplinarnych i interdyscyplinarnych wątków. Warto zwrócić uwagę, że książka ma aspiracje „wyjścia” poza tradycyjny podręcznik...

Współczesne teorie i nurty wychowania
 

Kolejną wyjatkową i polecaną publikacją jest jedna z najgoręcej oczekiwanych wznowień tegorocznego lata Współczesne teorie i nurty wychowania Profesora Bogusława Śliwerskiego. Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy podręcznik stanie się kolejną zachętą do zgłębiania „świata pedagogicznych idei", ich korzeni i współczesnej ewolucji, bez roszczenia sobie pretensji do jakiejkolwiek formy wyłączności – nie jest ona przecież ostatecznym, zamkniętym zbiorem teorii czy nurtów współczesnego wychowania, lecz zaledwie otwarciem pola do ich zaistnienia, pola, które z czasem wypełni się kolejnymi ich rodzajami i odcieniami. Warto kontynuować rozpoczęty przez omówionych w publikacji Profesorów proces badań metateoretycznych, po to, by dokonywanie wyborów nie wiązało się z hierarchicznym ich porządkowaniem ze względu na siłę, wagę czy znaczenie. W podręczniku znajdziemy obszerne omówienia m.in. pedagogiki filozoficznej, chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, pedagogiki społeczno-personalistycznej, pedagogiki serca i miłości, teorii Gestalt, pedagogiki autorytarnej i niedyrektywnej, radykalnego humanizmu, ponowoczesności, wreszcie – pedagogiki emancypacyjnej, międzykulturowej i analityczno-krytycznej. Każdą teorię wychowania poprzedza biogram prekursora danej myśli naukowej...

 

Wbrew obiegowym opiniom wrzesień i początek roku szkolnego to źródło stresu nie tylko dla uczniów. Także i nauczycieli nie jest to łatwy moment. Co więcej, nauczyciel należ do grupy zawodowej narażonej na największy stres i o tym właśnie mówi najnowsza publikacja Stanisława Korczyńskiego Stres w pracy zawodowej nauczyciela.

STRES w pracy zawodowej nauczyciela

Czym jest stres? Stałym elementem życia codziennego, od wczesnej młodości – a nawet dziecięctwa – do późnej starości. Ta „światowa epidemia współczesnych czasów”, jak określiło zjawisko ONZ, przypadła w szczególnym udziale nauczycielom jako grupie zawodowej żyjącej w ciągłym stanie podwyższonej gotowości. Stres w pracy nauczyciela płynie z rozmaitych źródeł: psychicznych, umysłowych, emocjonalnych, a nawet fizycznych – sami pedagodzy obserwują jego działanie i zgubne skutki, z którymi zmagają się na co dzień, bez wsparcia ze strony społeczeństwa (co więcej: opinia społeczna, a raczej rządzące nią stereotypy, to kolejny czynnik stresogenny). I chociaż stres zawodowy pedagogów stał się przedmiotem dociekań naukowych już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, to polska bibliografia przedmiotu pozostaje wyjątkowo szczupła. Lukę tę znakomicie uzupełnia publikacja Stanisława Korczyńskiego, oparta na przesłankach metodologicznych, wykorzystująca współczesne teorie stresu i badania własne. Zasadniczym celem opracowania jest ukazanie pracy pedagogicznej z punktu widzenia społecznego jej odbioru przez nauczycieli, z uwzględnieniem płci i stażu pracy zawodowej. Starano się poznać sytuacje najbardziej obciążające w zawodzie nauczyciela, które są źródłem stresu, oraz dostrzegane przez nauczycieli skutki dla ich zdrowia i psychicznego funkcjonowania, a także sposoby ich radzenia sobie ze stresem. Przedmiotem badań uczyniono nie tylko źródła nauczycielskiego stresu, ale także konsekwencje długotrwałego stresu i sposoby radzenia sobie z nim.

Co bardziej świadomi odbiorcy coraz częściej pamiętają, że „edukacja” jest pojęciem bardzo szerokim i mieści w sobie również edukację osób niepełnosprawnych, nadal – mimo niewątpliwej rewolucji w tym zakresie – przez ogół traktowanej po macoszemu. 

STRES w pracy zawodowej nauczyciela

Pomocą w tym względzie służy zeszyt ćwiczeń Mirosławy Cuper i Katarzyny Sabeli Trenuj umysł. Zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci. Książka ta zawiera zestaw ćwiczeń nazwanych na nasze potrzeby kartami prac wraz z rozwiązaniami, stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń płynących z pracy zawodowej autorek oraz dostępnej literatury. Nie opiera się ona na konkretnej metodzie. Ćwiczenia o różnym stopniu trudności oraz zróżnicowanej tematyce, bazujące na wiedzy ogólnej, nadają się do prowadzenia zajęć o charakterze zarówno indywidualnym, jak i grupowym. Prowadzący może na swój sposób oraz na własne potrzeby modyfikować i łączyć poszczególne zajęcia. Wielorakość zadań umożliwia pracę z podopiecznymi z różnymi stopniami zaawansowania choroby. Proponowane zajęcia to: anagramy, krzyżówki, wykreślanki, zadania opierające się na skojarzeniach, podstawowej wiedzy matematycznej, geograficznej i polonistycznej. Najlepsze rezultaty osiąga się w początkowym etapie choroby, nie można jednak zapominać o tym, że terapia pozytywnie oddziałuje na chorego także w późniejszym okresie. Pacjent może uczestniczyć w różnych metodach terapii: psychoterapii, gelatoterapii, rehabilitacji, muzykoterapii, choreoterapii, dramatoterapii, treningu orientacji, terapii zajęciowej, relaksacji i innych. Wymierne efekty pracy uzyskujemy dzięki holistycznemu podejściu do osób dotkniętych otępieniami.

 

Jako czwartą i ostatnią propozycję polecamy najnowszą publikację Oficyny Impuls autorstwa Dagmary Marii Boruc pt. Poziom satysfakcji z życia i poziom inteligencji emocjonalnej wśród skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych

Poziom satysfakcji z życia i poziom inteligencji emocjonalnej wśród skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych

Dagmaria Maria Boruc, powołując się na cele resocjalizacyjne, formułowane w działalności penitencjarnej wobec osób skazanych, stara się uzasadnić poszukiwania nowych psychologicznych wyznaczników czy korelatów zachowań przestępczych – jako poszerzających wiedzę o rodzaju zmian, które powinny zachodzić w rezultacie oddziaływań resocjalizacyjnych. Za takie zmienne uznała zadowolenie z życia i inteligencję emocjonalną.

Autorka […] opisuje wiele teorii, a także wyników badań, które pozwalają tłumaczyć zachowania przestępcze licznymi czynnikami, w tym właściwościami psychologicznymi osób popełniających przestępstwo. Satys­fakcja z życia i inteligencja emocjonalna to nowe zmienne, które są w ostatnich latach często używane do wyjaśniania zachowań. Dagmara Maria Boruc przeanalizowała występowanie tych zmiennych u osób skazanych i osób niefigurujących w rejestrach skazanych. Grupa badawcza obejmowała skazanych mężczyzn i niekaranych mężczyzn oraz dodatkowo – jako uzupełnienie – skazane kobiety. Dużo miejsca w swoim opracowaniu poświęciła zmiennej zadowolenie z życia. Jest to bardzo ciekawa analiza definicji, uwarunkowań, przejawów zadowolenia z życia. […] Narzędzia pomiaru zmiennych […] charakteryzują się wysokimi parametrami psychometrycznymi.

 

Zapraszam Czytelników i nowych autorów do częstych odwiedzin naszej strony internetowej, do wydawnictwa, do nas!
Uwaga, cały wrzesień nowa 
✄ ✄ ✄ promocja ✄ ✄ ✄ 

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Impuls zaprasza

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy
Recenzje miesiąca
Sankofa. Nie zmarnuj życia
Tomasz Gaj OP, Magdalena Pajkowska
Okładka książki - Sankofa. Nie zmarnuj życia
Elementarz dla rodziców
Jacek Mycielski
Okładka książki - Elementarz dla rodziców
Pensjonat pod Świerkiem
praca zbiorowa
Okładka książki - Pensjonat pod Świerkiem
Powstanie film narodowy
Jacek Świdziński
Okładka książki - Powstanie  film narodowy
Frida Kahlo prywatnie
Suzanne Barbezat
Okładka książki - Frida Kahlo prywatnie
Pokaż wszystkie recenzje