Konkurs literacki "Mój magiczny świat"

Autor: slk
News - Konkurs literacki

Biblioteka Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu ogłasza konkurs literacki na napisanie pracy utrzymanej w tematyce – „magicznej”. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

Prace w formie elektronicznej (dokument PDF) i jedną wersję drukowaną opatrzoną godłem autora w zaklejonej kopercie - należy przesyłać do 7 marca 2016 r. na adres bibliotekamdknr1@onet.eu i Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 – Biblioteka, ul. Powstańców Warszawskich 12, 41-902 Bytom z dopiskiem: "Konkurs – Mój magiczny świat".

 

Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe autora oraz nazwę, adres szkoły i nazwisko opiekuna merytorycznego. W przypadku nadesłania pracy w formie papierowej w/w dane powinny znajdować się w małej kopercie opatrzonej godłem. Nadsyłając pracę w formie elektronicznej (dokument PDF) powinny znajdować się w treści wiadomości.

 

Jury oceniające prace weźmie pod uwagę: współczesne podejście do tematu, oryginalność pomysłu i poprawność językową. Nagrodami są książki.

 

Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, stworzenie antologii z najlepszych prac konkursowych oraz rozwój aktywności uczniów i prezentacja ich dorobku literackiego. 

 

Przyjęcie pracy wymaga klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”

 

Praca nie może przekraczać 4 stron A4

 

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w kwietniu 2016 r.

 

Prace muszą być oryginalne i autorskie. Wszystkie skopiowane np. z sieci będą dyskwalifikowane.

 

Organizator zastrzega sobie prawo cytowania, powielania i publikowania prac konkursowych na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu.

 

Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w bibliotece MDK oraz na stronie internetowej placówki www.mdk.bytom.pl

 

Przesyłając zgłoszenie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.    

 

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 

Biblioteka 

ul. Powstańców Warszawskich 12

41-902 Bytom

tel. 32 281-25-08

Szczegółowych informacji udziela - Anna Żynda 

tel. 506-206-360

 

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy