Poeci, do konkursu!

Autor: slk
News - Poeci, do konkursu!

 

Zapraszamy do udziału w I Konkursie Poetyckim im. Iana Curtisa!


Konkurs jest adresowany do poetów piszących po polsku, warunkiem uczestnictwa jest brak debiutu książkowego. Zestawy powinny liczyć od trzech do pięciu wierszy. Zestawy powinny być przesłane w dwóch egzemplarzach.

Celem konkursu jest wyłonienie utworów o dowolnej tematyce. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w prasie ani nagradzane w innych konkursach. Organizatorzy dopuszczają publikacje internetowe. 


Za najlepszy zestaw wierszy autor ( lub autorzy) otrzyma finansową nagrodę lub (oraz) nagrody książkowe. Prace konkursowe muszą być opatrzone godłem (pseudonimem), a do nich dołączona koperta z takim samym godłem, zawierająca dane autora (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail) Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.


W skład jury wchodzić będą organizatorzy konkursu oraz osoby związane z literaturą. Autorzy udzielają zgody organizatorom na nieodpłatne publikacje zwycięskich zestawów w różnych publikacjach, w mediach oraz w wydawnictwach.  Termin nadsyłania prac trwa od 29 listopada 2010 i mija dnia 28 lutego 2011 roku. Wyłonienie zwycięzców konkursu zostanie ogłoszone nie później niż 31 marca 2011 roku  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na gali we Wrocławiu. Miejsce gali zostanie podane do wiadomości publicznej 1 marca 2011 roku. 


Organizatorzy nie odsyłają przesłanych zestawów z powrotem do autorów. 


Organizatorzy konkursu: Mateusz Kulesza, Anna Czyrska, Andrzej Pańta, Martynika Kowalczuk oraz Kwartalik Prowincja
Zestawy prosimy nadsyłać z dopiskiem „Konkurs Poetycki” na adres: 
Barnaba 
Ul. Wygodna 13
50-323 Wrocław
Tel. 667 -389- 797 
wrofak.blogspot.com
annaczyrska.blogspot.com
ipopoezji.blogspot.com

 

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy