O przywracaniu zdrowia

Autor: slk
News - O przywracaniu zdrowia

Dr David R. Hawkins w publikacji Przywracanie zdrowia opisuje jak z wykorzystaniem Mapy Poziomów Świadomości wyleczył samego siebie z wielu przewlekłych, poważnych chorób, a następnie osiągał spektakularne efekty w pracy ze swoimi pacjentami, których dolegliwości były tak poważne, że określano ich mianem "przypadków beznadziejnych". 

 

Sam autor tak wypowiada się o metodach opisanych w książce: 

 

Przedstawimy tutaj koncepcję zakładającą wykorzystanie świadomości w radzeniu sobie z całą gamą ludzkich problemów, takich jak stres, alkoholizm, różne choroby, depresja, strach i poczucie straty, by wymienić tylko niektóre. Omawiając te wyzwania, cały czas będziemy odnosić się do Mapy Świadomości. Jest ona często przywoływana, by wyjaśnić relacje pomiędzy ciałem, umysłem i duchem, co w przypadku samouzdrawiania jest bardzo ważną do przyswojenia informacją. 

 

Skoncentrujemy się na samych technikach, które wspomagają uzdrawianie, a także na ich zastosowaniu. Zgłębimy również podstawowe zasady, jak na przykład tę mówiącą o tym, że źródłem choroby często jest nieświadome poczucie winy i określony system wierzeń, pogorszone jeszcze przez stłumione emocje. Opiszę, jak wykorzystywałem te techniki i ich zrozumienie, aby uleczyć siebie z ponad dwudziestu ciężkich, chronicznych chorób, które przez lata były oporne na metody leczenia tradycyjnej medycyny. Stopniowo przedstawiając to zagadnienie zobaczymy, jak dochodzi do tego, że choroba wynika z programowania zbiorowej świadomości (i jak w nią nie popaść) oraz jaki wpływ na jej wywoływanie mają systemy wierzeń. Nauczymy się, jak można wyleczyć się z chorób, których karmiczne parametry odziedziczyliśmy. Nie ma tu czegoś takiego jak stopnie trudności, niezależnie od tego, jak poważnie może wyglądać dana choroba. Nauczymy się aktywizować wewnętrznego uzdrowiciela, który za sprawą Natury jest obecny w nas wszystkich.

 

Publikację Przywracanie zdrowia poleca Wydawnictwo Virgo, a w naszym serwisie przeczytacie jej obszerny fragment:  

 

W myśl podstawowej zasady wyzdrowienia jesteśmy tym, o czym myślimy, co oczywiście obejmuje też treści nieuświadomione. Odniesiemy się do Mapy Świadomości, aby stało się to bardziej zrozumiałe i nie myliło czytelnika zagadkowym brzmieniem. Pomocne jest pamiętanie, że kierunek pól energii wskazuje, czy jest to negatywne pole, wywierające destruktywny wpływ, czy pole pozytywne. Gdy to ustalimy, poczujemy się bardziej pewnie, utwierdzimy się bowiem w przekonaniu, że działamy zgodnie z czymś sensownym, potwierdzalnym i zrozumiałym. 

 

Moje osobiste doświadczenia, którymi się dzielę, ukazują te podstawowe, opisywane przeze mnie prawdy. Intuicyjnie już je wszystkie znasz, ale dzięki uświadomieniu ich sobie możesz je wykorzystać jako narzędzia terapeutyczne. Uczą one na przykład, jak uniknąć programowania przez negatywne zbiory przekonań, czy jak nie dać się zawładnąć systemowi myślowemu. Umysł jest tak potężny, że to, w co wierzy, zaczyna się manifestować.

 

Zaczniemy od przesłanki, że wszystkich zjawisk doświadcza się w świadomości oraz że odnoszą się one do samego poziomu świadomości oraz jego wyrazu w umyśle. Przeniesiemy się na poziom przyczyny, a nie skutku. Ciało jest zobrazowaniem tego, co ma się w umyśle. Jeśli chcemy się dowiedzieć, o czym stale myślimy, wystarczy tylko przyjrzeć się temu, co się dzieje z naszym ciałem. Gdy przeanalizujemy jego zachowanie, powie nam, w co uwierzyliśmy. Gdy spojrzymy wstecz, często nie będziemy w stanie przypomnieć sobie, że kiedykolwiek wyznawaliśmy dany system wierzeń, ani że aranżowaliśmy zgodnie z nim nasze życie. Sam fakt, że jest jednak obecny w życiu informuje nas, że musiał znaleźć się gdzieś  w osobowej lub zbiorowej podświadomości.

 

Najczęstszy przykład tego zjawiska jest widoczny u ludzi, którzy są alergikami i mówią: „Nigdy nawet nie wierzyłem w alergie. Nie wywołałem ich świadomie w swoim życiu”. Jeśli jednak cofniemy się do ich okresu dzieciństwa, niemal bez wyjątków okaże się, że ten zbiór przekonań i alergie pojawiły się u nich bardzo wcześnie, zwykle w wieku dwóch lub trzech lat. Małe dziecko wychwytuje uwagę jakiegoś członka rodziny, mówiącego: „W naszej rodzinie często pojawiają się alergie”. W chwili, gdy umysł dziecka usłyszy coś takiego, „kupi to” i oczywiście zacznie w to wierzyć, program zostaje uaktywniony.

 

Mnóstwo zjawisk, przejawiających się w ciele dorosłej osoby, zostało przyjętych na bardzo wczesnym etapie życia wskutek przypadkowych komentarzy zasłyszanych w telewizji, czy też powstałych wskutek mylnego zrozumienia czegoś w książce albo uwagi zwróconej przez nauczyciela. Te rzeczy stanowią część sugestywnego programowania i powszechnego zbiór przekonań i zostają uświadomione dopiero, gdy zaczynamy nad nimi pracować. 

 

Jesteśmy podporządkowani temu, o czym myślimy, ale co to właściwie znaczy? Jaka jest natura samej choroby? Mapa Świadomości pokazuje, że wszystkie negatywne emocje wspierają choroby, natomiast wszystkie pozytywne uczucia zwykle je leczą. Gdy wzniesiemy się powyżej poziomu Odwagi, który przekraczamy dzięki naszej prawdomówności, stajemy się bezstronni, co otwiera dla nas przestrzeń, by zostać osobą pełną ochoty, akceptacji i miłości. Na wykalibrowanej skali, Miłość pojawia się na poziomie 500, zaś Uzdrawianie na 540. Jaki rodzaj miłowania powoduje niemal automatyczne wyleczenie ciała? Jest to miłość bezwarunkowa, która nie ocenia, wybacza i jest zestrojona ze zrozumieniem i współczuciem. Miłość widzi, pielęgnuje i wspiera całe życie, a także oddaje cześć jego świętości. Wytwarza też sama z siebie uzdrawiające pole energii, które jest wykalibrowane na 540.

 

W jaki sposób możemy stać się osobą, której uzdrawianie zaczyna zachodzić automatycznie, dzięki poziomowi jej świadomości i jej ogólnej naturze? A także, jak możemy usprawnić proces leczenia określonych chorób?

 

Po przyjrzeniu się specyfice danego schorzenia, omówimy pewne mechanizmy świadomości oraz to, jak możemy wykorzystać techniki opisane w tym i w następnych rozdziałach. 

 

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy