PWST - nabór!

Autor: szczepanik
News - PWST - nabór!

Nabór na Wydział Teatru Tańca PWST rozpoczęty!

 

Fascynujesz się tańcem i teatrem? Marzysz o zawodzie aktora lub 

tancerza? Jeśli tak, to nasza oferta jest skierowana specjalnie do 

Ciebie! Właśnie ruszył nabór na studia Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, 

Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

 

Rekrutacja na Wydział Teatru Tańca przebiega dwuetapowo. Podczas 

pierwszego etapu kandydaci prezentują swoje umiejętności przed dwoma 

komisjami - aktorską i taneczną. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą 

pierwszy etap rekrutacji stają przed wspólną komisją taneczno - 

aktorską, prezentując pełny wachlarz własnych umiejętności z zakresu 

aktorstwa i ruchu.

 

Kandydaci na studia na Wydziale Teatru Tańca mogą przystąpić do 

rekrutacji jeśli złożyli komplet dokumentów wymaganych przy ubieganiu 

się o przyjęcie na I rok studiów (świadectwo dojrzałości lub ukończenia 

szkoły - w przypadku tegorocznych maturzystów, zaświadczenie lekarza 

medycyny pracy, podanie, kwestionariusz osobowy, 4 fotografie, 

kserokopie dowodu osobistego, dowód opłaty kwalifikacyjnej). Na Wasze 

dokumenty do 31 maja 2011 roku, rekrutacja odbędzie się w połowie 

czerwca br.

 

Wydział Teatru Tańca został powołany do życia w 2007 z inicjatywy 

tancerze i choreografa Jacka Łumińskiego. Wyjątkowa i niepowtarzalna 

specjalizacja „aktor teatru tańca”powstała we współpracy PWST ze Śląskim 

Teatrem Tańca. Studia są jednolite i trwają 4,5 roku, kończąc się 

nadaniem tytułu magistra. Program kształcenia zakłada interdyscyplinarną 

edukację w zakresie tańca, aktorstwa, teorii, historii teatru i tańca, 

polskiego folkloru, muzyki, anatomii, technik głębokich, nowych mediów, 

improwizacji, reżyserii i kompozycji.

 

Proces kształcenia łączy wykłady stałe i warsztaty twórcze. W ramach 

tych drugich studenci poznają rozmaite trendy edukacyjne i artystyczne 

we współczesnej sztuce europejskiej; uczyć się będą pod kierunkiem 

wykładowców z kraju i zza granicy. Dynamika studiów polega na 

zestawieniu wiedzy podstawowej z uzupełniającą (oferowaną w ramach zajęć 

warsztatowych).

 

Absolwenci otrzymują solidne podwaliny nie tylko do rozwijania własnej 

twórczości, lecz także są doskonałymi wykonawcami ról w nowoczesnym 

teatrze tańca i teatrze dramatycznym. Zgodnie ze zdobytą wiedzą i 

umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w 

instytucjach o charakterze performatywnym (łączącym wysoką sprawność 

fizyczną, taniec, aktorstwo i głos).

 

Wymagane dokumenty należy przesłać do 31 maja 2011 na adres:

 

PWST w Krakowie Wydział Teatru Tańca

ul. Piłsudskiego 24a

41-902 Bytom

 

Rekrutacja odbędzie się w połowie czerwca 2011 – bliższe szczegóły już 

wkrótce!

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy na strony:

www.pwst.krakow.pl

www.facebook.com/WydzialTeatruTanca

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy