XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

Autor: zorza
News - XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

Burmistrz Karczewa, Rada Miejska w Karczewie,Miejsko Gminny Ośrodek Kultury oraz Redakcja "Głosu Karczewa" ogłaszają XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka.

Regulamin Konkursu

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu   lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą  być wcześniej nagradzane lub publikowane. Zestawy powinny być opatrzone godłem.

3. Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora.

4. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą  następujące informacje: imię i nazwisko oraz dokładny adres autora prac.

5. Prace należy nadsyłać do 28 marca 2008 roku na adres: Redakcja "Głosu Karczewa" 05 - 480 Karczew ul. Warszawska 28 z dopiskiem "Konkurs poetycki". Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie.

6. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto:                  

Nagroda   I stopnia - 2000 złotych                   

Nagroda  II stopnia - 1500 złotych                   

Nagroda III stopnia - 1000 złotych                  

Nagroda MGOK - 500 złotych                  

Nagroda "Głosu Karczewa" - 500 złotych                  

Nagroda Parafii Karczew - 500 złotych oraz                

2 wyróżnienia w formie upominków rzeczowych 

7. Nagrody - Głosu Karczewa oraz Nagroda Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury - zostaną przyznane przede wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew.

8. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 14 czerwca 2008 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

10. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

11. NADESŁANYCH PRAC ORGANIZATORZY NIE ZWRACAJĄ.

12. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane.

13. Koszty przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród oraz koszty wyżywienia i noclegów pokrywają organizatorzy. Dla laureatów mieszkających poza granicami Polski, organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozliczania zwrotu kosztów podróży w granicach naszego kraju.

14. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.  

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy