Zapowiedź wydawnicza - Bliżej Przedszkola

Autor: slk
News - Zapowiedź wydawnicza - Bliżej Przedszkola

Wydawnictwo Bliżej Przedszkola oraz OW Impuls polecają zapowiedź wydawniczą pt."Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej" autorstwa Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz Ewy Zielińskiej. 

 

Dlaczego w ramach diagnozy gotowości dzieci do nauki szkolnej trzeba fachowo prowadzić obserwację i analizować dziecięce kompetencje? A przede wszystkim, jak to robić? Z chwilą przeniesienia diagnozy gotowości dzieci do nauki szkolnej z poradni do placówek wychowania przedszkolnego, obserwacja i interpretacja dziecięcych aktywności nabrała znaczenia.

 

Pierwszy etap tej diagnozy polega bowiem na obserwowaniu dzieci, analizowaniu oraz interpretowaniu ich zachowań w trakcie zabaw i zajęć przedszkolnych. Książka udostępnia nauczycielowi profesjonalne GOTOWE narzędzia diagnostyczne. Wyjątkowość treści prezentowanych w publikacji podkreśla fakt, że, według Autorek, nieporozumienia w zakresie stosowania metody obserwacji wynikają z niedostatków publikacji poświęconych nauczycielskiej diagnozie i braku sprawdzonych narzędzi diagnostycznych. Autorki mają nadzieję, że ich starania wprowadzenia zmian przyczynią się do takiego wychowania i edukacji dzieci, aby lepiej wiodło się im w szkole i dorosłym życiu.

 

W publikacji znajdują się m.in.: Najważniejsze ustalenia dotyczące gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Podstawy merytoryczne, uzasadnienie i cele nauczycielskiej diagnozy Informacje o tym, dlaczego w ramach diagnozy gotowości dzieci do nauki szkolnej trzeba fachowo prowadzić obserwację i analizować dziecięce kompetencje. Opisy organizowania obserwacji i analizy funkcjonowania dzieci Opis pułapek, w jakie wpadają nauczyciele podczas obserwowania dzieci w ramach diagnozy gotowości do nauki szkolnej. Nauczycielska diagnoza dziecięcych czynności samoobsługowych, sprawności ruchowych, funkcjonowania dzieci w trakcie zabawy, podejmowania i realizowania przez dzieci zadań. Eksperymenty diagnostyczne, organizacja, przebieg zajęć i obserwacje Cele nauczycielskiej diagnozy realizowanej w eksperymentach diagnostycznych wykonywanych przez dzieci indywidualnie i zespołowo. Sposoby notowania wyników obserwacji w zbiorczych arkuszach diagnostycznych, interpretacje i formułowanie działań w zakresie skuteczniejszego realizowania zadań przez dzieci. Arkusze diagnostyczne i rysunki.

 

Zapraszamy już 7 października na premierę książki w wydawnictwie Bliżej Przedszkola:http://www.blizejedukacji.pl/nauczycielska-diagnoza-gotowosci-do-podjecia-nauki-szkolnej-p-15516.html

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy