Impuls na powrót do szkoły

Autor: slk
News - Impuls na powrót do szkoły

 

Impuls zaprasza

Wracamy do szkoły. Impuls przygotował niespodziankę!
Nowości - nowe podręcznki!OW Impuls pragnie serdecznie powitać Państwa na progu nowego roku szkolnego 2015/2016. Mamy nadzieję, że okres wakacyjny pozwolił Państwu odpocząć i nabrać sił, by z pełnym zaangażowaniem oraz entuzjazmem wspierać i rozwijać umiejętności razem z naszą nową propozycją wydawniczą!

Pedagogika specjalna
Tradycyjnie nasza oferta publikacji papierowych została wzbogacona o wiele potrzebnych i niezwykle oczekiwanych publikacji. Natomiast nasza oferta elektroniczna to już ponad 600 tytułów w tym epub i mobi ponad 300! Ciągle przybywa! 

Przewidywalny jest tylko Impuls, który niezmiennie i z premedytacją rozpieszcza Wszystkich Czytelników. W nowym roku szkolno-akademickim śledźcie na bieżąco nasze okazje a spotka Was wiele niespodzianek!

Na pierwszy ogień rzucamy 13 już podręcznik akademicki z serii Pedagogika Nauce i Praktyce pt. Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności  Profesor Iwony Chrzanowskiej. Publikacja, którą oddajemy do rąk czytelnika, jest próbą ukazania interdyscyplinarnego dorobku naukowego w zakresie tradycyjnych i nowych obszarów badań koncentrujących się na problematyce zróżnicowania rozwojowego, jego konsekwencji i implikacji.

Zamysłem wyznaczającym uporządkowanie treści jest ich podział na dwie części: Wokół znanych kategorii i rozważań oraz Współczesne zagadnienia pedagogiki specjalnej. Monografia Iwony Chrzanowskiej to praca jakiej w ostatnim dziesięcioleciu nie opublikowano. To gigantyczne zadanie twórcze z szeregiem subdyscyplinarnych i interdyscyplinarnych wątków. Warto zwrócić uwagę, że książka ma aspiracje „wyjścia” poza tradycyjny podręcznik...

Współczesne teorie i nurty wychowania
 

Kolejną wyjatkową i polecaną publikacją jest jedna z najgoręcej oczekiwanych wznowień tegorocznego lata Współczesne teorie i nurty wychowania Profesora Bogusława Śliwerskiego. Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy podręcznik stanie się kolejną zachętą do zgłębiania „świata pedagogicznych idei", ich korzeni i współczesnej ewolucji, bez roszczenia sobie pretensji do jakiejkolwiek formy wyłączności – nie jest ona przecież ostatecznym, zamkniętym zbiorem teorii czy nurtów współczesnego wychowania, lecz zaledwie otwarciem pola do ich zaistnienia, pola, które z czasem wypełni się kolejnymi ich rodzajami i odcieniami. Warto kontynuować rozpoczęty przez omówionych w publikacji Profesorów proces badań metateoretycznych, po to, by dokonywanie wyborów nie wiązało się z hierarchicznym ich porządkowaniem ze względu na siłę, wagę czy znaczenie. W podręczniku znajdziemy obszerne omówienia m.in. pedagogiki filozoficznej, chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, pedagogiki społeczno-personalistycznej, pedagogiki serca i miłości, teorii Gestalt, pedagogiki autorytarnej i niedyrektywnej, radykalnego humanizmu, ponowoczesności, wreszcie – pedagogiki emancypacyjnej, międzykulturowej i analityczno-krytycznej. Każdą teorię wychowania poprzedza biogram prekursora danej myśli naukowej...

 

Wbrew obiegowym opiniom wrzesień i początek roku szkolnego to źródło stresu nie tylko dla uczniów. Także i nauczycieli nie jest to łatwy moment. Co więcej, nauczyciel należ do grupy zawodowej narażonej na największy stres i o tym właśnie mówi najnowsza publikacja Stanisława Korczyńskiego Stres w pracy zawodowej nauczyciela.

STRES w pracy zawodowej nauczyciela

Czym jest stres? Stałym elementem życia codziennego, od wczesnej młodości – a nawet dziecięctwa – do późnej starości. Ta „światowa epidemia współczesnych czasów”, jak określiło zjawisko ONZ, przypadła w szczególnym udziale nauczycielom jako grupie zawodowej żyjącej w ciągłym stanie podwyższonej gotowości. Stres w pracy nauczyciela płynie z rozmaitych źródeł: psychicznych, umysłowych, emocjonalnych, a nawet fizycznych – sami pedagodzy obserwują jego działanie i zgubne skutki, z którymi zmagają się na co dzień, bez wsparcia ze strony społeczeństwa (co więcej: opinia społeczna, a raczej rządzące nią stereotypy, to kolejny czynnik stresogenny). I chociaż stres zawodowy pedagogów stał się przedmiotem dociekań naukowych już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, to polska bibliografia przedmiotu pozostaje wyjątkowo szczupła. Lukę tę znakomicie uzupełnia publikacja Stanisława Korczyńskiego, oparta na przesłankach metodologicznych, wykorzystująca współczesne teorie stresu i badania własne. Zasadniczym celem opracowania jest ukazanie pracy pedagogicznej z punktu widzenia społecznego jej odbioru przez nauczycieli, z uwzględnieniem płci i stażu pracy zawodowej. Starano się poznać sytuacje najbardziej obciążające w zawodzie nauczyciela, które są źródłem stresu, oraz dostrzegane przez nauczycieli skutki dla ich zdrowia i psychicznego funkcjonowania, a także sposoby ich radzenia sobie ze stresem. Przedmiotem badań uczyniono nie tylko źródła nauczycielskiego stresu, ale także konsekwencje długotrwałego stresu i sposoby radzenia sobie z nim.

Co bardziej świadomi odbiorcy coraz częściej pamiętają, że „edukacja” jest pojęciem bardzo szerokim i mieści w sobie również edukację osób niepełnosprawnych, nadal – mimo niewątpliwej rewolucji w tym zakresie – przez ogół traktowanej po macoszemu. 

STRES w pracy zawodowej nauczyciela

Pomocą w tym względzie służy zeszyt ćwiczeń Mirosławy Cuper i Katarzyny Sabeli Trenuj umysł. Zeszyt ćwiczeń do pracy z osobami z zaburzeniami pamięci. Książka ta zawiera zestaw ćwiczeń nazwanych na nasze potrzeby kartami prac wraz z rozwiązaniami, stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń płynących z pracy zawodowej autorek oraz dostępnej literatury. Nie opiera się ona na konkretnej metodzie. Ćwiczenia o różnym stopniu trudności oraz zróżnicowanej tematyce, bazujące na wiedzy ogólnej, nadają się do prowadzenia zajęć o charakterze zarówno indywidualnym, jak i grupowym. Prowadzący może na swój sposób oraz na własne potrzeby modyfikować i łączyć poszczególne zajęcia. Wielorakość zadań umożliwia pracę z podopiecznymi z różnymi stopniami zaawansowania choroby. Proponowane zajęcia to: anagramy, krzyżówki, wykreślanki, zadania opierające się na skojarzeniach, podstawowej wiedzy matematycznej, geograficznej i polonistycznej. Najlepsze rezultaty osiąga się w początkowym etapie choroby, nie można jednak zapominać o tym, że terapia pozytywnie oddziałuje na chorego także w późniejszym okresie. Pacjent może uczestniczyć w różnych metodach terapii: psychoterapii, gelatoterapii, rehabilitacji, muzykoterapii, choreoterapii, dramatoterapii, treningu orientacji, terapii zajęciowej, relaksacji i innych. Wymierne efekty pracy uzyskujemy dzięki holistycznemu podejściu do osób dotkniętych otępieniami.

 

Jako czwartą i ostatnią propozycję polecamy najnowszą publikację Oficyny Impuls autorstwa Dagmary Marii Boruc pt. Poziom satysfakcji z życia i poziom inteligencji emocjonalnej wśród skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych

Poziom satysfakcji z życia i poziom inteligencji emocjonalnej wśród skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych

Dagmaria Maria Boruc, powołując się na cele resocjalizacyjne, formułowane w działalności penitencjarnej wobec osób skazanych, stara się uzasadnić poszukiwania nowych psychologicznych wyznaczników czy korelatów zachowań przestępczych – jako poszerzających wiedzę o rodzaju zmian, które powinny zachodzić w rezultacie oddziaływań resocjalizacyjnych. Za takie zmienne uznała zadowolenie z życia i inteligencję emocjonalną.

Autorka […] opisuje wiele teorii, a także wyników badań, które pozwalają tłumaczyć zachowania przestępcze licznymi czynnikami, w tym właściwościami psychologicznymi osób popełniających przestępstwo. Satys­fakcja z życia i inteligencja emocjonalna to nowe zmienne, które są w ostatnich latach często używane do wyjaśniania zachowań. Dagmara Maria Boruc przeanalizowała występowanie tych zmiennych u osób skazanych i osób niefigurujących w rejestrach skazanych. Grupa badawcza obejmowała skazanych mężczyzn i niekaranych mężczyzn oraz dodatkowo – jako uzupełnienie – skazane kobiety. Dużo miejsca w swoim opracowaniu poświęciła zmiennej zadowolenie z życia. Jest to bardzo ciekawa analiza definicji, uwarunkowań, przejawów zadowolenia z życia. […] Narzędzia pomiaru zmiennych […] charakteryzują się wysokimi parametrami psychometrycznymi.

 

Zapraszam Czytelników i nowych autorów do częstych odwiedzin naszej strony internetowej, do wydawnictwa, do nas!
Uwaga, cały wrzesień nowa 
✄ ✄ ✄ promocja ✄ ✄ ✄ 

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Impuls zaprasza

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy