Artefakt, który zagroził Himmlerowi

Autor: dydymus

Na świecie istnieje wiele przedmiotów, które w taki lub inne sposób mogą zmienić losy świata, państwa lub zwykłego człowieka. Niekiedy nawet większość z nas nie zdaje sobie sprawy z istnienia takich artefaktów. Jeśli budujemy świat na kłamstwie kosztem prawdy, każdy skrawek prawdy może spowodować wybuch płomienia, którego nie da się ugasić kolejnym kłamstwem.

W 1941 roku grupa niemieckich profesorów i mistyków zrzeszonych wokół Heinricha Himmler postanowiła odnaleźć mały przedmiot o średnicy 18,5 milimetra i wadze dwudziestu setnych grama, ten filigranowy przedmiot, który mógł zostać schowany w dłoni noworodka mógł się przyczynić do upadku mitu potęgi niezwyciężonej 1000 letniej Rzeszy.

Niemieccy rabusie wyruszyli na poszukiwania owego przedmiotu, aby w ciągu kilku miesięcy splądrować prywatne kolekcje, zabijać i przesłuchiwać kolekcjonerów, muzealników, przeszukiwać muzea i katalogi muzealne…

Jaki przedmiot mógł sprawić tyle kłopotów niemieckim naukowcom, mistykom i zbrodniarzom w czarnych mundurach? Przedmiotem tym była mało znana polska moneta:

Brakteat Jaksy  (łac. bractea – blaszka) moneta tak cienka,że wybijano ją tylko jednostronnie.

W historii Polski istnieje sporo monet tego typu,jednak tylko ta przysporzyła sporo problemów niemieckiemu okupantowi podczas II wojny światowej!

Brakteat Jaksy księcia na Kopanicy był monetą,za którą podążała Nazistowska machina, naukowcy i mistycy. A mieli oni szczególny powód, aby odnaleźć i zniszczyć wszystkie jego egzemplarze!

Jaksa słowiański książę połabskich Stodoła / Sprewian (zwanych Hawelanami),kniaź na Kopanicy (zm ~ 1168/1178? Dokładnej daty nie udało się ustalić) mąż Agapii córki komesa Piotra Włostowica.Książe Jaksa zgłosił roszczenia do Brenny po śmierci Przybysława- Henryka ( przywódca Stodoran). Po śmierci Przybysława z pomocą wojsk polskich odbił przejściowo Brennę (niem. Brandenburg stolica Stodoran) z rąk Albrechta Niedźwiedzia w 1154 roku, którą utracił 3 lata później na rzecz Albrechta.

Książe Jaksa po porażce chroni się na Śląsku. W 1157 w Pradze umiera jego syn będący zakładnikiem cesarza Fryderyka Barbarossy. Kniaź do dziś jest również niesłusznie identyfikowany jako Jaksa z Miechowa pochodzącego z rodu Gryfitów (Małopolska), daty śmierci obu pokrywają się gdyż Jaksa z Miechowa zmarł najprawdopodobniej w 1176 roku.

Niemiecka propaganda bała się wszelakich publikacji, wypowiedzi mogących w jakikolwiek sposób podważyć istnienie narodu germańskiego na terenach, do których Naziści rościli sobie wielowiekowe prawo. Stąd też ich strach, kiedy to wpadli na trop historii Brakteatu Jaksy z Kopanicy.

Kopanica (Kopnik, Copnik dzisiejszy Kopeniek) we wczesnym średniowieczu była stolicą plemienia Sprewian.

Historia, bowiem płata ludziom, którzy na siłę chcą ją zmienić figla, w postaci pozostawionych śladów, artefaktów, książek i legend …I takim śladem, dowodem istnienia polskości na ziemiach Niemieckich była owa niepozorna moneta.

Jaksa będący księciem, na Kopanicy (copnic – kopa, góra), która dziś jest dzielnicą Berlina – Kopeniek, bił własna monetę kłopotliwy dla nazistów „brakteat Jaksy”.

Moneta ta była zdobiona wizerunkiem woja dzierżącego miecz w jednej dłoni oraz wzorem palmy (palma była symbolem sprawiedliwości).

Ryt okolony był napisem laczo de Copnik, w późniejszym okresie zmienił się wizerunek bity na monecie i przedstawiał rycerza mającego w prawej dłoni chorągiew a w lewej krzyż wizerunkowi rycerza towarzyszył napis Jakza Kopnik knel.

Obecnie znanych jest pięć wzorów brakteatu Jaksy.

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy