Liga Świata - projekt

Autor: dydymus

Liga Świata będzie gwarantem światowego pokoju nieingerującym w politykę i suwerenność danego kraju chyba, że ten dąży do zbrojeń, wojny lub przemocy i niesprawiedliwości wobec własnego lub innego narodu.

 

Liga Świata za pomocą obywateli danego państwa obali każdy terror, dążenia do wojny, konfliktu i manipulacji polityczno- finansowo- militarno- religijnej. 

 

Celem Ligi Świata jest pokój, rozbrojenie, walka z problemami społecznymi: głodem, lichwą, nałogami  , wyzyskiem, bezdomnością, analfabetyzmem, chorobami, genetyczną  modyfikacja (żywność, zwierzęta, człowiek, materia...), szkodliwymi opryskami, tajnymi organizacjami, globalizacją, manipulacją:, której celem jest tworzenie konfliktów a także kłamstwem historycznym, zabobonami oraz z religiami szerzącymi nienawiść i uprzedzenia  ...  

 

Celem drugorzędnym jest eliminacja pojęć wnoszących chaos i agresje oraz strach: wojna, ludobójstwo, terroryzm, tajne stowarzyszenie, morderstwo, przemoc, molestowanie, destrukcja, manipulacja, ofiara w imię władzy, pieniędzy czy religijnego obłędu jak również: kłamstwo w imię własnych lub grupowych interesów (kosztem innego człowieka lub ogółu społecznego)... 

 

Liga świata będzie dążyć do likwidacji systemów politycznych, partyjnych opartych na zasadach kastowych. Liga Świata będzie stawiała za wzór genialna jednostkę ponad grupowy obłęd i dążenie grup manipulacyjnych do władzy. Celem polityki jest dobrobyt i szczęście narodu, dlatego reprezentanci narodów wolni będą od poglądów polityczno – ustrojowo - religijnych, wolni od działania na rzecz stowarzyszeń i osób trzecich.

 

Dobro kraju i narodu będzie poparte wiarą w Boga (bez imienia, wizerunku i reprezentującego go Religi wedle zasady: Bóg jest jeden) i człowieka! Naczelnym prawem człowieka jest dążenie do prawdy, wiedzy i oświecenia wszystko to ma na celu rozwój ludzkości, poprawę jego bytu i stabilną, bezpieczna przyszłość dla przyszłych pokoleń. 

 

Nakaz całkowitego rozbrojenie pozwoli na rozwój technologii przyjaznej człowiekowi, na zachowanie ogromnych ilości paliw kopalnych i bogactw naturalnych oraz wpłynie na zwiększenie budżetu państwa celem likwidacji haniebnych pojęć dla ludzkości, jakimi są: głód, choroba, bezdomność, uzależnienia... 

 

Liga świata to zgromadzenie mędrców dbających o losy jednostki jako Cząstki  Boskiego porządku i równowagi wszechświata. Działanie Ligi Świata będzie wolne od uprzedzeń, poglądów rasowych, politycznych, religijnych czy podtekstów finansowych.

 

Etyka, moralność, zasady oraz prawda oparta na wiedzy będzie kryterium wydawania opinii.Interes jednostki ponad zmowy, religie, politykę, finanse, interesy korporacji oraz tajnych stowarzyszeń! Religia, polityka, manipulacja finansowa jest sprzeczna z istota ludzkiego działania, indywidualizmu oraz wiary w człowieka i Boga! 

 

Globalizacja grozi totalitaryzmem, wyzyskiem, obaleniem praw jednostki, pogrzebaniem różnorodności językowo - mentalnej oraz odrębności  kulturowej, która wpływa na różnorodność świata i rozwój indywidualnych jednostek wychowywanych w duchu patriotyzmu.

 

Działania pro globalne są naruszeniem praw istoty wszechświata, bowiem tylko Bóg ma prawo jednoczyć materię, myśl, prawdę nie naruszając istniejącego porządek wszechświata i wolności jednostki ludzkiej. 

 

Tylko wiedza prawdziwa i poparty wolnością rozwój jednostki a nie ciemny zabobon oparty na krwi i ofierze  czy też polityka i jej siostra religia oraz finanse oparte na władzy wybranych elit jest gwarantem rozwoju i oświecenia ludzkości poprzez zwiększenie jego potencjału umysłowego i rozwoju duchowego w oparciu o zasady i silny kręgosłup moralny jednostki, której  wolność idzie ku wnętrzu a nie ku wolności zewnętrznej, która jest powodem zgubnych nałogów i problemów społecznych i finansowych. 

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy