Liga Świata - projekt

Autor: dydymus

 

Wiedza i prawda ponad wszystko! Złoto i pieniądz wszelaki, religia, ugrupowania polityczno-ustrojowej nie są gwarantem prawdy i wiedzy, ale przymusu i praw, które wpływają za pomocą władzy na wytworzenie elit i kast uprzywilejowanych, co zwiększa poczucie zagubienia jednostki, obniżenie jej inteligencji, wytwarza zazdrość, dążenie do posiadania środków materialnych, władzy polityczno - religijnych, niezadowolenia i poczucia krzywdy oraz niesprawiedliwości społecznej.  

 

Dlatego też narody prowadzone przez apolitycznych mędrców będą dążyły do rozwoju i prawdy a nie władzy ustrojowej i powiększania budżetu państwowego, bowiem pieniądz nie jest gwarantem szczęścia a elementem wpływającym na byt jednostki, manipulacje, przekupstwa i chęć władzy opartej na budżecie, co może wpływać na złudne poczucie wszech możności, co doprowadza do upadku mentalnego, moralnego i deprawacji władz jak i narodu. 

 

System finansowy jest systemem deprawacji społecznej, politycznej i religijnej. Pieniądz nie może być kojarzony z władza i destrukcją. Pieniądz nie może stanowić o wartości człowieka i jego pozycji społecznej, bowiem narusza to godność i poczucie wartości jednostki...

 

Pieniądz tak jak wszystko musi ewoluować i nie może powodować upadków, być przyczyna bezdomności, zbrodni, kłamstwa, manipulacji, deprawacji, bezrobocia, głodu i zacofania...  

 

Liga światowa zadba, aby pieniądz stał się przeżytkiem społecznym wpływającym destrukcyjnie i demoralizująco na ludzkość świata, „nie będziecie czynili z mamony Boga swego”.

 

Manipulacja finansowo - towarowa będzie zastąpione światowym rynkiem równowagi i wymiany towarowej. 

 

Żadne inne twory światowe i międzynarodowe nie są gwarantem suwerenności i wolności dla krajów i nacji, ponieważ każde państwo będzie dążyło to powiększenia swoich wpływów i zysków płynących z podejmowanych działań. 

 

Tylko organizacja wolna od wpływów polityczno - religijnych pozostając poza wpływem interesów państwowo - finansowych może sprawować role arbitrażową pomagając ludom w zachowaniu ich odmienności i wolności odpornej na wpływy władzy o charakterze militarno polityczno finansowym. 

 

Annuit Coeptis

 

Dydymus 

 

P s Dziękuje kolegom i hakerom z WikiLeaks oraz grupie Anonimowi za wsparcie, po 3 miesiącach wracam i jestem znów on-line. Akcja zastraszenia przez ABW i próby odcięcia mnie od internetu nie udały się, dzięki artykułowi na eioba.pl i programowi w TVN (Uwaga) udało się przedstawić problem żywności modyfikowanej genetycznie. Problem zatrutej wody, jedzenia, powietrza, manipulacji polityczno- religijno- medialnej istnieje, jednak naszym celem jest dążenie do prawdy mimo twierdzeń osób (manipulantów dążących do władzy), które uważają, iż możemy zagrozić systemowi...

 

System, który dąży do zniszczenia pojęcia człowiek nie jest systemem pro-ludzkim!!!

 

Pozdrawiam
dydymus 

 

P s 2  Zdrajcami narodu nie są Ci, którzy występują przeciwko wojnie manipulacji i Religi, ale Ci, którzy dążą do wojny i manipulacji, której celem jest oddanie Państwa i Narodu w dobrowolną niewolą siłą obcym.Dzisiaj następuje ostatni atak na naród Polski i na suwerenność polski! Plan zmiany zapisów konstytucji (nawet, jeśli jest ona zmanipulowanym dokumentem pozwalającym na sprawowanie władz przez elity) pozwoli na wprowadzenie przez bankierów unii europejskiej systemu tworzenia pieniądza poprzez lichwę i kontrolę finansową obywatela!

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy