Chaos nauki i Harmonia doskonałości

Autor: dydymus

Kreacja chaosu jest skutecznym sposobem odciągnięcia społeczeństwa od istoty prawdy i tematem zastępczym mającym z ludobójców uczynić bohaterskich herosów idących z pomocą zbłąkanym i naiwnym owieczką...

System wykorzystujący chaos nauki twierdzi,że zmanipulowanego złudzenia zwanego światem nie można zmienić !
Jednak twierdzenie to jest nie zgodne z historią, logiką i harmonią !
Siłą prawdy, człowieczeństwa, indywidualizmu jest możliwość dokonywania zmian i kształtowania rzeczywistości, która odbiega od grupowego obłędu nauki, religii i polityki!

 

(Człowiek popada w nielogiczny amok, fanatyzm twierdząc, że Bóg całej ludzkości jest lepszy dla wyznawców jego wyznania,jego polityki i władzy totalitarnej… Ten sam człowiek twierdzi również,że jego kraj, opcja polityczna, waluta, naród może górować nad resztą ludzkości kreując jej wizerunek, kulturę, religię… Chaos (realizowany za pomocą siły, kontroli i chemii), kłamstwo, przekłamanie wartości historycznych…)

Współczesny świat rządzony jest siłami chaosu, którego celem jest destabilizacja społeczna, ekonomiczna i duchowa.

( „lucyferiańskie oświecenie” poprzez kontrolę zdemoralizowanej grupy niewolniczej - społeczeństwa)

Nastawiony jest on (chaos) na tworzenie sztucznych kwestii problemowych, które są wspaniałomyślnie rozwiązywane przy aplauzie zmanipulowanego społeczeństwa...

Kreacja chaosu jest skutecznym sposobem odciągnięcia społeczeństwa od istoty prawdy i tematem zastępczym mającym z ludobójców uczynić bohaterskich herosów idących z pomocą zbłąkanym i naiwnym owieczką...

Taki sposób tworzenia rzeczywistości służy fałszowaniu historii, nauki i świadomości ludzkiej!

Dlatego też dzisiejszy świat, nauka cierpią tylko z jednego powodu : wszechogarniającego chaosu...

Chaos to typowy przerost formy nad treścią, który podlega stałej kontroli hierarchicznej...

Dzieje się tak, ponieważ władza nad ludźmi wymaga zatrzymanie kluczowych dziedzin życia dla wybranych elit. (zatrzymanie rozwoju populacji i obniżenie jej inteligencji wpływa na poziom bezpieczeństwa elit i wpływa na przewagę technologiczną)...


Wszystko, co doskonałe rodzi się w harmonii - (wszechświat – dźwięk - muzyka-powtarzalność…), idea kreacji, stworzenia, wielkiego wybuchu, iskry, tchnienia, powtarzalności życia i czasu, Boskiej kreacji...

Prostota i logika towarzyszą istnieniu i powstawaniu wszechświata, powstaniu człowieka i każdego żywego organizmu oraz wynalazku, który służy i nie szkodzi pozostając nierozerwalną częścią wszechświata… wszystko, co nie odpowiada tym wymogom jest chaosem i prowadzi do destrukcji, kłamstwa i manipulacji...


Wszystko trwa w procesie, który wyłania się z mojej teorii powtarzalności, wszystko składa się na proces, który zauważamy w przyrodzie a ma przełożenie na każdy aspekt naszego życia i śmierci...

Te dwie kreacje tworzą swoiste krąg życia, który obserwujemy w przyrodzie i wszechświecie: pory roku, zachodu i wschody słońca, zbiory, gody...

Nic się nie zaczyna i nie kończy wszystko jest procesem powtarzalnym (ciągłym) składającym się z epok o różnym czasie i okresie ich trwania ...
Wszystko podlega procesom powtarzalności, bowiem zapisane jest to w ich schemacie życia, śmierci i odrodzenia...

(…życie wieczne poprzez odrodzenie gatunku, poprzez życie w wielu wymiarach i alternatywach tych wymiarów…)

Chaos i harmonia

Harmonia to proces, w którym człowiek żyje utrzymując gatunek poprzez prokreacje, żyje za pomocą pracy swoich rąk i genialności własnych myśli, pomagając innym i sobie samemu w osiągnięciu szczęścia absolutnego.

Chaos to tworzenie komplikacji, tematów tabu i zamykanie ich w dziedzinach życia, do których mają dostęp wybrani specjaliści, co utrudnia poznanie procesów kreacji szerokiemu ogółowi ...

Chaos nauki i edukacji to wizja tworzenia historii i przedmiotów ścisłych w oparciu o systemowe wytyczne narzucające kolejnym pokoleniom anty wartości, przekłamania, oraz uwstecznioną naukę dla plebsu, pozbawioną zasad wychowawczych i moralnych.

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy