My razem w społeczeństwie

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2008
Kategoria: Pedagogika
ISBN: 9788375870077
Liczba stron: 72
Dodał/a recenzje: Danuta Szelejewska

Ocena: 0 (0 głosów)

Społeczeństwo, rozumiane jako duża zbiorowość społeczna, zamieszkuje określone terytorium. Posiada własne instytucje umożliwiające funkcjonowanie oraz formę organizacyjną, jaką jest państwo. Cechują je wspólna kultura i tożsamość, a także wzajemne stosunki obywatelskie. Do roli tego, kto należy do społeczeństwa, należy być odpowiednio przygotowanym.

 

Celem scenariuszy zajęć przeznaczonych dla uczniów szkół gimnazjalnych jest pomoc w przystosowaniu młodzieży do życia w społeczeństwie. Zaproponowane przez Aleksandrę Banasiewicz-Tenerowicz ćwiczenia ogólnorozwojowe mają pomóc młodemu człowiekowi w rozwijaniu szeroko rozumianych kompetencji społecznych.

 

Wszystkie zaprezentowane scenariusze charakteryzują się złożoną budową. Każdy przewidziany jest na kilka spotkań (od jednego do czterech). Ułożone są one w porządku chronologicznym: począwszy od integracji, poprzez nawiązywanie wzajemnych relacji, aż do rozwiązywania konfliktów (co umożliwia prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie). Pomimo tego, że stanowią one całość, mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako osobne rozdziały dotyczące konkretnej tematyki.

 

Podane materiały zostały opracowane w najdrobniejszych szczegółach. Każdy punkt spotkania zawiera wyjaśnienie, propozycje pytań, jakie prowadzący zadaje uczestnikom, a także dokładny czas przeznaczony na realizację poszczególnych części. Określony jest cel, podana instrukcja, materiały potrzebne do właściwego przeprowadzenia zajęcia, podsumowanie oraz uwagi. Po każdym rozdziale umieszczone są proste i zarazem ciekawe karty pracy do powielenia, które ułatwią zajęcia. Wszystko to sprawia, że praca z uczniem staje się łatwiejsza, niż podczas lekcji prowadzonej w sposób mało urozmaicony. Bibliografia zawiera propozycje lektur (wszystkie w języku polskim) przydatnych przy pogłębianiu umiejętności i wiedzy. Przyporządkowanie kolejnym rozdziałom ułatwia odnalezienie konkretnej pozycji.

 

Wydana nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls książka „My – razem w społeczeństwie. Scenariusze zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych” przeznaczona jest dla nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów, rolą których jest tak pokierować młodym człowiekiem, by w przyszłości bez większych trudności umiał on odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości. Zaproponowane materiały nie muszą być wykorzystane dosłownie i w całości. Umiejętności nauczyciela oraz potrzeby grupy, w której prowadzone jest spotkanie, decydują o ilości wpojonej uczniom wiedzy. Od inwencji twórczej prowadzącego zależy zakres wykorzystany i zmodyfikowany.

Kup książkę My razem w społeczeństwie

Zobacz opinie o książce My razem w społeczeństwie
Reklamy