Większy niż myślisz

Wydawnictwo: Jedność
Data wydania: 2012-02-21
Kategoria: Duchowość, religia
ISBN: 978-83-7660-350-6
Liczba stron: 200
Dodał/a recenzje: Danuta Szelejewska

Ocena: 0 (0 głosów)

W trwającym nieprzerwanie od dwóch tysiącleci Kościele, współczesny człowiek znajduje wciąż nowe powody, by niezachwianą – wydawałoby się – wiarę poddawać pod dyskusję. Ciekawi fakt ogromnej ilości pozycji książkowych, mających na celu pogłębianie ludzkiej niepewności lub wręcz przekreślanie tego, co stanowi podstawy wiary. Książka Większy niż myślisz jest próbą rozwiania wątpliwości, jakie – w większym lub mniejszym stopniu – przeżywa każdy z nas.

 

W oddanej do rąk czytelnika wnikliwej publikacji, amerykański teolog i watykanista Thomas D. Williams ateistycznym argumentom przeciwstawia punkt widzenia Kościoła. Odwołuje się przy tym nie tylko do wiary, ale również do rozumu, którym posługują się przecież zarówno ludzie wierzący, jak i niewierzący. Wszystkie pytania zostały odpowiednio pogrupowane. Pięć kolejnych części w uporządkowany sposób wyjaśnia zagadnienia koncentrujące się wokół zjawiska religii jako takiej; autor analizuje wpływ wierzeń i praktyk na społeczeństwo; bada związek pomiędzy wiarą, nauką i rozumem; a także rozpatruje zarzuty stawiane chrześcijaństwu. Część ostatnia to Ateizm pod mikroskopem. Każde z pięciu pytań, rozpoczynających się od słów: Czy ateiści są……niż ludzie wierzący, jest próbą wykazania, że człowiek stający się ateistą (nikt się nim nie rodzi) odczuwa głębokie poczucie krzywdy, o którą obwinia Boga lub siebie samego. Wskazują na to różne wydarzenia, leżące u podłoża niewiary.

 

Postawione pytania odwzorowują główne argumenty zaczerpnięte przez autora z współczesnych tekstów ateistycznych, które bez zbytniego trudu można znaleźć na światowych rynkach wydawniczych. Wszystkie przytoczone odpowiedzi są konkretne i jednoznaczne. Czytelnik, z ciekawością sięgający po lekturę, spotka się z obiektywizmem oraz szczerością przemyśleń. Będzie miał okazję poznać stanowisko ateistów (pisarzy, psychologów, naukowców), na swój sposób ustosunkowujących się do wybranych zagadnień. Przytoczone cytaty biblijne przemawiają na korzyść człowieka wierzącego. W epilogu znalazł się Apel do chrześcijan, poprzez który Thomas D. Williams zwraca się bezpośrednio do ludzi wierzących, prosząc ich o godne dawanie świadectwa Chrystusowi i Jego nauce. Warto pamiętać, że świętość życia jest najlepszą drogą do Boga.

 

Pomimo tego, że książka Większy niż myślisz to lektura specjalistyczna, przeznaczona jest ona nie tylko dla teologów. Napisana językiem przystępnym, pozwala na to, by każdy poszukujący znalazł w niej informacje wyjaśniające zawiłe problemy związane z wiarą. Nauczyciele religii zyskają ogromną pomoc dydaktyczną, zawierającą gotowe repliki na zarzuty stawiane przez młodzież. Przedstawienie konkretnych pytań i odpowiedzi ma na celu pogłębienie wiary w przypadku, pomoc w jej odnalezieniu w przypadku niewierzącego, utwierdzenie na drodze prawdy tych, którzy wątpią i poszukują. Książka jest więc przeznaczona dla nas wszystkich. Warto po nią sięgnąć jak najszybciej.

Kup książkę Większy niż myślisz

Zobacz opinie o książce Większy niż myślisz
Inne książki autora
Czy Bogu można zaufać?
Thomas D. Williams0
Okładka ksiązki - Czy Bogu można zaufać?

Jak dojść do wiary w trudnych czasach. Thomas Williams w sposób rzetelny i wnikliwy bada przyczyny trudności, jakie napotyka współczesny człowiek z...

Reklamy