Kalwaria Zebrzydowska - wiersz

Autor: hector41
Czy podobał Ci się ten wiersz? 3

Bydgoszcz, 22.02.2018

 

 

 

Kalwaria Zebrzydowska

 


Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

To miejsce najczęściej

Odwiedzane przez pątników -

Jest unikatem w skali europejskiej.

 


Sanktuarium to położone

Na stokach góry Lanckorońskiej

I góry Żar, wyglądem jakby uśpione -

Pomimo mnogości masy ludzkiej.

 


Istniejące dróżki Męki Pańskiej

Wśród naturalnej przyrody,

I dróżki Matki Boskiej,

Są jak żywe dowody

Kopi kalwarii w Jerozolimie.

 


Na drodze rozważań męki Chrystusowej

Mijamy kościółki i kapliczki -

Ciężkiej drogi krzyżowej,

Na której Jezus otrzymywał obelgi i policzki.

 


Przechodząc tymi dróżkami

Odczuwa się wielką tragedię

Jaka była przed wiekami.

Wszystko to mocno zasmuca mnie

 


I dociera do świadomości

Jak musiał cierpieć nasz Pan

Za grzechy nasze i nieprawości,

Za każdy ludzki stan.

 


Str 2

 


Wspólnie z Nim cierpiała

Matka Jego ukochana,

Która po drodze omdlewała

A później martwego na kolana brała.

 


Ta owa tajemnica zjednoczenia

Przyciąga wszystkich tu na nowo

By utwierdzić swój punkt widzenia

I usłyszeć święte słowo.

 


Tajemnica ta opowiedziana plastycznie

Na zawsze w sercach pozostaje

I umysłach naszych faktycznie.

Tym samym radość nam wielką daje.

 


Przeżywać to wszystko można

Razem z przyrodą tu istniejącą

Każda pielgrzymka pobożna

Usłyszy wodę Cedronu szemrzącą.

 


Często tu z ojcem Wojtyła przybywał,

Później jako kleryk, ksiądz i kardynał.

Modlił się żarliwie na klęczkach przebywał

I tak w głębokiej kontemplacji trwał.

 


Przybywali także biskupi i papierze

Do Matki Boskiej Kalwaryjskiej

Modlili się w głębokiej wierze

Za każdego człowieka i cały świat.

 

 

 

 

 

 

 


Str 3

 


Nabożeństwo paschalne w wielkim tygodniu

Kończy się na Górze Golgocie.

Pątnicy przeżywają je godnie

Czy to w słońcu czy w słocie.

 


Kto tu raz przyjedzie

Powtórnie będzie chciał

I nikt go od tego nie odwiedzie

Bo Pan mu taki cel dał.

 

 

 

Wiktor Hys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy
O autorze
hector41
Użytkownik - hector41

O sobie samym: Napisz kilka słów o sobie
Ostatnio widziany: 2018-06-15 11:45:08