Logo wydawnictwa - Biały Kruk
Wydawnictwo Biały Kruk jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie albumów na polskim rynku książkowym. Od wielu lat promuje i propaguje rodzimą oraz światową sztukę i tradycję. Nasze książki o tematyce religijnej, patriotycznej i kulturalnej to wspaniała wizytówka Polski, jej historii oraz wielowiekowego bogatego dziedzictwa duchowego i materialnego. Wartości te popularyzujemy także poprzez nasz magazyn – Miesięcznik Kulturalny „WPIS – Wiara, Patriotyzm i Sztuka”. Wysoki poziom edytorski naszych albumów i książek spotkał się z uznaniem czytelników i wielu instytucji, co zaowocowało licznymi wyróżnieniami i nagrodami. Biały Kruk jest m.in. laureatem nagród „Wydawca Dziesięciolecia 2001-2010”, „Lider Europy”, „Lider Małopolski” i „Gepard Biznesu”, wielokrotnym zdobywcą „Feniksa” oraz tytułów „Książka Miesiąca” i „Książka Roku”. W 2011 r. Biały Kruk uhonorowany został prestiżową nagrodą środowisk katolickich Totus w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” – wydaliśmy ponad 120 albumów i książek poświęconych postaci Papieża-Polaka.

Biały Kruk powstał w 1996 r. z inicjatywy dziennikarza, fotografika i wydawcy – Leszka Sosnowskiego. Wydawnictwo specjalizuje się w albumach o tematyce katolickiej i kulturalnej publikowanych często także w wersjach obcojęzycznych, a ostatnio także w książkach historycznych.

Firma zajmuje czołową w skali światowej pozycję wśród oficyn zajmujących się publikacjami dotyczącymi Jana Pawła II i jego pontyfikatu. W tej ofercie dominują pozycje albumowe ze zdjęciami papieskich fotografów Adama Bujaka z Krakowa i Arturo Mariego z Rzymu. Wydawnictwo jest także depozytariuszem praw do edycji wczesnych wierszy Karola Wojtyły. W 2003 r. wydało monumentalny album „Poezje zebrane”, zawierający wszystkie wiersze autorstwa Jana Pawła II, w tym również „Tryptyk rzymski”, a publikacja ta stała się bestsellerem. Z kolei wydarzeniem 2005 r. było dwutomowe wydanie monumentalnego kalendarium „Jan Paweł II. Dzień po dniu”, przedstawiającego szczegółowo wydarzenia papieskiego pontyfikatu. To jedyne na świecie pełne kalendarium pontyfikatu Jana Pawła II obejmuje wszystkie audiencje, spotkania, nabożeństwa i dokumenty opublikowane przez Ojca Świętego. Później pojawiły się też albumy związane ze śmiercią, beatyfikacją i kanonizacją Ojca Świętego: „Droga do nieba” (2011), „Dziękczynienie za dar Jana Pawła II” (2012) oraz „Kanonizacja wszech czasów” (2014). Wielkim uznaniem i powodzeniem cieszy się wśród czytelników także 27-tomowa seria „Dzieje Wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła II” – fotograficzna i tekstowa dokumentacja 27 lat apostolskiej posługi Jana Pawła II. Wydawnictwo cały czas kontynuuje tematykę papieską, o czym świadczą nowe tytuły i wznowienia, jak choćby: „Via Crucis” (2014), „Papieskie Wadowice” (2014) czy „Karol Wojtyła. Przyjaciel, Kardynał, Papież, Święty” (2014).

Książki wydawnictwa

Reklamy