Logo wydawnictwa - Instytut Wydawniczy Pax

Instytut Wydawniczy Pax

http://www.iwpax.pl/

Instytut Wydawniczy Pax powstał w 1949 roku. Pierwszą książką, która ukazała się nakładem tej oficyny, było Pismo Święte Nowego Testamentu w przekładzie ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, które wraz z późniejszą edycją w tłumaczeniu ks. Seweryna Kowalskiego miało ponad 30 wydań w łącznym nakładzie przekraczającym 2 miliony egzemplarzy. Kolejne książki to dzieła najwybitniejszych twórców literatury: Georges’a Bernanosa, Grahama i Juliena Greenów, Bruce’a Marshalla, François Mauriaca, Gilberta Keitha Chestertona, Sigrid Undset, a z autorów polskich – Romana Brandstaettera, Jana Dobraczyńskiego, Antoniego Gołubiewa, Zofii Kossak, Hanny Malewskiej, Teodora Parnickiego.

Nakładem IW Pax ukazują się dzieła klasyków myśli i duchowości chrześcijańskiej, ojców Kościoła, najwybitniejszych teologów, filozofów, historyków, biblistów, antropologów, socjologów, psychologów i pedagogów. Wielu z nich to ojcowie Soboru Watykańskiego II, a później popularyzatorzy jego idei: Chenu, Congar, Rahner, Ratzinger. Dzieła te mają fundamentalne znaczenie dla kształtowania pogłębionego intelektualnie światopoglądu chrześcijańskiego. Szczególne miejsce w dorobku wydawniczym IW Pax zajmuje dokumentacja nauczania Jana Pawła II: w serii „Jan Paweł II – pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej” ukazało się dotychczas kilkadziesiąt obszernych tomów. Osobny wielki temat w dorobku IW Pax to historia najnowsza, a zwłaszcza dzieje patriotycznego czynu zbrojnego Armii Krajowej. Sensacją na rynku wydawniczym było wydanie w 1957 r. książki Adama Borkiewicza Powstanie Warszawskie. Od tamtego czasu Instytut poświęcił tej problematyce wiele publikacji. Monografie wydawane w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy, takie jak Wachlarz, Jodła, Parasol, Dni Powstania, Cichociemni i wiele innych rozsławiły polski czyn zbrojny.

Miarą sukcesów osiąganych w ostatnich latach są przyznawane Instytutowi i współpracującym z nim autorom nagrody za publikacje trwale wzbogacające kulturę, słowa wdzięczności wypowiadane przez autorytety religijne i społeczne oraz akceptacja ze strony szerokiego kręgu czytelników. IW Pax otrzymał wiele nagród i wyróżnień, wśród których jest Nagroda Główna IV Targów Wydawców Katolickich – Puchar Prymasa Polski kard. Józefa Glempa za liczącą już kilkadziesiąt pozycji serię poetycką „Z listkiem”. Łączny nakład tytułów wydanych przez IW Pax sięga ponad 51 milionów egzemplarzy.

Książki wydawnictwa

Reklamy